You are here: Home / GUST / Nagroda GUSTawa

Nagroda GUSTawa

Na wniosek członków GUSTu, Zarząd może przyznać doroczną nagrodę ,,GUSTawa'' za wybitne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
Regulamin nagrody
Pragnąc uhonorować wybitne osiągnięcia i zachęcić członków do aktywnej działalności na rzecz realizacji celów statutowych GUSTu, Zarząd ustanawia doroczną nagrodę GUSTawa.
Lista dotychczas nagrodzonych

Document Actions