Jesteś w: Start / Nowości (News) / Acta Poligraphica - nowe czasopismo poligraficzne

Acta Poligraphica - nowe czasopismo poligraficzne

Na Międzynarodowych Targach Poznańskich – Poligrafia 2013 zaprezentowano uroczyście nowe czasopismo „Acta Poligraphica”.

Wydaje je Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie. Redakcją kieruje prof. dr hab. inż. Andrzej Makowski wspomagany przez Radę Naukową składającą się z uznanych w środowisku naukowców polskich i zagranicznych. Siedziba redakcji znajduje się w COBRPP, 00-958 Warszawa, ul. Miedziana 11, acta_poligraphica@cobrpp.com.pl

Poligrafia jest tu traktowana jako spójna domena nauki, techniki i sztuki. W związku z tym, obok artykułów poruszających problematykę ściśle poligraficzną, czasopismo zamieszcza prace dotyczące projektowania druków, grafiki użytkowej i techniki wydawniczej. Jest również miejscem publikacji programistów systemów typograficznych oraz wszelkiego oprogramowania służącego przygotowaniu do druku. Znajdzie się także miejsce dla artykułów bibliologicznych związanych z  drukarstwem historycznym lub współczesnym.

Wśród osób uczestniczących w przygotowaniu pierwszego numeru „Acta Poligraphica” znajdujemy dość liczne grono członków GUST-u. Sekretarzem redakcji i redaktorem graficznym jest Andrzej Tomaszewski. W pierwszym zeszycie jako autorzy wystąpili Bogusław Jackowski i Piotr Strzelczyk. Wśród recenzentów odnajdujemy nazwiska Andrzeja Ichy, Włodzimierza Bzyla, Adama Kolanego, Przemysława Scherwentke i Marka Żabki, a sam Prezes, Jerzy Ludwichowski, pomagał w korektach anglojęzycznych tekstów.

Redakcja „Acta” zaprasza członków GUST-u do publikowania swoich oryginalnych prac. Po wydaniu 3-4 zeszytów Rada Naukowa „Acta Poligraphica” wystąpi o urzędowe wpisanie na listę czasopism punktowanych.

Akcje Dokumentu

Nawigacja