You are here: Home / GUST / Biuletyn / Bibliografia (zawiera linki do artykułów archiwalnych)

Bibliografia (zawiera linki do artykułów archiwalnych)

Biuletyn Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX. ISSN: 1230-5650
Biuletyn Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX
ISSN: 1230-5650

Spis numerów: 1/ 1993, 2/ 1993, 3/ 1994, 4/ 1994, 5/ 1995, 6/ 1995, 7/ 1996, 8/ 1997, 9/ 1997, 10/ 1998, 11/ 1998, 12/ 1999, 13/ 1999, 14/ 2000, 15/ 2000, 16/ 2001, 17/ 2001, 18/ 2002, 19/ 2003, 20/ 2004, 21/ 2004, 22/ 2005, 23/ 2006

# 1, marzec 1993

Bogusław Lichoński: Opis pakietu MeX
Streszczenie: Pakiet MeX składa się z fontów w postaci źródłowej (MetaFont), zawierających polskie znaki diakrytyczne i używane w języku polskim znaki cudzysłowów, formatów (odpowiedników formatów plain i lplain) oraz polskich wzorców dla TeX-owego algorytmu dzielenia wyrazów. Artykuł zawiera opis jego podstawowych możliwości.
Słowa kluczowe: TeX programowanie, MeX
s. 3-5, 01-bl.ps.
Tomasz Przechlewski: Zabawy z MetaFont-em
Streszczenie: Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat programu i języka MetaFont.
Słowa kluczowe: MetaFont programowanie
s. 6-9, 02-tp.ps.
Grażyna Nowak: Wyciągi z protokółów
Streszczenie: Wyciągi z protokołów: spotkania założycielskiego Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX oraz pierwszego Walnego Zebrania Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX -- GUST.
Słowa kluczowe: sprawy organizacyjne
s. 10-11, 03-gn.ps.
Hanna Kołodziejska: TeX na goownicy
Streszczenie: Go jest grą planszową, znaną od czterech tysięcy lat. Pochodzi z Chin, skąd poprzez Koreę i Japonię rozprzestrzeniło się na cały świat. W artykule przedstawiono fonty i makra TeX-owe umożliwiające składanie diagramów do gry w go.
Słowa kluczowe: TeX programowanie, MetaFont programowanie, go (gra planszowa)
s. 12-21, 04-hk-tp.ps.
Bogusław Jackowski, Marek Ryćko: Polerowanie TeX-a: od systemu gotowego do użycia do systemu wygodnego w użyciu
Streszczenie: W artykule opisana została polska adaptacja systemu składu TeX (dla wersji 3.0 i wyższej). Autorzy starali się pokazać, że z profesjonalnego punktu widzenia TeX nie jest systemem wielojęzycznym, i że przystosowanie go do konkretnego języka nie jest bynajmniej zadaniem trywialnym. W artykule omówione są subtelne aspekty takiego przystosowania, dotyczące zarówno TeX-owej, jak i MetaFont-owej części zadania. Pokrótce omówione jest również łącze TeX--PostScript.
Słowa kluczowe: TeX programowanie, TeX polonizacja, MeX, LaMeX, LaTeX, PostScript, MetaFont
s. 22-30, 05-bj-mr.ps, bj-mr.pdf.
Kees van der Laan: Syntactic sugar
Abstract: A plea is made for being honest with TeX and not imposing alien structures upon it, otherwise than via compatible extensions, or via (non-TeX) user interfaces to suit the publisher, the author, or the typist. This will facilitate the process to get (complex) publications out effectively, and typographically of high-quality.
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 31-35, 06-cgl.ps.

