You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 1995

BachoTeX 1995

,,TeX w TeX-nikolorze i nie tylko''

III Ogólnopolska Konferencja TeX-owa
BachoTeX '95

Bachotek, 29.04-3.05.1995


29 kwietnia, Sobota

Hanna Kołodziejska
Uroczyste przywitanie uczestników

Marek Ryćko, e-mail: marek@camk.edu.pl
wykład z cyklu ,,Mechanizmy TeX-a''
nt. ,,Główna lista pionowa''

Norbert Jankowski, e-mail: norbert@phys.uni.torun.pl
Od LaTeXa do Hipertekstu
(patrz LaTeX2HTML Manual)

Kees van der Laan (Holandia), e-mail: cgl@rc.service.rug.nl
,,BLUe's format goes public''
Pierwsza prezentacja wszechstronnego pakietu makr autora. Zawiera między innymi formaty listów, raportów, bazę danych i indeksowanie.

Stanisław Wawrykiewicz, e-mail: staw@gust.org.pl
,, Korzystamy z archiwów TeX-owych''


30 kwietnia, Niedziela

Andrzej Tomaszewski
,,Mikrotypografia''

Agnieszka Polak i Bogusław Lichoński, e-mail: b.lichonski@gust.org.pl
,,TeX w TeXnikolorze''
Autorzy - grafik i TeX-owiec - opowiedzieli o swoich dożwiadczeniach w drukowaniu kolorowych ksi±żek.

Philip Taylor, email: P.Taylor@vms.rhbnc.ac.uk
``\csname u n d e f i n e d \endcsname = \relax: bug or boon?''
or ``How to avoid unnecessary conditionals by fully exploiting \csname ...\endcsname''.

Philip Taylor, email: P.Taylor@vms.rhbnc.ac.uk
``TeX: an unsuitable language for document markup?''

Po kolacji dyskusja: Quo Vadis GUST?


1 maja, Poniedziałek

Piotr Pianowski, e-mail: P.Pianowski@gust.org.pl
,,Kolor w dokumentach TeX-owych''
Tym razem Autor udostepnił zbiór makr TeX-owych do tworzenia wyciągów barwnych i opowiedział o praktycznych aspektach składu dokumentów z wykorzystaniem koloru.

Erik Frambach (Holandia), email: e.h.m.frambach@eco.rug.nl
,,4AllTeX''

WALNE ZEBRANIE

2 maja, Wtorek

Krzysztof Leszczyński, e-mail: chris@camk.edu.pl
,,WEB dla opornych''

Wlodzimierz Bzyl, e-mail: matwb@univ.gda.pl
`` Literate Programming in TeX'' (pdf, 150 KB / 3 strony)
(patrz również archiwum GUST)

Bogusław Jackowski, e-mail: B.Jackowski@gust.org.pl
,,METAFONT - zastosowania niezwykłe''.
Tym razem Autor opowiedział o zastowaniach niezwykłych METAFONT-a. Został udostępniony pakiet MFTOEPS umożliwiający projektowanie grafiki Postscriptowej przy pomocy języka METAFONT.
Bogusław Jackowski udostępnił również nową wersję fontu Platan poszerzoną o znaki przydatne w polskiej typografii.

Lutz Birkhan (Niemcy), email: lutz@bisun.nbg.de
``The TeX debugger''
Autor przedstawił najnowszą wersję swojego TeX-owego ,,odpluskwiacza'', pracującego w środowisku X Windows.

Julita Bolland, e-mail: julitab@plearn.edu.pl
,,Ewolucja i struktura znaków chińskich''

Jerzy Ludwichowski, e-mail: J.Ludwichowski@boa.uni.torun.pl
Opowiedział (oraz pokazał) możliwości jakie stwarza serwer ALEX działający w Toruniu.


3 maja, środa

Philip Taylor, email: P.Taylor@vms.rhbnc.ac.uk
``e-TeX: following humbly in the footsteps of the Grand Wizard''

Tomasz Przechlewski, e-mail: ekotp@univ.gda.pl
,,Najnowsze wiadomości z frontu LaTeX2e''

Uroczyste zakończenie konferencji

Do zobaczenia za rok!!!


9.05.1995

Document Actions