Jesteś w: Start / BachoTeX / TUG@BachoTeX 2017 / Apel o wystąpienia

Apel o wystąpienia

Przesłanki, przyzwyczajenia, przewidywania

Tytuł, a raczej myśl przewodnia konferencji być może brzmi tajemniczo, ale wydaje się nam, że oddaje istotę zagadnień związanych z TeXem i typografią które chcemy poruszyć w trakcie konferencji, korzystając z okazji, jaką jest spotkanie osób najbardziej kompetentnych na świecie w sprawach TeXowych i typograficznych.

Ad Przesłanki

TeX to nie tylko software, a zwłaszcza nie tylko przestarzały program do składania tekstów z 1982 roku. TeX to zjawisko: informatyczne (koncepcje, implementacje, dystrybucje) i społeczne (grupy użytkowników systemu TeX i ich przedsięwzięcia). To, że jest to jeden z najstarszych systemów software'owych funkcjonujących do dziś bez fundamentalnych zmian koncepcyjnych, należy uznać za niewątpliwy sukces komputerowego modelu typografii, stworzonego przez profesora Donalda E. Knutha.

Mamy więc wielki system typograficzny, mamy na całym świecie użytkowników tego systemu łączących się w organizacje działające na rzecz TeXa. Mamy też próby modyfikacji i rozwijania tego systemu (eTeX, pdfTeX, luaTeX, XeTeX i in.), co z jednej strony otwiera perspektywy, a z drugiej – grozi „syndromem wieży Babel”.

Tyle osiągnęliśmy. Co dalej – o tym poniżej.

Ad Przyzwyczajenia

TeXowcy niewątpliwie cenią sobie programowalność, przenośność, kompatybilność wstecz, dobrą dokumentację, znakomitą jakość typograficzną i logiczną tworzonych dokumentów, by wymienić tylko niektóre z najistotniejszych zalet systemu TeX et consortes.

Te cechy nie są wszakże w cenie we współczesnym świecie nastawionym na szybkość, łatwość, ale też doraźność osiąganych efektów. Współcześni użytkownicy oprogramowania oczekują intuicyjnego interfejsu, efektu widocznego natychmiast i możliwości edycji wizualnej.

Czy te dwa podejścia naprawdę są sprzeczne? Koncepcje zawarte u podstaw TeXa są wprowadziane do współczesnych systemów. Można także dodawać cechy programów wizualnych do TeXa. Takie wzajemne przenikanie ma miejsce od dawna, ale czy idzie ono w dobrym kierunku?

To temat wart przedyskutowania, gdyż na razie proces ten odbywa się spontanicznie, bez ustalania reguł i celów, a ważnym jest, by przy wprowadzaniu nowości nie stracić obecnych zalet.

Ad Przewidywania

Jak mawiał Niels Bohr, przewidywanie jest trudne, zwłaszcza jeżeli chodzi o przyszłość. [It's difficult to make predictions, especially about the future].

Jednak pytania o przyszłość TeXa nasuwają się same. Czy TeXy wymrą za jakiś czas? Czy zajmą jakąś wąską niszę? A może zmutują i dadzą początek nowemu gatunkowi, np. mieszkającemu gdzieś w chmurze? A może tylko niektóre „geny TeXa'” przetrwają (jak mitochondria) w nowych programach niekoniecznie przeznaczonych do tworzenia klasycznych dokumentów (stron zapełnionych literami)?

Jaka przyszłość czeka system TeX i jego użytkowników? W tej dziedzinie przyszłość w znacznym stopniu  zależy od nas. Im lepiej wiemy o co nam chodzi, tym większa szansa, że uda się to osiągnąć. Dlatego jednak chcemy spróbować zajrzeć w przyszłość, korzystając z obecności tak zacnego i wpływowego grona fachowców.

Podsumowanie

W czasie konferencji mamy nadzieję uzyskać choćby częściowe odpowiedzi na następujące QrwA (Questions rather without Answers):

  • Przesłanki – punkt startowy, co mamy, z czego korzystamy, co osiągnęliśmy?
  • Przyzwyczajenia – jak działamy, jak chcemy działać, co jest dla nas ważne, a czego nam brak?
  • Przewidywania – jaka jest przyszłość TeXa, co chcielibyśmy osiągnąć i czy mamy na to wpływ?

 

Ta cała reszta…

Oczywiście konferencyjny „chleb z masełkiem” to podstawa: oczekujemy prezentacji dotyczących TeXa, Metaposta, ConTeXta, LaTeXa i przyjaciół (pamiętajmy o fontach!).

Podtrzymujemy też nowy trend BachoTeXowy, w ramach którego próbujemy integrować programistów i projektantów systemów typograficznych, typografów i innych użytkowników takich systemów.

Tradycyjnie zachęcamy do nadsyłania „pereł” TeXowych – p. poniżej.

Normalnym kanałem zgłaszania propozycji jest ich wysłanie pocztą elektroniczną do komitetu programowego, ale zanim pospieszycie do klawiatury – zapoznajcie się ze wskazówkami dla autorów.

Warsztaty i tutoriale

 

Zachęcamy do proponowania warsztatów oraz prezentacji o charakterze tutoriali i wprowadzeń. Mile widziane są też sugestie dotyczące tutoriali prowadzonych przez osobę inną niż zgłaszająca pomysł.

Aktualizacja:Oprócz innych, będziemy realizowali dwie propozycje

  • Wartat introligatorski z Willi Eggerem i kaligraficzny z Barbarą Wilińską – połączonym wysiłkiem;
  • przeglądanie, poprawianie lub rozszerzanie Waszych ulubionych pakietów LaTeXowych – z Damienem Thiriet.

Sesje posterowe

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość pokazania swoich prac TeXowych i typograficznych w postaci posterów – zadbamy o przestrzeń do ich wystawienia.

Perły

Nie powinno też zabraknąć sesji prezentującej „Perły programowania w TeXu (i Metafoncie/Metapoście)”. Bliższe szczegóły oraz archiwum już zgromadzonych pereł: http://gust.org.pl/projects/pearls.

Terminy i adresy

Termin składania propozycji wystąpień (streszczeń) upływa 26 marca 2017 r., a nadsyłania ostatecznych prezentacji, które będą umieszczone w materiałach konferencyjnych  – 10 kwietnia 2017 r.

Propozycje prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną do Komitetu Programowego: prog-2017 at gust dot org dot pl. Przewodniczącym Komitetu jest Bogusław Jackowski (b underscore jackowski at gust dot org dot pl).

Akcje Dokumentu