Spis numerów

# 2, czerwiec 1993

Toni Walter: Jak hartowała się tradycja
Słowa kluczowe: wydarzenia, BachoTeX
s. 3-4, 01-tw.ps.
Philip Taylor: The future of TeX
Abstract: TeX and the other members of Knuth's Computers & Typesetting family are arguably amongst the most successful examples of computer software in the world, having been ported to almost every conceivable operating system and attracting an allegiance that verges on the fanatical. Development work on this family has now ceased, and many members of the computer typesetting community are concerned that some action should be taken to ensure that the ideas and philosophy enshrined in TeX are not allowed simply to fade away. In this paper, we discuss some of the options available for perpetuating the TeX philosophy, and examine the strengths and weaknesses of the present TeX system. We conclude by postulating a development strategy for the future which will honour both the letter and the spirit of Knuth's wish that TeX, MetaFont and the Computer Modern typefaces remain his sole responsibility, and at the same time ensure that the philosophy and paradigms which are the strengths of TeX are not lost for ever by having artificial constraints placed on their evolution.
Słowa kluczowe: dokumenty elektroniczne
s. 5-17, 02-pt.ps.
Frank Mittelbach, Chris Rowley: The LaTeX3 project
Abstract: This is a brief sketch of the LaTeX3 Project: background, history, principles, aims and functionality. The new version of LaTeX is, like the current version, a freely available system for automated processing of structured documents, formatting them to the highest typographic standards by use of the TeX typesetting software. Although its uses include a very large range of published documents, the importance of its unsurpassed ability to format mathematical formulas will not be forgotten in producing the new version. It is being produced by an international group of volunteers under the technical direction of Frank Mittelbach.
Słowa kluczowe: LaTeX3
s. 18-24, 03-fm-cr.ps.
Bogusław Jackowski, Tomasz Przechlewski: Ramki spiralne
Streszczenie: Krótka lekcja programowania w systemie MetaFont na przykładzie projektowania ramek o różnych kształtach.
Słowa kluczowe: MetaFont programowanie
s. 25-27, 04-bj-tp.ps.
Włodek Bzyl: Everyday TeXnology
Streszczenie: Przedstawiono zestaw makr umożliwiających zawieszanie główek i stopek na stronach, na których znajdą się całostronicowe wstawki.
Słowa kluczowe: TeX programowanie, wstawki
s. 28-29, 05-wb.ps.
Elżbieta Kuczyńska: Zasoby TeX-owe w rozległych sieciach komputerowych
Streszczenie: Wymiana dokumentów poprzez rozległe sieci komputerowe wymaga ustalenia standardowej postaci przesyłanych plików tekstowych. W sieciach naukowych takim standardem stał się TeX. Dokumenty sformatowane w TeX-u, jako pliki tekstowe ASCII, mogą być łatwo przesyłane pocztą elektroniczną. Standardem w sieciach nadal pozostaje transmisja 7-bitowa, a więc TeX jest tu najlepszym rozwiązaniem przy przesyłaniu tekstów nie-angielskich. Oprogramowaie systemu TeX jako rozpowszechniane bez ograniczeń (public domain), może być bezpłatnie udostępniane użytkownikom sieci. Z tych powodów obserwujemy stały rozwój aplikacji sieciowych, umożliwiających gromadzenie i rozpowszechnianie dokumentów TeX-owych, oraz oprogramowania do ich tworzenia. W tym opracowaniu przedstawimy przykłady tego typu usług.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie
s. 30-31, 06-ek-wb.ps.
Wiesław Pawłowski: LaMeX-owe ABC
Streszczenie: Wstęp do systemu składu tekstów LaTeX. Artykuł ten jest skróconą i zmienioną wersją notatek do wykładu, jaki autor wygłosił na Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji TeX-owej w Bachotku, w kwietniu 1993 r.
Słowa kluczowe: LaTeX
s. 32-36, 07-wp.ps.
Bogusław Jackowski, Marek Ryćko: Tam gdzie minus oznacza dzielenie
Streszczenie: Jednym z najciekawszych algorytmów dzielenia wyrazów, a przy tym dokładnie opisanych i udokumentowanych, posługuje się system TeX. Jego ciekawość polega na tym, że jest to algorytm uniwersalny, tzn. dający się przystosować do dzielenia wyrazów w różnych językach, a jednocześnie zdumiewająco prosty i efektywny w implementacji. W artykule przedstawiono bliżej działanie tego algorytmu oraz wybrane językoznawcze, typograficzne i informatyczne. problemy związane z automatycznym dzieleniem wyrazów ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego.
Słowa kluczowe: TeX programowanie, MeX
s. 37-41, 08-jr-w.ps.
Staszek Wawrykiewicz: Z notatnika oblatywacza TeX-owego
Streszczenie: Opis wybranych pakietów z szeroko pojętego oprogramowania TeX-owego.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie
s. 41-42, 08-jr-w.ps.

