You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 1997

BachoTeX 1997

,,TEX od środka''

V Ogólnopolska Konferencja TeX-owa
BachoTeX '97

TeX OD ŚRODKA - TeX FROM INSIDE

Bachotek, 1.05-4.05.1997Program

1 maja, Czwartek

Bogusław Jackowski (e-mail: B.Jackowski@gust.org.pl)
Fonty PostScriptowe a TeX - problemy związane z przygotowywaniem dokumentów w języku polskim
PostScript fonts and TeX - problems of preparing documents in Polish

Archiwum:
Quasi-Palladio - fonty Type 1, dawniej Platan
narzędzia do instalacji fontów PS, dawniej AFMTOPS - znacznie zmienione

Piotr Pianowski (e-mail: P.Pianowski@gust.org.pl)
Rozbarwianie kolorowych ilustracji - prezentacja nowych możliwości pakietu CMYK-hax
Separation of colour illustrations - new features of the CMYK-hax macro package

Streszczenie: Pakiet CMYK-hax służy do przygotowywania wyciągów barwnych z dokumentów TeX-owych zawierających ilustracje CMYK-owe w postaci map bitowych lub obwiedni.

Abstract: CMYK-hax package was designed to facilitate preparing color separations for TeX documents containing CMYK illustrations. In the newest version, both outline and bitmap graphics is admissible.

Archiwum:
pakiet CMYK-hax - nowa wersja makr do separacji kolorów z przykładami

Janusz M. Nowacki (e-mail: J.Nowacki@gust.org.pl)
Fonty pl w formacie Adobe Type 1 (prezentacja)
PL fonts in Adobe Type 1 format (presentation)

Archiwum:
polskie fonty PostScriptowe - Type 1, odpowiedniki fontów PL
Antykwa Toruńska - fonty PostScriptowe Type 1
polska wersja HELP do ps_view (należy skopiować do katalogu z pakietem ps_view)

Kees van der Laan (email: cgl@rc.service.rug.nl)
TeX inside or insights in TeX?
TeX od wnętrza czy wgląd we wnętrze TeX-a? (wykład w języku angielskim)

Abstract: It is argued that for using TeX-a multi-level tool-TeX inside knowledge should not be necessary for the layman. The `why, what and when,' especially at the grey level will be discussed. Necessary insight issues are enumerated.

Streszczenie: Panuje opinia, że wiedza o wewnętrznych mechanizmach TeX-a - narzędzia, którego można używać na wielu poziomach wtajemniczenia - jest zbędna dla tych, co składaja teksty. Wykład odpowiada na pytanie w jakich przypadkach ta wiedza jest przydatna.

Marcin Woliński (email: wolinski@mimuw.edu.pl)
TeX-niki programowania: O stosach i kolejkach
Programming TeX-niques: stacks and queues?

Archiwum:
stokol.zip - makra do wykładu

Phil Taylor (e-mail: P.Taylor@vms.rhbnc.ac.uk)
TeX and PDF (tutorial)
TeX i PDF (tutorial w języku angielskim)

Abstract: Adobe Acrobat has matured from an innovative but idiosyncratic idea into a well-established standard for portable documents. Although there undoubtedly many areas in which it might (retrospectively) have benefited from a complete re-design, in its current state (PDF 1.2, Acrobat 3.0) it is an extremely usable system and one which integrates well into both the TeX and HTML worlds. During my talk I will cover the basic concepts of PDF, the components of Acrobat (the free reader, exchange, pdf-writer, distiller, distiller assistant, catalog, capture and capture plug in), and will also discuss mechanisms by which it can be generated from TeX and accessed from HTML/HTTP.

Streszczenie: Adobe Acrobat wyrasta z innowacyjnego acz nieco specyficznego dążenia ku dobremu zdefiniowaniu standardu przenośnych dokumentów. Chociaż - patrząc retrospektywnie - całkowite przeprojektowanie systemu mogłoby wyjść mu na dobre, w wersji obecnej (PDF 1.2, Acrobat 3.0) jest narzędziem niezwykle przydatnym, a przy tym znakomicie pasującym do świata TeX-owego i HTML-owego. W trakcie wykładu zostały omówione podstawowe pojęcia PDF, elementy składowe systemu Acrobat (bezpłatny reader, exchange, pdf-writer, distiller, distiller assistant oraz ,,wtyczki'' Acrobat capture), ponadto przedstawione zostały mechanizmy, które mogą zostać wykorzystane przy generowaniu plików PDF za pomocą TeX-a w kontekscie zastosowań HTML/HTTP.

