You are here: Home / GUST / Władze / Zarząd

Zarząd

W dniu 2 maja 2019 r. Walne Zebranie Członków GUST dokonało wyboru nowego Zarządu na lata 2019–2022.
Adam Twardoch (Warszawa) – prezes
e-mail: prezes@gust.org.pl (president@gust.org.pl)
Katarzyna Burakowska(Gdańsk)
Ryszard Kubiak (Gdańsk)
Paweł Jackowski (Kraków)
Jerzy Ludwichowski (Toruń) – wiceprezes
Jolanta Szelatyńska (Toruń) – sekretarz i skarbnik
e-mail: sekretariat@gust.org.pl (secretary@gust.org.pl)
Piotr Strzelczyk (Gdynia)
Marek Ryćko (Gdańsk)
Marcin Woliński (Warszawa) – wiceprezes

Document Actions