Jesteś w: Start / BachoTeX / BachoTeX 2009 / Rozkład zajęć

Rozkład zajęć

Poniższy rozkład zajęć może nie być ostateczny, ale nie należy spodziewać się istotnych zmian.

Zwracamy uwagę na:

  • Walne Zebranie Członków (we czwartek, 30 kwietnia), o 20:00;
  • godziny posiłków, przerw na kawę, ognisko, … mogą ulec przesunięciom.

 

29 kwietnia

To jest dzień „tytułowy” konferencji. Wystąpienia tego i następnych dni na pewno dadzą materiał do przemyśleń, który – mamy nadzieję – znajdzie konstruktywne zastosowanie podczas „tytułowej” dyskusji panelowej w sobotę.

08:00   Śniadanie
09:00   Otwarcie konferencji
09:15 Arthur Reutenauer Drogi do TeXa
09:30 Marek Ryćko Projektowanie programowalnych aspektów oprogramowania typograficznego
10:30 Jean-Michel Hufflen Skład wielokierunkowy w XSL-FO
11:00   Przerwa kawowa
11:30 David Kastrup Wprowadzenie do języka programowania Lua
12:30 Hans Hagen Stan LuaTeXa
13:15 Ulrik Vieth, Harald König Odwzorowywanie terenu ośrodka w Bachotku za pomocą współrzędnych GPS – ku lepszej mapie
13:30   Obiad
15:00 Piotr Strzelczyk Unikod – za, a nawet przeciw
15:30 Arthur Reutenauer hyph-utf8
16:15   Przerwa kawowa
16:45 Chris A. Rowley Składanie poza \box-em: zaczyn dyskusji
17:15 Taco Hoekwater SVG a MetaPost
18:00 Andrzej Odyniec Dyskusja panelowa: TeX: Siły, słabości, możliwości, zagrożenia
19:00   Kolacja

 

30 kwietnia

Ten, lżejszy, dzień jest przeznaczony na warsztaty i szkolenia oraz robocze spotkania różnych grup zainteresowań. Zakończymy roboczą część dnia spotkaniem z Norbertem Preiningiem, który uchyli rąbka dystrybucji TeX Live 2009 i będzie zbierał życzenia do wydań TL2009 i TL2010.

Dla początkujących i zainteresowanych, niemających planów wobec spotkań grup roboczych warsztaty Adama Kolany, Grzegorza Murzynowskiego i Norberta Preininga. Zapraszamy!

08:00   Śniadanie
09:00 Norbert Preining TeX Live Manager – warsztaty
10:00 Adam Kolany MetaPost dla leniwych – część 1. warsztatów
10:30 Grzegorz Murzynowski Warsztat LaTeXowy
11:30   Przerwa kawowa
12:00 Adam Kolany MetaPost dla leniwych – część 2. warsztatów
14:00   Obiad
15:00 Adam Kolany MetaPost dla leniwych – część 3. warsztatów
15:00   Czas na spotkania grup roboczych
16:30   Przerwa kawowa
17:00 Adam Kolany MetaPost dla leniwych – część 4. warsztatów
18:00 Norbert Preining TeX Live 2009: spojrzenie w przyszłość i godzina życzeń
19:00   Kolacja
20:00   Walne zebranie członków GUST

 

1 maja

Dzień poświęcony głównie fontom, w szczególności składaniu matematyki przy pomocy fontów OpenType, czyli najbliższemu dużemu wyzwaniu dla społeczności TeXowej.

Dzień zostanie zakończony dyskusją panelową „Dystrybucje TeX-owe”, prowadzoną przez Norberta Preininga.

08:00   Śniadanie
09:00 Ulrik Vieth Matematyka OpenType iluminowana
10:00 Taco Hoekwater Matematyka OpenType w LuaTeXu
11:00 Hans Hagen Badając OpenType
11:30   Przerwa kawowa
12:00 Hans Hagen Matematyka OpenType w ConTeXcie MKIV
12:45 Bogusław Jackowski, Jerzy Ludwichowski, Piotr Strzelczyk Składanie matematyki: TeX i fonty OpenType
13:30   Obiad
15:00 Janusz M. Nowacki Antykwa Półtawskiego w rozbudowie
15:45 Adam Twardoch Lecz kiedy jej ni ma, samotnyś jak pies
16:30   Przerwa kawowa
17:00 Jean-Michel Hufflen Wprowadzenie do XQuery
17:30 David Kastrup Co nowego u Emacsa i AUCTeXa?
18:15 Norbert Preining Dyskusja panelowa: Dystrybucje TeXowe
19:30   Kolacja
21:00   Ognisko

 

2 maja

Typografia podczas BachoTeXa: od pewnego czasu staramy się przeznaczać znaczącą ilość czasu na typografię i wydaje się to nam udawać. Podczas tegorocznej konferencji będzie ona prezentowana na różnych poziomach – od prawie filozoficznego do codziennej praktyki

 

Konsylium typograficzne, jakkolwiek nie pojawiające się jawnie w poniższym planie zajęć, będzie działało przez cały dzień. Jeśli się nam ono uda, to będziemy się starali je kontynuować w podobny sposób podczas przyszłych konferencji BachoTeX. Życzymy przyjemności i maksymalnych korzyści!

Dzień zakończy Marek Ryćko „tytułową” dyskusją panelową, podczas której będzie się starał zebrać owoce intensywnego myślenia zapoczątkowanego środowymi (por. środowy rozkład zajęć) wystąpieniami.

00:00   Ognisko (ciąg dalszy)
08:00   Śniadanie
09:00 Tomasz Bierkowski Funkcjonalny aspekt typografii
10:00 Małgorzata Dubowiak Projektowanie stron WWW – studium przypadku
10:45 Aleksandra Kaptur Przedstawiam Wam Stefana.
11:15   Przerwa kawowa
11:45 Ewa Szelatyńska Do czego służy TeX
12:30 Grzegorz Murzynowski Kolofony – TeX w zaszczytnej służbie typografii odtwórczej.
13:15   Obiad
14:15 Andrzej Tomaszewski Bibliofilskie druki Samuela Tyszkiewicza
15:45 Marcin Woliński Klawiatura dla typografa i programisty
16:15   Przerwa kawowa
16:45 Ryszard Kubiak Tworzenie dokumentacji oprogramowania dla użytkowników w LaTeXu i Hyperlatexu
17:15 Grzegorz Murzynowski \DeclareCommand z pakietu gmutils – więcej niż xparse czy zbytnie dziwactwo
18:00 Marek Ryćko Dyskusja panelowa: TeX na rozdrożu czy w punkcie zwrotnym?
19:00   Kolacja

 

3 maja

Na ostatni, deserowy, dzień mamy kilka bardzo interesujących pozycji, które powinny zatrzymać do końca tych wszystkich, którzy nosiliby się z zamiarem wcześniejszego wyjazdu.

Jedną z nich jest łazik marsowy zaprogramowany w… TeXu!

08:00   Śniadanie
09:00 Taco Hoekwater, Stephen Hicks TeX: Śliczności i dziwności oraz programowanie łazika marsowego w TeXu
10:30 Jean-Michel Hufflen Jak jest zorganizowana dokumentacja MlBibTeXa
11:00 David Kastrup Kompilowanie i użycie biblioteki libexpat jako sposób na przetwarzanie XMLa za pomocą LuaTeXa
11:30 Philip Taylor Preprocesor parshape
12:00   Zamknięcie konferencji
12:15   Przerwa kawowa
13:30   Obiad

Akcje Dokumentu