You are here: Home / GUST / Władze / Sąd koleżeński

Sąd koleżeński

Kadencja na lata 2019–2022:

Bogusław Jackowski (Gdańsk) – przewodniczący
Hans Hagen (Hasselt, Holandia)
Jacek Kmiecik (Kraków) – wiceprzewodniczący
Wojciech Myszka (Wrocław)
Andrzej Tomaszewski (Warszawa) – sekretarz

Document Actions