You are here: Home / Nowości (News) / Fonty Latin Modern, wersja 1.106

Fonty Latin Modern, wersja 1.106

Udostępnienie nowej wersji rodziny fontów Latin Modern.

22 stycznia 2008 r. GUST e-foundry, zespół fontowy GUST-u w składzie Bogusław Jackowski i Janusz M. Nowacki, udostępnił wersję 1.106 rodziny fontów Latin Modern. Ulepszeń i zmian jest sporo, są one wynikiem uwag zgłoszonych przez użytkowników z całego świata. Szczegółowe informacje o zmianach zawarto w pliku lm-hist.txt dostępnym na stronie GUST-u poświęconej tym fontom. Stamtąd można też pobrać fonty.

Spodziewamy się, że w niedługim czasie będzie je też można pobrać z CTAN.

Gratulacje dla Zespołu!

Jerzy B. Ludwichowski

Document Actions

Navigation