You are here: Home / Nowości (News) / Kolekcja fontów TeX Gyre, wersja 1.104

Kolekcja fontów TeX Gyre, wersja 1.104

Udostępnienie nowej wersji kolekcji fontów TeX Gyre

22 lutego 2008 r. GUST e-foundry, zespół fontowy GUST-u, w składzie Bogusław Jackowski i Janusz M. Nowacki, udostępnił wersję 1.104 kolekcji rodzin fontów TeX Gyre. Osiągnięto w ten sposób zgodność z wersją 1.106 fontów Latin Modern, rozumianą w ten sposób, że fonty wchodzące w skład rodziny Latin Modern i rodzin z kolekcji TeX Gyre obejmują ten sam repertuar łacińskich znaków diakrytycznych. W istocie kolekcja TeX Gyre przegoniła fonty Latin Modern poprzez uzyskanie nowych własności, features, dostępnych w formacie OpenType. Wynika stąd, że można się spodziewać pogoni fontów Latin Modern…

Ciekawostką jest pojawienie się w foncie TG Chorus specyficznie polskiej ligatury „łł”.

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych rodzinach wchodzących w skład kolekcji zawarto w plikach *-hist.txt dostępnych ze strony poświęconej kolekcji TeX Gyre. Stamtąd można też pobrać fonty. Warto zwrócić uwagę, że dostępne jest archiwum z całością kolekcji.

Kolekcję można pobrać również z CTAN.

Gratulacje i podziękowania dla Zespołu!

Jerzy B. Ludwichowski

Document Actions

Navigation