Spis numerów

# 3, styczeń 1994

Tomasz Przechlewski: World-wide window on TeX -- Aston '93
Streszczenie: Sprawozdanie z 14 Światowej Konferencji Użytkowników Systemu TeX w Birmingham (25--31 lipca 1993).
Słowa kluczowe: wydarzenia
s. 3-3, 01-tp-mo.ps.
Mariusz Olko: Sprawozdanie ze spotkania grupy koordynacyjnej NTS
Streszczenie: Sprawozdanie ze spotkania NTS w Kaiserslautern (23 i 25 września 1993).
Słowa kluczowe: wydarzenia
s. 4-5, 01-tp-mo.ps.
Bogusław Lichoński: TeX na indeksie
Streszczenie: W artykule przedstawiono ogólne zasady tworzenia skorowidzów oraz obowiązujące w Polsce normy określające sposób porządkowania haseł w skorowidzach. Przedstawiono zestaw makrodefinicji idxmac.tex służących do tworzenia skorowidza w formacie plain TeX oraz program plindex pozwalający sortować hasła według reguł języka polskiego.
Słowa kluczowe: TeX programowanie, skorowidze, TeX, LaTeX
s. 6-12, index-pl.pdf, 02-bl.ps.
Donald E. Knuth: Virtual fonts
Streszczenie: Dokumentacja fontów wirtualnych. Przedruk artykułu, który ukazał się w Tugboat nr 11, kwiecień 1990 (str. 13--23).
Słowa kluczowe: fonty komputerowe, fonty wirtualne
s. 13-24, 03-dek1.ps.
Włodek Bzyl, Tomasz Przechlewski: More fun for TeX-nicians
Słowa kluczowe: fonty komputerowe, fonty wirtualne, tekst wyspacjowany
s. 25-28, 04-wbtp1.ps.
Michel Goossens, Frank Mittelbach, Alexander Samarin: Customizing LaTeX lists
Abstract: In this article, which is part of the third chapter of our forthcoming book The LaTeX Companion, we take a look at LaTeX's list environments. First the various parameters and commands controlling the standard LaTeX lists, enumerate, itemize, and description, are discussed. Then the general list environment is introduced and we tell you how to build custom layouts by varying the values of the parameters controlling this environment.
Słowa kluczowe: LaTeX, LaTeX programowanie
s. 29-36, 05-gms.ps.
George Greenwade: The Comprehensive TeX Archive Network (CTAN)
Abstract: This paper outlines the concept, development, and use of the Comprehensive TeX Archive Network (CTAN)--a network-accessible archive for files related to the TeX family of document processing. The CTAN is a coordinated effort among consenting well-known archive sites which provides quick identification and retrieval files in a consistent manner from hosts on different continents, thereby reducing overall network load and increasing speed of retrieval. Moreover, it provides users with a parallel archive structure between hosts with holdings which are generally synchronized to within 30 hours of one another. This is achieved by routinely mirroring one another's holdings, as well as mirroring other archives to maintain an up-to-date collection of files.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie, CTAN
s. 37-44, 06-gg.ps.
Jonathan Fine: Fun with \if
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 45-46, 07-jf-jw.ps.
Bogusław Jackowski, Staszek Wawrykiewicz: Szybki skład treści programów i dokumentacji
Słowa kluczowe: dokumentowanie programów komputerowych, TeX
s. 46-47, 07-jf-jw.ps.
Włodek Bzyl, Tomasz Przechlewski: An application of literate programming: creating a format for the bulletin of the Polish TUG
Słowa kluczowe: TeX programowanie, dokumentowanie programów komputerowych, WEB, CWEB
s. 48-50, 08-wbtp2.ps, 08-wbtp2.pdf.

Spis numerów

# 4, wrzesień 1994

Philip Taylor: Book Design for TeX Users Part 1: Theory
Abstract: Book design cannot be taught; it can only be learned, preferably by critical study of as many books as possible. Of all the elements which make up a book, white space is frequently the least considered and the most important. Avant garde designs are compared and contrasted with more conservative and traditional approaches. Three key elements: uniformity, information and structure are identified, and `good design practice' discussed in terms of each of these.
Słowa kluczowe: dokumenty elektroniczne, typografia
s. 3-12, 01-pt.ps, 01-pt.pdf.
Angelika Binding: Springer authors do it with TeX
Słowa kluczowe: TeX zastosowania
s. 13-15, 02-ab.pdf, 02-ab.ps.
Toni Walter: Bachotek zahartowany
Streszczenie: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Użytkowników Systemu TeX w Bachotku (30.04--3.05 1994).
Słowa kluczowe: wydarzenia, BachoTeX
s. 16-16, 03-tw.ps.
Donald Arseneau, Raymond Chen, Victor Eijkhout: The TeX Hierarchy
Słowa kluczowe: TeX humor
s. 17-19, 04-jb.ps, 04-jb.pdf.
Kees van der Laan: FIFO and LIFO sing the BLUes
Abstract: FIFO, First-In-First-Out, and LIFO, Last-In-First-Out, are well known techniques for handling sequences. In TeX macro writing they are abundant but are not easily recognized as such. TeX templates for FIFO and LIFO are given and their use illustrated. The relation with Knuth's \dolist, answer Exercise 11.5, and \ctest, p. 376, is given.
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 20-26, 05-cgl.ps.
Staszek Wawrykiewicz: Przewodnik po sterownikach E. Mattesa
Streszczenie: Artykuł omawia instalowanie, konfigurowanie i praktyczne użycie sterowników TeX-owych (potocznie zwanych driverami) -- programów przetwarzających pliki DVI na ekrany monitorów i cały szereg drukarek, wersji 1.5b beta test autorstwa Eberharda Mattesa.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie, emTeX
s. 27-34, 06-sw.pdf, 06-sw.ps.

