You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2006

BachoTeX 2006

XIV Ogólnopolska Konferencja TeX-owa
BachoTeX 2006

29 kwietnia - 2 maja 2006 r., Bachotek

* * *

Program/Programme

Petr Olšák     movie.gif (olsak.wmv, 145 MB)

OFS—Macro Package To Manage Your Fonts

OFS – pakiet do zarządzania posiadanymi fontami

Jonathan Kew     movie.gif (kew.wmv, 188 MB)

The XeTeX project: typesetting for the rest of the world

Przedsięwzięcie XeTeX: skład tekstów dla reszty świata

Tomasz Łuczak

TeX in the office, also for non-TeX-ies

TeX w biurze i jego wykorzystanie również przez nie-TeX-ujących

Michał Wronka

Versioning of TeX documents in individual and group work

Wersjonowanie dokumentów TeX-owych w pracy samodzielnej i grupowej

Gabriela Grusza

BibTeX as a tool for automating tasks around bibliographies

BibTeX jako narzędzie automatyzujące pracę z bibliografią

Jean-Michel Hufflen

Writing structured and semantics-oriented documents: TeX vs. XML

Konstruowanie dokumentów strukturalnych i zorientowanych semantycznie: TeX versus XML

Jean-Michel Hufflen

MlBibTeX, BibTeX and Bibliography Styles

MlBibTeX, BibTeX i style bibliograficzne

Jean-Michel Hufflen

Advanced techniques in XSLT

XSLT – zaawansowane techniki

Robert Bialik

LaTeX in the research community.

LaTeX w środowisku naukowym.

Wojciech Myszka     movie.gif (myszka.wmv, 126 MB)

How to survive in a hostile WYSIWYG environment

Jak przeżyć w nieprzyjaznym środowisku WYSIWYG

Jacek Kmiecik, Marek Wójtowicz

With TeX in the background…

Z TeX-em w tle…

Halina Wątróbska, Ryszard Kubiak     movie.gif (kubiak.wmv, 114 MB)

From XML to TeX, using Emacs and Haskell

Od XML-a do TeX-a, używając Emacsa i Haskella

Karel Píška     movie.gif (piska.wmv, 121 MB)

Font verification and comparison in examples

Weryfikacja i porównywanie fontów w przykładach

Marcin Woliński

Logical Markup in Practice

Adiustacja logiczna w praktyce

Joanna Ryćko     movie.gif (j.rycko.wmv, 120 MB)

Typography for beginners (by a beginner)

Typografia dla początkujących (z perspektywy początkującego)

Joanna Ryćko

How to report (La)TeX problems: a minimal example and other rules

Jak zgłaszać problemy z (La)TeX-em: minimalny przykład i inne zasady

Hans Hagen

LuaTeX aka Howling to the Moon

LuaTeX czyli wycie do księżyca

Przemysław Scherwentke

Those wretched at-end-of-line conjunctives

Te nieszczęsne wiszące litery

Maciej Jan Głowacki

LiTeX: a TeX micro-distribution

LiTeX: mikrodystrybucja TeX-a

Bogusław Jackowski, Marcin Woliński     movie.gif (b.jackowski_wolinski.wmv, 61 MB)

Prolegomena to the phenomenology of the parametric behaviour of TeX

Prolegomena do fenomenologii parametrycznego behawioru TeX-a

Taco Hoekwater

METAPOST: terminally ill or just playing dead?

METAPOST: śmiertelnie chory, czy tylko udaje nieżywego?

Włodzimierz Bzyl, Piotr Bolek, Adam Dawidziuk     movie.gif (bzyl_bolek.wmv, 103 MB)

The Polish translation of The TeXbook

TeXbook po polsku

Bogusław Lichoński Tomasz Przechlewski, Stanisław Wawrykiewicz     movie.gif (lichonski.wmv, 82 MB)

The open educational GUST portal

Otwarty portal edukacyjny GUST

Bogusław Jackowski, Janusz Marian Nowacki     movie.gif (b.jackowski_nowacki.wmv, 134 MB)

The Latin Modern font family

Rodzina fontów Latin Modern

Hans Hagen, Jerzy B. Ludwichowski, Volker RW Schaa     movie.gif (hagen.wmv, 39 MB)

The New Font Project

Nowe przedsięwzięcie fontowe

Jerzy B. Ludwichowski     movie.gif (ludwichowski.wmv, 39 MB)

The fontCD Project

Przedsięwzięcie „fontCD”

Jerzy B. Ludwichowski

GUST font licenses

Licencje fontowe GUST-u

Andrzej Tomaszewski

Graphic design of a literary magazine

Projekt graficzny gazety literackiej

Piotr Bolek, Jakub Kulesza

Gentoo Linux: back to sources

Gentoo Linux: powrót do źródeł

Robert Kaliszuk

Google Maps and the TeX community

Google Maps a społeczność TeX-owa

[On behalf of Authors: A team led by Paweł Jackowski]

The Pe(ar|ri)ls of TeX Programming

Perły programowania TeX-owego

Wojciech Łukasz Birula

TeX and Computer Aided Translation

Czy TeX polubi CAT-y?

Adam Twardoch

A documentary movie: “The Man of Black and White: Adrian Frutiger”

Film dokumentalny „Człowiek czerni i bieli: Adrian Frutiger”


Perły TeX-owe / TeX pearls:   www.gust.org.pl/pearls

Klinika TeX-owa / TeX Clinic:   www.gust.org.pl/klinika

Plakat / Poster,    Kubek / Mug,    Zdjęcia / Photos,    movie.gif (BachoTeXmix.wmv, 70 MB)

Document Actions