You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2012 / Committees

Committees

Program Committee

(prog-2012 at gust dot org dot pl)

 • Bogusław Jackowski (GUST) – przewodniczący
 • Jerzy Ludwichowski – z-ca przewodniczącego (GUST)
 • Karl Berry
 • Hans Hagen (NTG, GUST)
 • Taco Hoekwater (NTG, GUST)
 • Paweł Jackowski (GUST)
 • Gabriela Gic-Grusza
 • Jacek Kmiecik
 • Ryszard Kubiak
 • Mojca Miklavec (GUST)
 • Piotr Strzelczyk (GUST)
 • Andrzej Tomaszewski (GUST)
 • Norbert Preining
 • Tomasz Przechlewski
 • Arthur Reutenauer (GUTenberg, GUST)
 • Marek Ryćko (GUST)
 • Ulrik Vieth (DANTE)
 • Marcin Woliński (GUST)

Organizing Committee

(org-2012 at gust dot org dot pl)

 • Jolanta Szelatyńska (GUST) – przewodnicząca
 • Marek Czubenko (GUST)
 • Janusz Gumkowski (GUST)
 • Bogusław Jackowski (GUST)
 • Jerzy Ludwichowski (GUST)

Proceedings Editors

(editors-2012 at gust dot org dot pl)

 • Tomasz Przechlewski (GUST) – redaktor naczelny
 • Karl Berry (TUG)
 • Gabriela Gic-Grusza
 • Jerzy Ludwichowski (GUST)

Document Actions