You are here: Home / Nowości (News) / Cyklop

Cyklop

Nowa rodzina fontów z ręki Janusza M. Nowackiego.

Podczas konferencji EurobachoTeX 2007 Janusz M. Nowacki zaprezentował Cyklopa – dygitalizację i rozbudowę kroju pisma o tej samej nazwie, powstałego w latach 20-tych dwudziestego wieku.  Rodzina ma dwa fonty: pochyły i prosty. Cyklopem można składać we wszystkich językach opartych o alfabet łaciński.

Do reszty informacji i dostęp do skarbu – tędy.

Document Actions

Navigation