You are here: Home / GUST / Nagroda GUSTawa / Lista dotychczas nagrodzonych

Lista dotychczas nagrodzonych

  • Janusz M. Nowacki
  • Piotr Strzelczyk
  • Marcin Woliński
  • Stanisław Wawrykiewicz
  • Włodzimierz Bzyl
  • Bogusław Jackowski (2007, za kolekcję rodzin fontów TeX Gyre)
  • Janusz M. Nowacki (2007, za kolekcję rodzin fontów TeX Gyre)

Document Actions