You are here: Home / News / Lit[t]era Romana

Lit[t]era Romana

Zbiór artykułów z czasopisma „Litera”
Lit[t]era Romana

Okładka książki

Lit[t]era Romana jest zbiorem artykułów z czasopisma „Litera” wydawanego w latach 1966–1978 pod redakcją Romana Tomaszewskiego, długoletniego dyrektora technicznego Wydawnictwa Czytelnik, animatora konkursu PTWK i założyciela Ośrodka Pism Drukarskich. Teksty wybrali i opracowali Monika Marek-Łucka i Andrzej Tomaszewski. Periodyk był niezwykłą osobliwością w czasach „realnego socjalizmu”. W dużym stopniu zaspokajał głód wiedzy o typografii oraz informacji zza „czerwonej kurtyny”. W antologii znajdują się teksty pióra luminarzy typografii (Zapf, Frutiger, Tschichold, Kapr, Ovink i in.) z dużą dawką wiedzy o projektowaniu i czytelności pism drukarskich.

Obok autorów opracowania, w różnych fazach przygotowań do wydania, brało udział dziesięć osób. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się prof. Ewie Sataleckiej i Wydawnictwu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, dzięki którym Lit[t]era Romana trafia w ręce czytelników.

(nadesłane przez Andrzeja Tomaszewskiego)


Książka jest rozprowadzana bezpłatnie:

  • przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych, na miejscu w Warszawie i, być może, w jej zamiejscowym wydziale w Gdańsku oraz
  • w wydawnictwie d2d.pl, jako gratis do jakichkolwiek zakupów.

Tak pewnie będzie do wyczerpania nakładu/zapasów.

(informacja własna)

Document Actions