Spotkanie z okazji 5-tych urodzin GUST-u
Meeting on the occasion of the 5th birthday of GUST


2 maja, Piątek

Mariusz Olko (e-mail: M.Olko@Litterae.com.pl)
SGML (tutorial)

Streszczenie: Omówienie podstaw SGML-a, przykłady zastosowań (przetwarzanie i skład), wprowadzenie do standardów około SGML-owych, omówienie publicznie dostępnego oprogramowania SGML

Abstract: SGML basics, an example of SGML application (processing and typesetting), introduction to SGML related standards, public SGML software

Piotr Strzelczyk i Bogusław Jackowski (e-mail: P.Strzelczyk@gust.org.pl, B.Jackowski@gust.org.pl)
Kompresja grafiki PostScript-owej
Efficient compression of PostScript graphics

Archiwum:
pakiet kompresji plików EPS

Streszczenie: Przedstawione zostały sposoby i udostępnione narzędzia kompresji grafiki bitmapowej i obwiedniowej, pozwalające w przypadku grafiki w rodzaju ,,zrzut z ekranu'' uzyskać EPS-y skompresowane kilkudziesięciokrotnie.

Abstract: Huge EPSF files cause problems when processing TeX documents. The authors will present ways and make available tools which enable converting EPS/PS files into a compressed form; in the case of screen dumps the compression may result in sqeezing an EPS file up to a few percents of its original size.

Phil Taylor (e-mail: P.Taylor@vms.rhbnc.ac.uk)
NTS & e-TeX: a status report
NTS i e-TeX: raport o stanie prac (wykład w języku angielskim)

Włodzimierz Bzyl (e-mail: matwb@univ.gda.pl)
Spell-checking według D. E. Knutha
Spell-checking by D. E. Knuth

Julita Bolland (e-mail: julitab@plearn.edu.pl)
Niespodzianka
Surprise

Włodzimierz J. Martin (e-mail: wjm@pg.gda.pl)
Nie dajmy sie hunwejbinom - pogadanka na tematy językowe
Polish (TeXnical) language considerations

Aleksander Słomiński (e-mail: aztoruns@mat.uni.pl)
Edytor Euromath: przyklad integracji SGML i LaTeX-a
Euromath editor: an example of SGML - LaTeX integration

Phil Taylor (e-mail: P.Taylor@vms.rhbnc.ac.uk)
Tworzenie makr TeX-owych dla średniozaawansowanych i zawanasowanych użytkowników (tutorial w języku angielskim)
TeX macro writing for intermediate and advanced users (tutorial)


3 maja, Sobota

Andrzej Tomaszewski
Problemy składania dokumentów z perspektywy typografa (tutorial)
Problems of typesetting from typographer's perspective (tutorial)

Kees van der Laan (email: cgl@rc.service.rug.nl)
A little bit of PostScript
Nieco o PostScript-cie (wykład w języku angielskim)

Abstract: It is all about creating EPS - with graphics - to be merged with TeX scripts. The emphasis is on creating raw PostScript for simple symmetrical pictures. Asides, like incorporating accurate graphs of math functions, typesetting text along curved paths, or tables set sideways, next to 2.5D, reverse video, clipping, and tiling will be addressed. A poor man's MFTOEPS approach is touched upon: (declarative) METAFONT into (imperative) PostScript, or METAFONT/METAPOST as user interface.

Joanna Marszałkowska (e-mail: joanna@ksinet.univ.gda.pl)
Rzut oka na język METAPOST
A glance at METAPOST

Archiwum:
"System METAPOST" - J. D. Hobby, tłum. J. Marszałkowska

Janusz M. Nowacki (e-mail: j.nowacki@gust.org.pl)
Praktyczne przykłady wykorzystania pakietu makr POLIGRAF
Practical applications of the POLIGRAF macro package

Archiwum:
pakiet POLIGRAF

Marek Ryćko (e-mail: M.Rycko@gust.org.pl)
Poręczny zestaw makr TeX-owych do pokazywania wymiarów pudełek
Simple but useful TeX macros for displaying boundaries of boxes

warsztaty/workshop


4 maja, Niedziela

warsztaty/workshop

Pożegnanie/farewell


mjsz, 14.05.97

Document Actions