You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 1996

BachoTeX 1996

,,Świat wokół TEX-a''

IV Ogólnopolska Konferencja TeX-owa
BachoTeX '96

Bachotek, 2.05-5.05.1996


2 maja, Czwartek

Tomasz Przechlewski Uroczyste przywitanie uczestników

Andrzej Tomaszewski,
Pismo (tutorial)

Włodzimierz Macewicz, e-mail: W.Macewicz@ia.pw.edu.pl
HTML (tutorial)

Marek Ryćko , e-mail: marek@do.com.pl
Użyteczne makra TeX-owe
Autor przedstawił napisane przez siebie makra licz.zip (do pisania liczb słownie) i map.zip

Janusz Nowacki, email: J.Nowacki@gust.org.pl
Między TeX-em a drukarnią (tutorial)
Omawiane podczas wykładu makra znajdują się w pakiecie poligraf.zip

Bogusław Jackowski, e-mail: B.Jackowski@gust.org.pl
TeX-AWK-PostScript (tutorial)
Autor udostepnił makra do składu tabelek i skrypty AWK-owe do przerabiania tabelek pisanych w ASCII na postać TEX-ową: tap070.zip

Stanisław Wawrykiewicz, e-mail: staw@gust.org.pl
Omówienie archiwum GUST-u

Erik Frambach i Wietse Dol,
e-mail: e.h.m.frambach@eco.rug.nl, w.dol@lei.agro.nl
4TeX for MS Windows


3 maja, Piątek

Piotr Bolek, e-mail: P.Bolek@gust.org.pl
SGML w praktyce

Adam Dawidziuk, e-mail: A.Dawidziuk@gust.org.pl
Perl dla TeX-owców

Krzysio Leszczyński, email: chris@camk.du.pl
Perl - zastosowania TeX-owe

Radosław Tryc, email:
OzTeX w PrePresie na Macintoshu

Kees van der Laan, email: cgl@rc.service.rug.nl
TeX and Graphics - a reappraisal of MEATFONT/METAPOST

Kees van der Laan, email: cgl@rc.service.rug.nl
Turtle graphics in TeX (a child can do it)

Makra z obydwu wystapień i parę innych rzeczy: kees96.zip

Kuba Tatarkiewicz
CD z pięciuset fontami

Piotr Bolek, e-mail: P.Bolek@gust.org.pl
Wieloplatformowy TeX na CD

Phil Taylor, e-mail: P.Taylor@vms.rhbnc.ac.uk
TeX to HTML (using TeX to write HTML)
tex2html.zip

WALNE ZEBRANIE GUST
Włodzimierz Macewicz, e-mail: W.Macewicz@ia.pw.edu.pl
Przegląd klas LaTeX2e

Marcin Kotulski , e-mail: kotulski@im.pwr.wroc.pl
SciWord (prezentacja)

Marek Ryćko , e-mail: marek@do.com.pl
TeX a ,,Kabaret Starszych Panów''

Krzysio Leszczyński i Wojtek Pięcek,
e-mail: chris@camk.edu.pl, woju@camk.edu.pl
Linux

OGNISKO


4 maja, Sobota

Bogusław Lichoński i Tomasz Przechlewski, ekotp@univ.gda.pl
AWK - (pdf, 555KB/17 stron)
awktutor.zip
patrz tez: thetafix.zip - naprawiacz fontow PS Theta (K. Tatarkiewicza) zrobiony przez P. Strzelczyka.

Philip Taylor, email: P.Taylor@vms.rhbnc.ac.uk
TeX macro writing

Piotr Strzelczyk, e-mail: piotrs@eps.com.pl
Grafika realistyczna POV

Marcin Woliński, e-mail: wolinski@mimuw.edu.pl
Formater programów Pascalowych
wersja beta makr do eleganckiego składu programów Pascal-owych i nie tylko: pretprin-0.17.zip (patrz też biuletyn GUST nr 7).

Radosław Tryc
OzTeX c.d.

POŻEGNANIA I

Warsztatów część pierwsza

5 maja, Niedziela

Warsztatów część druga
POŻEGNANIA II

Do zobaczenia za rok!!!


10.05.1996

Document Actions