Spis numerów

# 5, marzec 1995

Julita Bolland, Toni Walter: EuroTeX'94 -- Sobieszewo, wrzesień, roku pańskiego 1994
Streszczenie: Sprawozdanie z VIII Europejskiej Konferencji Użytkowników Systemu TeX w Gdańsku-Sobieszewie (26--29 września 1994).
Słowa kluczowe: wydarzenia
s. 3-5, 01-jb-tw.ps.
Philip Taylor: Book Design for TeX Users Part 2: Practice
Abstract: In the predecessor to this paper (Book Design for TeX Users; Part 1: Theory, Biuletyn GUST, zeszyt 4, wrzesień 1994., three fundamental concepts of uniformity, information and structure were introduced, and general guidance given on each of them. In this paper, more practical advice is given, specifically in two areas: guidance on actual dimensions, proportions and layout; and guidance on implementing some of the ideas through the medium of the TeX language. Finally, some difficult (and even insoluble) problems in layout are discussed.
Słowa kluczowe: dokumenty elektroniczne, typografia
s. 6-18, 02-pt.ps, 02-pt.pdf.
Bogusław Lichoński: Odpowiedź na konkurs ogłoszony w biuletynie GUST-u nr 2, str. 27
Streszczenie: Przykładowy program w języku MetaFont wraz z komentarzem rysujący ramkę o skomplikowanym obrysie.
Słowa kluczowe: MetaFont programowanie
s. 19-22, 03-bl.ps.
Kees van der Laan: BLUe's Index -- The principle, and some more
Abstract: Up till now the sorting is done outside of TeX. However, producing a modest index in a one-pass TeX job is possible. It is demonstrated in the paper.
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 23-33, 04-cgl.ps.
Tomasz Przechlewski: Odsyłacze
Streszczenie: Istnieją systemy takie jak LaTeX, czy eplain umożliwiające automatyczne tworzenie odsyłaczy do różnych elementów dokumentu (tabele, rysunki, rozdziały, punkty, itp.). Zawierają one także wiele innych, gotowych do wykorzystania funkcji, których nie ma formacie plain. Zadaniem tego tekstu nie jest wyważanie drzwi do lasu ale raczej pokazanie w jaki sposób takie zaawansowane funkcje są implementowane. Przy okazji okaże się, że wcale nie jest to takie trudne jakby się mogło na początku wydawać. Prezentowany zestaw makr, z racji swojej prostoty, może być bardzo łatwo modyfikowany przez użytkownika w zależności od potrzeb. Jest to podstawowa zaleta stosowania prostej TeX-nologii a nie gotowych formatów. Te ostatnie są skomplikowane, a ich przystosowanie do własnych potrzeb jest z reguły bardzo trudne.
Słowa kluczowe: TeX programowanie, odsyłacze
s. 34-37, 05-tp.ps, odsylacz.pdf.
Marcin Woliński: Jeszcze raz druk rozstrzelony
Streszczenie: Wyróżnianie fragmentów tekstu przez rozstrzelenie (spacjowanie) nie znajduje zrozumienia wśród użytkowników TeX-a. Rzeczywiście wszechobecność programów stosujących zmiany światła między literami (letterspacing) do wspomagania dzielenia tekstu na wiersze powoduje, że przestajemy w ogóle zauważać rozstrzelenie. Spacjowanie dużych porcji tekstu jest fatalnym pomysłem. Nie możemy jednak kręcić nosem, gdy ktoś zażąda takich wyróżnień, ponieważ należą one do polskiej tradycji typograficznej. W artykule przedstawiono jak nauczyć TeX-a spacjowania.
Słowa kluczowe: TeX programowanie, tekst wyspacjowany
s. 38-39, 06-mw.ps.
Maciej Głowacki: DVIDVI
Streszczenie: W tekście opisano program DVIDVI służący do wybierania strony z pliku DVI, zmiany ich wzajemnego położenie, pozycjonowania na arkuszu druku, itp.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie, dvidvi
s. 40-42, 07-mg.ps.
Staszek Wawrykiewicz: Wiosenne porządki
Streszczenie: Opis archiwum GUST (ftp://sunrise.pg.gda.pl)
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie
s. 43-45, 08-sw.ps.

