You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 1993

BachoTeX 1993

I Ogólnopolska Konferencja TeX-owa

Bachotek, 30.04-2.05.1993

Program

30 kwietnia, Piątek

  9.30 - Włodzimierz Bzyl ,,TeX ??''
10.15 - przerwa na papierosa
10.30 - Włodzimierz Bzyl ,,TeX ??'' - częsć dla wytrzymałych
11.15 - przerwa na kawę
12.00 - Bogusław Jackowski ,,METAFONT: zastosowania praktyczne i niepraktyczne''
12.45 - przerwa na oddech i ...
13.00 - Bogusław Jackowski ,, METAFONT: ...''
14.00 - OBIAD i potem... drzemka
15.00 - Wiesław Pawłowski - ,,LaTeX czyli TeX dla ludzi''
15.45 - przerwa na co kto lubi
16.00 - Wiesław Pawłowski - ,,LaTeX czyli ...''
16.45 - przerwa dla zaawansowanych
17.00 - Marek Ryćko - ,,Co nieco o akapicie''
17.45 - przerwa na piwo
18.00 - Marek Ryćko ,,Co nieco ...''
18.45 - KONIEC na dziś (z nauką), jutro dalej ???
19.00 - kolacja
20.30 - Ognisko z piwem i innymi atrakcjami muzycznymi

1 maja, Sobota

  9.30 - przywitanie
10.00 - Stanisław Wawrykiewicz ,, Informacja o archiwum TeX-owym''
10.45 - przerwa
11.00 - Phill Taylor ``The Future of TeX'' part 1
11.45 - break
12.00 - Phill Taylor ``The Future of TeX'' part 2
12.45 - przerwa
13.00 - Norbert Jankowski ,,LaTeX help - od dzis łatwiej''
13.30 - przerwa
14.00 - obiad
15.00 - sesja pytań i odpowiedzi
15.45 - Phill Taylor ,, Różnice między TeX-em <3.0 a TeX-em >=3.0''
16.45 - przerwa
17.00 - Tomasz Przechlewski ,,Fonty Pandora''
17.30 - przerwa
17.45 - Marek Ryćko ,,TeX i Postscript''
18.00 - przerwa
18.15 - Stanisław Romański ,,TeX i książki telefoniczne''
18.45 - przerwa
19.00 - kolacja
20.30 - ognisko


2 maja, Niedziela

  9.30 - Bogusław Jackowski ,,Grafika w TeX-u''
10.00 - przerwa
10.15 - Elżbieta Kuczyńska ,,O bazach danych preprintów TeX-owych''
10.45 - przerwa
11.00 - Zofia Walczak ,,AMSTeX''
11.30 - przerwa
11.45 - Phill Taylor ``Advanced TeX''

Document Actions