You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 1999

BachoTeX 1999

,,Praktyczne aspekty tworzenia publikacji elektronicznych''

BachoTeX '99

Praktyczne aspekty tworzenia publikacji elektronicznych

Bachotek, 1-3.05.1999


1.05.1999 (Sobota)

Otwarcie

 

Piotr Bolek (e-mail: P.Bolek@ia.pw.edu.pl)
Kodowanie, przetwarzanie i formatowanie dokumentów SGML-owych

 

Streszczenie: Tekst ten jest próbą opisania doświadczeń związanych z praktycznym wykorzystaniem SGML-a do kodowania dokumentów. Nie ma tu gotowego przepisu na formatowanie dowolnych dokumentów SGML-owych w dowolny sposób, ale opis różnego rodzaju doświadczeń zebranych przy praktycznym wykorzystaniu SGML-a w ciągu kilku lat pracy z różnymi dokumentami. Opisane są przydatne w praktyce konstrukcje SGML-owe (przetwarzanie warunkowe, definicje, skróty itp.). Przedstawiony jest także zestaw dostępnych nieodpłatnie narzędzi, które są z powodzeniem wykorzystywane przez autora do formatowania dokumentów kodowanych w SGML-u. W tekście nie ma informacji, które można znaleźć w dokumentacji do opisywanego oprogramowania, np. standardowych przepisów na poprawne zainstalowanie pakietów.
Janusz M. Nowacki (e-mail: J.Nowacki@gust.org.pl)
BiuroTeX, czyli lekko, łatwo i przyjemnie z TeX-em w biurze

 

Włodzimierz Macewicz (e-mail: W.Macewicz@ia.pw.edu.pl)
Słownik do Ispell-a – aktualny stan prac, przegląd narzędzi pozwalających na kontrolę poprawności ortograficznej

 

Streszczenie: Relacja z postępu prac nad słownikiem języka polskiego dla programu Ispell. Budowa słownika, zasady definiowania odmian
Włodek Bzyl (e-mail: matwb@univ.gda.pl)
Sprawdzanie poprawności ortograficznej wielojęzycznego dokumentu TeX-owego

 

Adam Dawidziuk (e-mail: ADawidziuk@elka.pw.edu)
Pomiędzy skanerem a drukarnią

 

Streszczenie: Do reprodukcji obrazów wielotonalnych na czarno białych urządzeniach drukujących stosuje się technikę zwaną rastrowaniem (ang. halftoning). Tekst poświęcony jest podstawowym pojęciom związanym z tym zagadnieniem, ze szczególnym uwzględnieniem problemów praktycznych.
Piotr Bolek (e-mail: P.Bolek@ia.pw.edu.pl)
Nie tylko Power Point

 

Streszczenie: Tekst jest opisem opracowanego przez autora pakietu pdfslides służącego do przygotowywania prezentacji w formacie PDF. Pakiet może być wykorzystywany zarówno przez użytkowników formatu plain czy , jak i LaTeX. Wyjściowy plik PDF może być generowany programem Adobe Acrobat Distiller, ps2pdf (czyli ghostscipt) albo bezpośrednio z TeX-a przy użyciu programu PdfTeX.
Staszek Wawrykiewicz (e-mail: S.Wawrykiewicz@GUST.org.pl)
WEB2C w praktyce

 

Streszczenie: WEB2C jest systemem do generowania kompletnego środowiska TeX-owego dla różnorodnych platform, nie tylko Unixowych, ale ostatnio Windows 9x/NT, Amiga, a także MS DOS. Dostępne oprogramowanie to nie tylko TeX i METAFONT, ale także METAPOST, PdfTeX, eTeX, Omega, szereg sterowników (w tym dvips, xdvi lub windvi), łącza TeX-HTML, programy fontowe (szczególnie dotyczące-u), programy do reorganizacji plików DVI i PS a także wiele innych. Poniższy tekst jest pomyślany jako streszczenie wykładu prezentowanego na VII Konferencji BachoTeX '99. Omówione zostaną najważniejsze implementacje oparte na web2c (Linux i Windows 9x), wzajemne zależności między programami, konfigurowanie i praca z programami, generowanie formatów, mechanizm przeszukiwania katalogów i diagnostyka problemów.

 

Archiwum: ERRATA.TL4
Walne zebranie członków GUST-u

 

Krzysztof Pszczoła (e-mail: pszczola@alpha.im.pw.edu.pl)
Jaka powinna być książka o LaTeX-u

 

Streszczenie: Przy używaniu LaTeX-a istotne jest (również dla doświadczonych użytkowników), aby mieć ,,pod ręką" opis poleceń, w miarę możliwości uporządkowany w sposób ułatwiający znalezienie sposobu rozwiązywania konkretnych problemów. Takim opisem poleceń może być książka-podręcznik. Innym potencjalnym czytelnikiem takiej książki jest osoba zaczynająca pracę w tym systemie, potrzebująca elementarnego wprowadzenia. Taki czytelnik potrzebuje nie tylko (jak najbardziej zrozumiałych) instrukcji typu ,,jak to zrobić", ale również przybliżenia ,,filozofii" LaTeX-a. Przedstawiona tu koncepcja książki o LaTeX-u łączy funkcjonalność reference manual oraz elementarnego wprowadzenia. Książka taka byłaby przydatna zarówno dla zaawansowanego użytkownika jak i zrozumiała dla początkującego.
Hans Hagen (e-mail: pragma@wxs.nl)
Do TeX lovers really see the difference?

