Jesteś w: Start / BachoTeX / BachoTeX 2009 / Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

Strona główna konferencji

 


Zarząd Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX „GUST“ informuje, że Walne Zebranie Członków w 2009 r. odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bachotku (k. Brodnicy) w czasie konferencji BachoTeX 2009.

Zebranie rozpocznie się we czwartek, 30 kwietnia 2009 r. o godz. 19.00.

Drugi termin Zebrania: czwartek, 30 kwietnia 2009 r. o godz. 20.00.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania i komisji skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie finansowe za rok 2008.
  • przedstawienie sprawozdania przez skarbnika GUST,
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  • dyskusja,
  • głosowanie nad uchwałami o przyjęciu sprawozdania finansowego.
 4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej lub podjęcie uchwały o pozostawieniu jej w składzie 4 osób.
 5. Wolne wnioski.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, programu i opłat oraz formularz rejestracyjny są zamieszczone na stronie internetowej konferencji BachoTeX 2009.

W imieniu Zarządu i organizatorów zachęcam do udziału i jak najszybszego zarejestrowania się.


Sekretarz GUST

Jolanta Szelatyńska

Akcje Dokumentu