You are here: Home / GUST

GUST

Podstawowe informacje o naszym Stowarzyszeniu i jego aktywnościach.
Kontakt
Nowi członkowie
Jak zostać członkiem?
Składki członkowskie
Władze
Zgodnie z polskim prawem o stowarzyszeniach, w skład władz stowarzyszenia wchodzą: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, Rzecznik Dyscyplinarny.
Członkowie
GUST liczy ponad 200 członków. Wśród nich są także członkowie honorowi oraz instytucje wspierające, tzw. członkowie wspierający.
Biuletyn
W biuletynie GUST-u są publikowane artykuły dotyczące różnych aspektów systemu TeX, typografii i grafiki komputerowej. W ostatnim okresie dużo miejsca poświęca się także publikacjom elektronicznym, hipertekstowi oraz standardom (SGML/XML/XSL, HTML, PDF, itp).
Statut
Lista dyskusyjna GUST-L
Zapraszamy do zapoznania się z archiwum naszej listy dyskusyjnej.
Nagroda Włodzimierza J. Martina
Nagroda GUSTawa
Na wniosek członków GUSTu, Zarząd może przyznać doroczną nagrodę ,,GUSTawa'' za wybitne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Document Actions