Spis numerów

# 6, grudzień 1995

Janusz M. Nowacki: TeXnologia a typografia
Streszczenie: Artykuł zawiera wybór z polskich zasad i norm dotyczących składu i łamania. Przedstawiono także podstawową terminologię stosowaną w drukarstwie.
Słowa kluczowe: terminologia drukarska, polskie normy składu i łamania, TeX
s. 3-11, 01-jmn.ps, typo-zas.pdf.
Philip Taylor: Computer Typesetting or Electronic Publishing?
Streszczenie: W ciągu ostatnich 15 lat skład tekstu wspomagany komputerowo całkowicie wyeliminował stosowanie tradycyjnych technik drukarskich. Obecnie stoimy przed jeszcze bardziej radykalną rewolucją technologiczną, jaką stanowi pojawienie się wydawnictw elektronicznych (electronic publishing -- w skrócie EP). W przeciwieństwie do składu komputerowego i tradycyjnego, publikacje elektroniczne w ogóle nie wykorzystują papieru, nośnikem informacji staje się ekran komputera. Potencjalne korzyści płynące z zastosowania tej nowej metody publikacji wydają się oczywiste: znaczna redukcja kosztów i niemal natychmiastowa dystrybucja do zainteresowanych odbiorców. Nie można jednak pominąć i wad, takich jak: możliwość bezprawnego kopiowania, łatwość plagiatów i nielegalnej redystrybucji. Obie wspomniane metody publikacji różnią się w sposób zasadniczy: o ile systemy składu tekstu z góry narzucają postać końcową strony, to systemy publikacji elektronicznych stwarzają jej bardziej niezależną reprezentację, w której ostateczna forma zależy raczej od programu prezentującego dokument (tzw. viewera, czy po polsku -- przeglądarki). W niniejszej pracy omówione są najnowsze osiągnięcia zarówno w dziedzinie składu komputerowego jak i publikacji elektronicznych. Wskazuje się również na różnice tych dwóch metod rozpowszechniania. (Artykuł w języki angielskim.)
Słowa kluczowe: dokumenty elektroniczne
s. 12-27, 02-pt.ps.
Alan Hoenig: The Poetica Family: Fancy Fonts with TeX and LaTeX
Abstract: The Adobe Poetica family comprises fonts which have widely varying degrees of ornamentation, but which are designed to be used together. A document that employs them must change fonts regularly to provide appropriate ornamentation in different parts of words. Techniques for using Poetica fonts in LaTeX are presented, using a macro package written by the author, and metrics for the fonts derived using the fontinst package.
Słowa kluczowe: fonty komputerowe
s. 28-35.
Julita Bolland: Sabath (niekoniecznie black) czyli III Ogólnokrajowe Bachotkonalia TeX-owe
Streszczenie: Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Użytkowników Systemu TeX w Bachotku (28.04--3.05 1995).
Słowa kluczowe: wydarzenia, BachoTeX
s. 36-37, 04-jb.ps.
Włodek Bzyl: TUG '95 meeting at St. Petersburg
Streszczenie: Sprawozdanie z 16 Światowej Konferencji Użytkowników Systemu TeX w St. Petersburgu, USA (24--28 lipca 1993).
Słowa kluczowe: wydarzenia
s. 38-39, 05-wb1.ps.
Tomasz Przechlewski: The TeX toolbox -- Arnhem '95
Streszczenie: Sprawozdanie z IX Europejskiej Konferencji Użytkowników Systemu TeX w Arnhem (4--8 września 1995).
Słowa kluczowe: wydarzenia
s. 40-40, 06-tp.ps.
Bogusław Jackowski: Bolszewika goń... Goń? Goń!
Streszczenie: Sprawozdanie z konferencji Cyrtug '95, Protwino (2--5 października 1995).
Słowa kluczowe: wydarzenia
s. 41-41, 07-bj1.ps.
Staszek Wawrykiewicz: Krótki przewodnik jak pisać do Biuletynu GUST
Słowa kluczowe: TeX, Biuletyn GUST
s. 42-44, 08-sw1.ps.
Bogusław Jackowski: Szare jest piękne
Streszczenie: W artykule omówiono podstawowe problemy, na jakie można się natknąć przy cieniowaniu (ang. halftoning) oraz praktyczne sposoby ich rozwiązywania.
Słowa kluczowe: grafika komputerowa, cieniowanie
s. 45-50, 09-bj2.ps.
Włodek Bzyl: Literate plain source is available
Abstract: Based on the Norman Ramsey NOWEB system a new literate tool for TeX language was made. The new system was applied for creation of literate plain source. Although the resulting file is principally plain.tex code interleaved with documentation, borrowed mainly from TeXBook, it presents the whole code from a different perspective. The documentation is organized around the macros as they appear in the plain.tex file rather than around the topics as in TeXBook. This means that the typeset plain.dvi is not a user manual, even though many notions are explained there.
Słowa kluczowe: TeX programowanie, dokumentowanie programów komputerowych
s. 51-53, 10-wb2.ps.
Piotr Jachowicz, Przemysław Kowalik, Wojciech Myszka: Wykresy w emTeX-u
Streszczenie: Problem wstawiania wykresów do tekstu przygotowanego w LaTeX-u jest częścią szerszego problemu: integracji tekstu i grafiki. Jak w każdym przypadku problem składa sie z dwu zadań: wyboru narzędzia do przygotowania wykresów (grafik) oraz metody zintegrowania uzyskanych efektów z tekstem. W niniejszym artykule omawiane są różne sposoby wstawiania wykresów, omówienie wad i zalet. Zalety i wady użycia pakietu GLE. Szczegółowa instrukcja użycia GLE. Nie omawiamy tutaj sposobu użycia ani wszystkich możliwych, ani też powszechnie znanych narzędzi (takich jak Matlab czy Mathematica), a dających podobne, czy może czasami lepsze możliwości przygotowania samych wykresów.
Słowa kluczowe: TeX, LaTeX, grafika komputerowa
s. 54-57, 11-jkm.ps.
Tomasz Przechlewski: Książki nadesłane
Słowa kluczowe: recenzje
s. 58-58, 12-tp2.ps.
Włodzimierz Macewicz: Wirtualna Akademia
Słowa kluczowe: LaTeX
s. 59-59, 13-wm.ps.
Staszek Wawrykiewicz: Nowinki z archiwum GUST
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie
s. 60-60, 14-sw2.ps.

