Jesteś w: Start / BachoTeX / TUG@BachoTeX 2017 / Walne Zebrania Członków TUG i GUST

Walne Zebrania Członków TUG i GUST

Zarząd Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX „GUST” informuje, że Walne Zebranie Członków w 2017 r. odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bachotku (k. Brodnicy) podczas konferencji TUG@BachoTeX 2017.

Zebranie rozpocznie się w niedzielę, 30 kwietnia 2017 r. o godz. 19.00.

Drugi termin Zebrania: niedziela, 30 kwietnia 2017 r. o godz. 20.00.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania i komisji skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie finansowe:
  • przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016 przez Skarbnika GUST,
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  • dyskusja,
  • głosowanie nad uchwałami o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2016.
 4. Wolne wnioski.

 

Po  pkt. 4. (Wolne wnioski) odbędzie się Annual General Meeting TeX Users Group, prowadzone przez Borisa Veytsmana, nowo wybranego prezesa TUG. Zebranie jest otwarte.

 

Sekretarz GUST
Jolanta Szelatyńska

Akcje Dokumentu