Jesteś w: Start / BachoTeX / BachoTeX 2010 / Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

Strona główna konferencji

 

 

Zarząd Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX „GUST“ informuje, że Walne Zebranie Członków w 2010 r. odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bachotku (k. Brodnicy) w czasie konferencji BachoTeX 2010.

Zebranie rozpocznie się w sobotę, 1 maja 2010 r. o godz. 19.00.

Drugi termin Zebrania: sobota, 1 maja 2010 r. o godz. 20.00.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania i komisji skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie ustępujących władz:
  • sprawozdanie z pracy Zarządu w latach 2007-2010,
  • przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2009 przez skarbnika GUST,
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  • sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
  • sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego,
  • dyskusja,
  • głosowanie nad uchwałami o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2009,
  • głosowanie nad uchwałą dot. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. WYBORY NOWYCH WŁADZ
 5. Wolne wnioski.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, programu i opłat oraz formularz rejestracyjny są zamieszczone na stronie internetowej konferencji BachoTeX 2010.

W imieniu Zarządu i organizatorów zachęcam do udziału i jak najszybszego zarejestrowania się.

 

Sekretarz GUST

Jolanta Szelatyńska

Akcje Dokumentu