Spis numerów

# 7, czerwiec 1996

Julita Bolland: Świat wokół Bachotka
Streszczenie: Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Użytkowników Systemu TeX w Bachotku (2--5.05 1996).
Słowa kluczowe: wydarzenia, BachoTeX
s. 3-4, 01-jb.ps.
Marcin Woliński: O pewnych konstrukcjach warunkowych i iteracyjnych
Streszczenie: Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi przegląd metod radzenia sobie z pewną sytuacją, na którą można się natknąć używając TeX owych \if-ów. Jest to bardzo wyczerpujący (psychicznie) przegląd. Porażonemu nudą części pierwszej Czytelnikowi nasunie się zapewne pytanie, czy to wszystko czemuś służy. (Niezadowalającą) odpowiedź na to pytanie daje część druga wskazująca na związek z implementacją w TeX-u pętli. Mam również nadzieję przedstawić kiedyś Czytelnikom Biuletynu bardziej subtelne konsekwencje tych rozważań.
Słowa kluczowe: TeX programowanie, dokumentowanie programów komputerowych
s. 5-9, 02-mw1.pdf, 02-mw1.ps.
Bogusław Lichoński, Tomasz Przechlewski: AWK -- opis języka z przykładami
Streszczenie: Przedstawiono opis języka AWK oraz podano przykłady zastosowań związanych z edycją tekstów.
Słowa kluczowe: AWK, wyrażenia regularne
s. 10-25, 03-bl-tp.ps, 03-bl-tp.pdf.
Adam Dawidziuk, Piotr Bolek: Perl w przetwarzaniu tekstów
Streszczenie: Perl należy do tych języków programowania, których można się nauczyć szybko. Cechą decydującą o jego atrakcyjności jest łatwość pisania programów. Perl nie wymaga deklarowania typów zmiennych przed ich użyciem. Wystarczy po prostu napisać co ma być zrobione. Warto więc już na początku zapamiętać, ze Perl nie jest najlepszy do wszystkiego -- w szczególności nie należy rozwiązywać przy jego pomocy skomplikowanych problemów wymagających użycia złożonych struktur danych. W rzeczywistości najczęściej mamy jednak do czynienia z zagadnieniami prostymi, których rozwiązanie przy pomocy programów np. w języku C, czy Pascalu jest wysoce nieefektywne. Natomiast zastosowanie skryptów pisanych w shellu jest skomplikowane lub wręcz niemożliwe, albo prowadzi do rozwiązań nieprzenośnych. Perl jest narzędziem o bardzo dużych możliwościach (w porównaniu z awkiem czy shellem), którego główne pole zastosowań to zarządzanie plikami i procesami oraz przetwarzanie tekstów. Typowy przykład, w którym użycie Perla jest zasadne, to tworzenie ładnie sformatowanych raportów z danych umieszczonych w różnych plikach, czy instalacja oprogramowania. Dobrze napisany program instalacyjny ma szansę działać pod niemal każdym systemem operacyjnym -- Perl jest dostępny na wszystkie popularne platformy. Niniejsza praca jest bardzo skróconym omówieniem Perla i koncentruje się na wykorzystaniu tego języka w zagadnieniach związanych z obróbką tekstów. Szukając punktu odniesienia warto dokonać porównania Perla z popularnymi edytorami strumieniowymi, takimi jak sed czy awk. Programy napisane dla seda czy awka na ogół dają się przekształcić na skrypt perlowy po dokonaniu niemal kosmetycznych zmian (można to zrobić automatycznie). Zazwyczaj jednak program w Perlu da się zapisać prościej i krócej.
Słowa kluczowe: Perl, wyrażenia regularne
s. 26-33, 04-pb-ad.ps, 04-ad-pb.pdf.
Krzysio Leszczyński: Lobster, łącze TeX--Perl
Abstract: A small in statu nascendi system named LOBSTER is presented. It is both a bunch of TeX macros and a small Perl program interfacing the TeX code to various external programs, it can run a program or Perl routine without finishing the TeX job.
