You are here: Home / GUST / Władze

Władze

Zgodnie z polskim prawem o stowarzyszeniach, w skład władz stowarzyszenia wchodzą: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, Rzecznik Dyscyplinarny.

Document Actions