You are here: Home / BachoTeX / BachoTeX 2008 / Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

Zarząd Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX „GUST“ informuje, że w Ośrodku Wypoczynkowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bachotku (k. Brodnicy) odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Zebranie rozpocznie się we środę, 30 kwietnia 2008 r. o godz. 19.00.

Drugi termin Zebrania: środa, 30 kwietnia 2008 r. o godz. 20.00.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania i komisji skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie finansowe za rok 2007.
  1. przedstawienie sprawozdania przez skarbnika GUST,
  2. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie nad uchwałami o przyjęciu sprawozdania finansowego.
 4. Członkostwa honorowe.
 5. Wolne wnioski.

Zebranie Członków GUST odbędzie się w trakcie jubileuszowej XVI Ogólnopolskiej Konferencji TeX-owej.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, programu i opłat oraz formularz rejestracyjny są zamieszczone na stronie internetowej konferencji BachoTeX 2008

W imieniu Zarządu i organizatorów zachęcam do udziału i jak najszybszego zarejestrowania się.

Sekretarz GUST

Jolanta Szelatyńska

Document Actions