You are here: Home / Nowości (News) / TeX Collection - Edycja 2007 (luty)

TeX Collection - Edycja 2007 (luty)

TeX Collection 2007 składa się z 3 płyt:
  • TeX Live 2007 (CD) – dystrybucja dla Linux/Unix i Mac OS X oraz Windows oparta na Web2C i W32TEX.

    Więcej informacji o TeX Live.

  • ProTeXt (CD) – dystrybucja dla MS Windows oparta na MiKTeX-u z dodatkowymi narzędziami: WinEdt (wersja 30-dniowa), TeXnicCenter, Ghostscript/GSview.

    Więcej informacji o proTeXt.

  • TeX Collection 2007 (DVD) – zawiera TeX Live 2007 (dla Linux/Unix, Mac OS X i MS Windows, do zainstalowania bądź uruchamiania bezpośrednio z płytki), ProTeXt (dla MS Windows, oparty na MikTeX-u), MacTeX (dla Mac OS X, oparty na gwTeX-u) oraz zawartość archiwum CTAN (stan z  1 lutego 2007 r.)

    Więcej informacji o MacTeX.

Zestawy płytek będą wysyłane w w marcu 2007 r. do tych członków GUST-u, którzy opłacili składki członkowskie.

Document Actions

Navigation