Jesteś w: Start / BachoTeX / BachoTeX 2016

BachoTeX 2016 – Convergence: TeXu wyjdź z szafy!

Zaproszenie, daty, miejsce, rejestracja, program, nowości


Konferencja Ba­cho­TeX w 2016 r., już XXIV, od­by­ła się w dniach od 29 kwietnia do 3 ma­ja.

Miejsce konferencji to, jak zwykle od 1993 r., Ba­cho­tek nie­da­le­ko Brod­ni­cy, w Pol­sce pół­noc­no­wschod­niej (por. mapki GoogleOpenStreetMap).

I naj­waż­niej­sza mapka, sa­me­go oś­rod­ka, au­tor­stwa Duane Bibby. Po­dzię­ko­wa­nia dla Mojcy Miklavec, Hansa Hagena i gru­py ConTeXt.

Projekt: Katarzyna Burakowska

Logotyp może być użyty
do promowania konferencji

Reinhard Kotucha, promocja BachoTeXa, zoptymalizowane dla: 1024x768 px, 1280x1024 px i 1920x1080 px.


 

Convergence: TeXu wyjdź z szafy!

(szczegóły w apelu o wystąpienia)

 Impresje konferencyjne

 

Apel o wystąpienia Nagroda W. J. Martina

 

Walne Zebranie Członków Streszczenia wystąpień
(również z prezentacjami)
Rozkład zajęć

 

Dla autorów Zespoły (komitety)

 

Prognoza pogody dla Bachotka

Akcje Dokumentu