Jesteś w: Start / Nowości (News) / Drugie wydanie "The Not So Short Introduction..."

Drugie wydanie "The Not So Short Introduction..."

Dostępne jest już drugie wydanie tłumaczenia broszury "The Not So Short Introduction to LaTex2e", w polskiej wersji znanej jako "Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e".

Dostępne jest już drugie wydanie tłumaczenia broszury The Not So Short Introduction to LaTex2e, w polskiej wersji znanej jako Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e (do pobrania z tug.ctan.org lub innego węzła CTAN). Ważniejsze zmiany to:

  1. Angielska wersja z roku 2006 jest obszerniejsza od tej, która była podstawą pierwszego tłumaczenia. Doszedł rozdział o otoczeniach picture i xy, głównie dla matematyków, oraz punkt o generowaniu PDF-ów. Ten ostatni jest kiepsko napisany, musieliśmy przerabiać. Uwzględniliśmy wszystkie rozszerzenia, które uznaliśmy za warte umieszczenia w broszurze dla początkujących (niestety wersja angielska zawiera coraz więcej rzeczy nieistotnych dla osoby początkującej, dawniej broszura liczyła 60 stron, teraz ponad dwa razy więcej, co w dobie szalejącego pośpiechu może zniechęcać początkujących).
  2. Zmieniliśmy omówienie polonizacji, bo od czasu poprzedniej wersji zmieniły się realia. Oryginał nie porusza kwestii polonizacji. Cały ten fragment, jak i wiele innych pochodzi od nas, co sprawia, że polska wersja jest nie tyle czystym tłumaczeniem, co opracowaniem.
  3. Dodaliśmy punkt na temat niestandardowych w LaTeXu otoczeń do składania tabel, bo w oryginale o tabelach jest śmiesznie mało, a to ważny temat.
  4. Uważnie przejrzeliśmy i poprawiliśmy warstwę językową opracowania, tak że po tym względem nowa wersja wyraźnie góruje nad pierwszą.

Tomek Przechlewski i Rysiek Kubiak

Akcje Dokumentu

Nawigacja