Słowa kluczowe: Perl, TeX, programowanie
s. 34-37, 05-kl.ps.
Marcin Woliński: Zgrabne formatowanie tekstów programów komputerowych przy użyciu TeX-a
Streszczenie: Przedstawiony pakiet makr służy do publikowania programów komputerowych. Nie chodzi przy tym o drukowanie tasiemcowych listingów programów, lecz raczej o skład podręcznika języka programowania lub innej książki ilustrowanej algorytmami.
Słowa kluczowe: TeX programowanie, dokumentowanie programów komputerowych
s. 38-40, 06-mw2.ps.
Bogusław Jackowski: Pakiet makr TAP
Streszczenie: TeX został wyposażony w rozbudowaną maszynerię umożliwiającą składanie nawet niezwykle trudnych tabel, jednakże notacja TeX-owa w tym przypadku jest w stanie zniechęcić nawet najbardziej zawziętych TeX-owców. Mam tu oczywiście na myśli makra dostępne w formacie plain. W trochę lepszej sytuacji są LaTeX-owcy, ale i oni mieliby na co ponarzekać. Artykuł opisuje, opracowany przez autora, zestaw makr TAP.tex, który znakomicie ułatwia skład tabel. Umożliwia także rysowanie linii ukośnych czy też wypełnianie tła wybranych rubryk kolorem.
Słowa kluczowe: TeX programowanie, LaTeX, tabele, AWK, kolor
s. 41-46, 078bj-pb.ps.
Piotr Bolek: SGML w praktyce
Streszczenie: SGML (Standard Generalized Markup Language) jest nazwą języka zdefiniowanego w standardzie ISO 8879 opublikowanym w 1986 r. Standard służy jedynie do opisywania logicznej struktury dokumentów, nie determinuje ostatecznej formy prezentacji informacji, która może być docelowo przekształcana w najróżniejszy sposób. Dokument zakodowany z wykorzystaniem SGML-a może służyć jako postać wyjściowa do formatowania tej samej informacji w różny sposób i prezentacji z użyciem różnych mediów np. w formie drukowanej na papierze, w postacji hipertekstu albo tekstowej bazy danych. W artykule opisano podstawy języka oraz przedstawiono prosty przykład zastosowania.
Słowa kluczowe: SGML, DSSSL
s. 46-50, 078bj-pb.ps, 08-pb.pdf.
Kees van der Laan: Graphics and TeX--a reappraisal of MetaFont/MetaPost
Abstract: It is all about the author's first steps in MetaFont, for creating graphics to be included in TeX documents, with a wink to MetaPost. The graphics comprises 2D pictures and 2.5D images of 3D objects via projection techniques. Learning MetaFont was much easier than learning TeX. Included examples are: cat, Hilbert curve, and Gabo's linear construction in space no 2. A few highlights on macro writing in MetaFont have been selected. The appendix contains the table of contents of my anthology.mf file of examples.
Słowa kluczowe: TeX programowanie, MetaFont, MetaPost
s. 51-57, 09-kvl.ps.
Piotr Strzelczyk: POV-Ray. Co to jest?
Streszczenie: Istnieje wiele metod tworzenia grafiki trójwymiarowej. Od najprostszych grafik wektorowych typu szkieletowego, poprzez obrazy składające się z wypełnionych jednolitym kolorem ścian, aż po bardziej zaawansowanie techniki cieniowania wielościanów. Artykuł dotyczy techniki tworzenia obrazów, które stwarzają czasem wrażenie bardziej realnych niż fotografie. Metoda ta nazywa się śledzeniem promieni (ray-tracing). Opisano program POV-Ray służący do tworzenia grafiki metodą ray-tracingu.
Słowa kluczowe: grafika komputerowa, ray-tracing
s. 58-60, 10-ps.ps.
Marcin Kotulski: LaTeX bez znaków backslash -- pakiet Scientific WorkPlace
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie
s. 61-61, 11-mk.ps.

