You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 1994

BachoTeX 1994

II Ogólnopolska Konferencja TeX-owa
BachoTeX '94

Bachotek, 30.04-3.05.1994


Program

30 kwietnia, Sobota

Marek Ryćko (e-mail: marek@camk.edu.pl)
Podstawy systemu TEX

Andrzej Tomaszewski
Tradycja i współczesność typografii

Tomasz Przechlewski (e-mail: ekotp@univ.gda.pl)
LaTEX2e

Włodzimierz Bzyl (e-mail: matwb@univ.gda.pl)
LaMEX2e


1 maja, Niedziela

Włodzimierz Bzyl (e-mail: matwb@univ.gda.pl)
Index i bibliografia

Piotr Pianowski i Stanisław Wawrykiewicz (e-mail: P.Pianowski@gust.org.pl, staw@gust.org.pl)
TEX + PostScript

Bogusław Jackowski (e-mail: B.Jackowski@gust.org.pl)
Fonty a TEX + PostScript

Włodzimierz Bzyl (e-mail: matwb@univ.gda.pl)
LaMEX2e


2 maja, Poniedziałek

Stanisław Wawrykiewicz (e-mail: staw@gust.org.pl)
Informacja o archiwum TEX-owym

Mariusz Olko (e-mail: M.Olko@Litterae.com.pl)
LaTEX po polsku - jeszcze raz

Wojciech Lisiecki
AMS-LaTEX

Bogusław Lichoński (e-mail: bogus@astra-studio.com.pl)
TEX na indeksie (pdf, 257 KB/ 7 stron)

Phil Taylor (e-mail: P.Taylor@vms.rhbnc.ac.uk)
Book Design - Part 1 (pdf, 258 KB / 11 stron)
Book Design - Part 2 (pdf, 325 KB / 13 stron)


3 maja, Wtorek

Kees van der Laan (e-mail: cgl@rc.service.rug.nl)

Zakończenie konferencji.


Document Actions