Jesteś w: Start / BachoTeX / BachoTeX 2018 / Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

Zarząd Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX „GUST” informuje, że Walne Zebranie Członków w 2018 r. odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bachotku (k. Brodnicy) podczas konferencji BachoTeX 2018.

Zebranie rozpocznie się w poniedziałek, 30 kwietnia 2018 r. o godz. 19.00.

Drugi termin Zebrania: poniedziałek, 30 kwietnia 2018 r. o godz. 20.00.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania i komisji skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie finansowe za rok 2017:
  • przedstawienie sprawozdania finansowego przez skarbnika GUST,
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  • dyskusja,
  • głosowanie nad uchwałami o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2017.
 4. Wolne wnioski

Sekretarz GUST,

Jolanta Szelatyńska

Akcje Dokumentu