You are here: Home / GUST / Władze / Zarząd

Zarząd

W dniu 30 kwietnia 2023 r. Walne Zebranie Członków GUST wybrało nowy Zarząd, którego kadencja obejmuje lata 2023–2026.

Marcin Woliński (Warszawa) – prezes
e-mail: prezes@gust.org.pl (president@gust.org.pl)
Katarzyna Burakowska(Gdańsk)
Ewa Kmiecik (Kraków)
Ryszard Kubiak (Gdańsk)
Paweł Jackowski (Kraków)
Jerzy Ludwichowski (Toruń) – wiceprezes
Jolanta Szelatyńska (Toruń) – sekretarz i skarbnik
e-mail: sekretariat@gust.org.pl (secretary@gust.org.pl)
Piotr Strzelczyk (Gdynia)
Damien Thiriet (Warszawa)
Andrzej Tomaszewski (Warszawa)

Document Actions