Jesteś w: Start / BachoTeX / EuroBachoTeX 2013

EuroBachoTeX 2013

Zaproszenie, daty, miejsce, rejestracja, program, nowości


Ba­cho­TeX w 2013 r., już XXI, będzie zno­wu wy­da­rze­niem euro­pej­skim i od­bę­dzie się w dniach od 1 maja do 5 ma­ja 2013 r.

Miejsce konferencji to, jak zwykle od 1992 r., Ba­cho­tek nie­da­le­ko Brod­ni­cy, w Pol­sce pół­noc­no­wschod­niej (por. mapki GoogleOpenStreetMap).

Logotyp może być użyty
do promowania konferencji

Akcje Dokumentu