You are here: Home / News / Nowa książka: Poligrafia – sztuka, techniki, technologie

Nowa książka: Poligrafia – sztuka, techniki, technologie

Nakładem Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego ukazała się, chyba pierwsza w 2021 r. z tej "branży", książka o tytule jak w tytule (stron 560, A5, ISBN 978-83-930699-4-1), o czym tak nam donosi Andrzej Tomaszewski:

Książka dla tych, którzy chcą poznać technologie współczesnej poligrafii i tych, którzy wiedzę poligraficzną uzupełniają i porządkują. Kompendium można traktować jako podręcznik dla uczniów i studentów, lub jako poradnik dla pracowników drukarń, wydawnictw i studiów graficznych. Układ treści odpowiada sekwencji procesów prowadzących do powstania gotowych produktów poligraficznych. Projektowanie graficzne, przygotowanie tekstu i ilustracji, wykonanie form, drukowanie, i wreszcie procesy introligatorskie oraz wykończeniowe, przedstawiono w proporcjach odpowiadających w przybliżeniu stopniowi skomplikowania i udziału określonych operacji we współczesnej technologii poligraficznej. Osobny rozdział poświęcono materiałom stosowanym w poligrafii. Czytelnik może też zapoznać się z podstawami reprodukcji wielobarwnej. Szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące rastrów, densytometrii i barwometrii, właściwości nadruków i procesów sterowania barwą. Całość uzupełniają rozdziały przedstawiające organizację procesu produkcyjnego, normalizację i standaryzację oraz ochronę środowiska i BHP w poligrafii.

Zespół redakcyjny: Tomasz Dąbrowa, Bernard Jóźwiak, Leszek Markowski, Przemysław Śleboda

Autorzy: Konrad Blachowski, Grażyna Czech, Tomasz Dąbrowa, Henryk Godlewski, Jacek Hamerliński, Stefan Jakucewicz, Bernard Jóźwiak, Jan Kowalczyk, Leszek Markowski, Stanisław Stachowicz, Barbara Stankiewicz, Przemysław Śleboda, Andrzej Tomaszewski

 Dodatkowe informacje u wydawcy.

Document Actions