You are here: Home / GUST / Biuletyn / Uwagi dla autorów

Uwagi dla autorów

Biuletyn GUSTu składany jest oczywiście TEXem według określonego stylu.

Pobierz style do przygotowania artykułów do biuletynu w formacie: plain TEX oraz w formacie LaTEX.

Zapraszamy do nadsyłania materiałów pod adres redakcja@gust.org.pl.

Document Actions