Jesteś w: Start / BachoTeX / BachoTeX 2019 / Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków


Zarząd Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX „GUST” informuje, że Walne Zebranie Członków w 2019 r. odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bachotku (k. Brodnicy) podczas konferencji BachoTeX 2019.

Zebranie rozpocznie się w czwartek, 2 maja 2019 r. o godz. 19.00.

Drugi termin Zebrania: czwartek, 2 maja 2019 r. o godz. 20.00.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, przyjęcie porządku obrad
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania i komisji skrutacyjnej
 3. Sprawozdanie ustępujących władz:
  • sprawozdanie z pracy Zarządu w latach 2016–2019,
  • przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018 przez skarbnika GUST,
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  • sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
  • sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego,
  • dyskusja,
  • głosowanie nad uchwałami o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2018,
  • głosowanie nad uchwałą dot. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Wybory Nowych Władz Stowarzyszenia
 5. Wolne wnioski

Sekretarz GUST,
Jolanta Szelatyńska

Akcje Dokumentu