 

Bogusław Jackowski (e-mail: B.Jackowski@gust.org.pl)
Jak neutralizować odsadki
Archiwum: pltovpl.zip, toil105.zip

 

Piotr Kłosowski (e-mail: pikl@press.umcs.lublin.pl)
Ułatwienie składu w języku hebrajskim – pakiet HEBRAJSK
Streszczenie: Przegląd dotychczasowych możliwości w następujących aspektach: wprowadzanie tekstu – edytory, dostępne czcionki TeX-owe, pakiety TeX-owe wspomagające skład, problemy składu z prawej strony do lewej. Propozycja praktycznego podejścia do składu po hebrajsku – pakiet HEBRAJSK.

2.05.1999 (Niedziela)

Piotr Bolek (e-mail: P.Bolek@gust.org.pl) Kodowanie, przetwarzanie... cd.

Jacek Kąkol (e-mail: jacek@stolem.tens.com.pl) Przygotowywanie dokumentów z użyciem SGML i DSSSL w 10 minut

Streszczenie: Tworzenie i formatowanie dokumentów w oparciu o standardy SGML i DSSSL nie musi być ani bardzo żmudne, ani pracochłonne. Posiadając odpowiednie narzędzia wystarczy 30 minut, aby zainstalować oprogramowanie oraz oznaczyć i przetworzyć pierwsze dokumenty. Celem tego referatu jest pokazanie, jak to zrobić i na jakie trudności w tym procesie można się natknąć.

Janusz M. Nowacki (e-mail: J.Nowacki@gust.org.pl) Piórkiem i METAPOST-em czyli Antykwa Półtawskiego

Streszczenie: Wieloletnie próby opracowania polskiej czcionki ukoronował w latach 1923–1928 grafik i typograf Adam Półtawski. W artykule omówiono problemy związane z opracowaniem elektronicznej wersji tego kroju pisma.

Bogusław Jackowski (e-mail: B.Jackowski@GUST.org.pl) Znaki na niebie, ziemi i gdzie indziej

Streszczenie: Wynalazek komputera spowodował, że rozwój technologii, od wieków odciskający swe piętno na wielu dziedzinach życia codziennego, wywarł istotny wpływ także na przekaz informacji, czyli komunikację. Artykuł poświęcony jest podstawowemu elementowi komunikacji – znakowi – jego funkcji i reprezentacji dawniej, obecnie i w dającej się przewidzieć przyszłości.

Włodek Bzyl (e-mail: matwb@univ.gda.pl) Przekodowywanie wejścia i wyjścia w programach z dystrybucji Web2C. Prezentacja zlokalizowanej wersji TeX-a

Hans Hagen (e-mail: pragma@wxs.nl) How to code documents in such a way that clever things can be done. An introduction to medium neutral coding and reuse of information

Sigitas Tolusis (e-mail: sigitas@vtex.lt) Inside LaTeXe kernel

Gilbert van den Dobbelsteen (e-mail: GILBERT@login.iaf.nl) Interacting pdfTeX, perl and ConTeXt

Taco Hoekwater (e-mail: taco.hoekwater@wkap.nl ) New Math Fonts in METAFONT

Stanisław Romański (e-mail: romanski@iinte.edu.pl) Książki z baz danych – drukowane i na krążkach


3.05.1999 (Poniedziałek)

Hans Hagen (e-mail: pragma@wxs.nl) Flowcharts in TeX and METAPOST

Marek Ryćko (e-mail: marek@do.com.pl) Co TeX rozwija oprócz makrodefinicji?

Adam Kolany (e-mail: kolany@ux2.math.us.edu.pl) PoPSujmy coś sobie!

Streszczenie: Autor podzieli się swoimi doświadczeniami w pisaniu ,,żywym'' postscriptem; np. jak łatwo robić wykresy funkcji (układy współrzędnych, punkty na osiach, itp.), albo schematy blokowe, diagramy itd.

Broszurka do wydrukowania: ak-ps.ps, ak-ps-color.ps

Włodek Bzyl (e-mail: matwb@univ.gda.pl) Internacjonalizacja systemu programowania piśmiennego CWEB

Jaroslav Snajdr (e-mail: snajdr5@students.zcu.cz)TeX in Czech environment

Andrzej Tomaszewski (e-mail: andrzej@pi.com.pl) Jak poprawnie składać tabele? Uwagi typografa


Document Actions