Jesteś w: Start / BachoTeX / BachoTeX 2015 / Apel o wystąpienia

Apel o wystąpienia

Różne oblicza typografii

Od kilku już lat staramy się nie tracić w Bachotku z widoku celu, dla którego narzędziem są TeX/MetaFont i różne ich odmiany i kombinacje. Pamiętamy, po co prof. Knuth stworzył TeXa? Podobnie będzie w tym roku. Andrzej Tomaszewski tak uzasadnia temat przewodni tegorocznej konferencji:

Tekst, który przyjmuje postać pisma oraz obraz w postaci dosłownej lub abstraktu to nierozerwalne elementy wizualnego przedstawienia myśli. W ciągu tysiącleci naszej cywilizacji ten sposób komunikacji międzyludzkiej osiągnął zdolność utrwalania precyzyjnej wypowiedzi naukowej, społecznej i artystycznej. Typografia jest sztuką organizowania tekstu, a w szerszym znaczeniu – publikacji jako całości. Struktury tekstowe przyjmują rozmaitą postać: od szeregów prostych zdań, poprzez poezję futurystów, tabele statystyków, formuły matematyków, słowniki lingwistów, aż po listingi programistów. Ciągi znaków alfanumerycznych wymagają właściwego traktowania – raz, jako materiał przetwarzania danych, a dwa, jako komunikat przekazywany w celu czytelniczej percepcji.

I o tym będziemy mówili w Bachotku.

Ta cała reszta...

Oczywiście konferencyjny „chleb z masełkiem” to podstawa: oczekujemy prezentacji dotyczących TeXa, Metaposta, ConTeXta, LaTeXa i przyjaciół (pamiętajmy o fontach!). Oczywiście, zgodnie z tematem, podtrzymujemy trend BachoTeXowy, w ramach którego próbujemy integrować programistów i projektantów systemów typograficznych, typografów i innych użytkowników takich systemów.

Tradycyjnie zachęcamy do nadsyłania „pereł” TeXowych – p. poniżej.

Normalnym kanałem zgłaszania propozycji jest ich wysłanie pocztą elektroniczną do komitetu programowego, ale zanim pospieszycie do klawiatury – zapoznajcie się ze wskazówkami dla autorów.

Warsztaty i tutoriale

Zachęcamy również do proponowania warsztatów oraz prezentacji o charakterze tutoriali i wprowadzeń. Mile widziane są też sugestie dotyczące tutoriali prowadzonych przez osobę inną niż zgłaszająca pomysł.

Wstępnie planujemy:

  1. warsztat kaligraficzny
  2. warsztat introligatorski

Sesje posterowe

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość pokazania swoich prac TeXowych i typograficznych w postaci posterów – zadbamy o przestrzeń do ich wystawienia.

Perły

Nie powinno też zabraknąć sesji prezentującej „Perły programowania w TeXu (i Metafoncie/Metapoście)”. Bliższe szczegóły oraz archiwum już zgromadzonych pereł: http://gust.org.pl/projects/pearls.

Terminy i adresy

Termin składania propozycji wystąpień (streszczeń) upływa 27 marca, a nadsyłania ostatecznych prezentacji, które będą umieszczone w materiałach konferencyjnych  – 10 kwietnia.

Propozycje prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną do Komitetu Programowego: prog-2015 at gust dot org dot pl. Przewodniczącym Komitetu jest Bogusław Jackowski (b underscore jackowski at gust dot org dot pl).

Akcje Dokumentu