Jesteś w: Start / BachoTeX / Nagroda W. J. Martina

Nagroda W. J. Martina

Z inicjatywy Phila Taylora, od 2009 r. uczestnicy konferencji BachoTeX przyznają nagrodę im. Włodzimierza J. Martina za najlepszy wykład konferencyjny.

Regulamin nagrody (od 2015 r.)

Preambuła: Ustanowienie nagrody stanowi wyraz pamięci o Włodzimierzu J. Martinie, którego krasomówcze zacięcie oraz elokwencję opartą na rzetelnej wiedzy podziwialiśmy na konferencjach w Bachotku.

  1. Uczestnicy konferencji głosują na osobę w ich opinii przedstawiającą najlepszą prezentację podczas konferencji.
  2. Każdy uczestnik konferencji ma jeden głos.
  3. Głosowanie odbywa się ostatniego dnia konferencji poprzez kartkę wyborczą lub elektroniczną formę komunikacji określoną przez organizatorów.
  4. Nagrodzona może zostać tylko jedna osoba. W wypadku uzyskania przez osoby równej liczby głosów, decydujące jest zdanie przewodniczącego komitetu programowego konferencji.
  5. Nagrodą jest bezpłatne uczestnictwo osoby nagrodzonej w następnej konferencji organizowanej przez GUST. Nagroda nie jest przenoszona na inną konferencję lub osobę.
  6. Wynik głosowania ogłaszany jest przed zamknięciem konferencji, podczas rozpoczęcia następnej konferencji oraz publikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia.
W. J. Martin

fot. Jakub Zdroik

Laureat 2024

Daria Kuzina za Co mamy w zakamarkach naszych umysłów?

Wszyscy laureaci

Akcje Dokumentu