You are here: Home / Nowości (News) / Wywiad z GUSTownymi fontowcami

Wywiad z GUSTownymi fontowcami

TUG opublikował wywiad z Bogusławem Jackowskim i Januszem Nowackim

27 września 2008 r. TUG Interview Corner opublikował wywiad z Bogusławem Jackowskim i Januszem Nowackim, członkami  GUSTownego zespołu fontowego.

Wyniki pracy zespołu są dostępne na stronie fontowej naszego portalu

Document Actions

Navigation