You are here: Home / BachoTeX / EuroBachoTeX 2007 / Plakat: Ścieżki ku przyszłości

Plakat: Ścieżki ku przyszłości

Strona główna EBT 2007Andrzej Tomaszewski jest autorem plakatu konferencyjnego, w którym – oczywiście – użyty został logotyp konferencyjny. Z kolei logotyp jest autorstwa Katarzyny Jackowskiej, która działała ze wspomaganiem swego ojca, Bogusława „Jacko” Jackowskiego.

Plakat powstał w trzech wersjach językowych: angielskiej, czeskiejpolskiej. Pisze Andrzej Tomaszewski po ostatnich pociągnęciach komputerem: Pedeefy są drukarskie, cmykowe – każden jeden wydrukuje na czym chce i jakiej chce wielkości.

Europejska konferencja TeX-owa 2007

Ścieżki ku przyszłości

© Jackowscy, „GUST”

XVII. evropská TEX-ová konference

Cesty do budoucna

© Jackowscy, „GUST”

  • Zachęcamy do używania plakatu do reklamowania konferencji.
  • Zachęcamy do reklamowania konferencji.
  • Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji
  • Zachęcamy…

Document Actions