Spis numerów

# 8, luty 1997

Michel Goossens: The 17th Annual TeX Users Group Meeting
Streszczenie: Sprawozdanie z 17 Światowej Konferencji Użytkowników Systemu TeX w Dubnej (28.7--1.8 1996).
Słowa kluczowe: wydarzenia
s. 3-8, 01mg.ps.gz.
: Questions and Answers with Prof. Knuth
Słowa kluczowe: wydarzenia
s. 9-23.
Janusz M. Nowacki: poligraf.tex czyli Między TeX-em a drukarnią
Streszczenie: Zestaw makr poligraf.tex służy do obudowania dokumentu elementami takimi jak: linie obcięcia, pasery, paski kontrolne kolorów i szarości itp. Pakiet umożliwia także dokonywanie separacji barwnych oraz montaż stron publikacji w arkusze drukarskie.
Słowa kluczowe: TeX programowanie, montaż elektroniczny, separacje
s. 24-28, 03jmn1sw.ps.gz.
David Carlisle: LaTeX Tour, part 1: the base distribution
Abstract: In this article a `guided tour' is given around the files that make up the basic LaTeX distribution.
Słowa kluczowe: LaTeX
s. 29-34.
David Carlisle: LaTeX Tour, part 2: the Tools and Graphics
Abstract: The article covers the tools and graphics distributions. Although these files are not part of the minimal base distribution they should normally be included in the LaTeX installation at any site. The LaTeX book assumes that at least the graphics distribution is installed.
Słowa kluczowe: LaTeX
s. 35-40.
Janusz M. Nowacki: Przepis na wygodne używanie \parshape
Streszczenie: Prezentowany zestaw skryptów AWK-owych oraz makrodefinicji TeX-owych umożliwia oblewanie tekstem ilustracji o dowolnych kształtach.
Słowa kluczowe: TeX programowanie, AWK
s. 41-44, 06jmn2.ps.gz.
Bogusław Jackowski: Ach, te kształty
Streszczenie: Autor pokazuje jak można, wykorzystując rzadko stosowaną instrukcję \parshape, składać akapity o niecodziennych kształtach.
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 45-52, 07bj.ps.gz.
Tomasz Przechlewski: Publikacje elektroniczne: TeX i PDF
Streszczenie: Portable Document Format (PDF) jest hipertekstowym formatem opracowanym w firmie Adobe Inc. W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące formatu PDF i opartej na nim technologii Acrobat. Zwrócono uwagę na problemy związane z tworzeniem dokumentów PDF w języku polskim. Opisano pakiet tp-pdf.tex umożliwiający tworzenie w pełni funkcjonalnych, hipertekstowych dokumentów w formacie PDF w systemie TeX.
Słowa kluczowe: TeX, LaTeX, dokumenty elektroniczne, PDF, Acrobat
s. 53-61, pdftex.ps, pdftex.pdf.
Petr Sojka, Han The Thanh, Jiří Zlatuška: The Joy of TeX2PDF -- Acrobatics with an Alternative to DVI Format
Abstract: This paper presents a discussion about generating PDF directly from TeX source using a prototype TeX2PDF program. This is a derivative made from the TeX source which allows us to bypass DVI output generation, and to produce documents in Adobe PDF directly. Motivations for the TeX2PDF approach are discussed and further possible enhancements are outlined.
Słowa kluczowe: LaTeX, TeX, pdfTeX, PDF
s. 62-66.
Michel Goossens, Sebastian Rahtz: Using Adobe Type 1 Multiple Master fonts with TeX
Abstract: The multiple master font format is an extension of the Type 1 font format, which allows the generation of a wide variety of typeface styles from a single font program. This capability allows users and applications control over the typographic parameters of fonts used in their documents, in a manner reminiscent of Knuth's ground-breaking MetaFont. This article describes the multiple master system in some detail, and describes the procedures needed to make instances, and create the appropriate font metrics for use with TeX.
Słowa kluczowe: fonty komputerowe, fonty multiple master, TeX
s. 67-71.
Krzysio Leszczyński: teTeX dla ludzi
Streszczenie: Przedstawiono instalację pakietu teTeX, jednej z bardziej popularnych instalacji TeX-a pod systemy typu Unix. Instalacja obejmuje zwykłą instalację, jak również kompilację TeX-a i polonizację.
Słowa kluczowe: teTeX, TeX oprogramowanie, Unix, Linux
s. 72-75, 11kl.ps.gz.
Bogusław Lichoński: Luka z TeX booka. Tryby
Streszczenie: Szczegółowo opisano sześć trybów, w których może pracować TeX.
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 76-79, 12bl.ps.gz.
Zbyszek Mielewczyk: Dwie na jedną
Streszczenie: Opisano zestaw makr 2pages.tex umożliwiających tworzenie zszywek bez potrzeby korzystania z programow zewnętrznych typu dvidvi.
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 80-82, 13zm.ps.gz.

Spis numerów

# 9, grudzień 1997

Marcin Adamski: 1997 -- Jubileuszowy BachoTeX
Słowa kluczowe: wydarzenia, BachoTeX
s. 3-6, 01sw-ma.ps.gz.
Bogusław Jackowski, Staszek Wawrykiewicz: Fontowe ABC
Streszczenie: W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące fontów i ich wykorzystania w systemie TeX. Opisano: fonty bitmapowe z rodziny CM, fonty typu pierwszego, pliki AFM i ich konwersję do formatu TFM, poprawność nazw znaków, poprawianie fontów, tworzenie pliku AFM z plików PFB i PFM.
Słowa kluczowe: fonty komputerowe, dvips
s. 7-12, fontolog.pdf, 02bj-ah.ps.gz.
Alan Hoenig: Fonty wirtualne, fonty wirtuoza
Streszczenie: Dzięki fontom wirtualnym możemy w TeX-u używać wszystkich fontów, nawet nie TeX-owych, i dają nam one dodatkowe możliwości. Artykuł ten zawiera mniej niż połowę rozdziału o tym samym tytule, który pojawia się w książce TeX Unbound: LaTeX and TeX Strategies for Fonts, Graphics, and More Alana Hoeniga, wydanej w 1997 roku przez Oxford University Press.
Słowa kluczowe: fonty komputerowe, fonty wirtualne, TeX, fontinst
s. 12-21, 02bj-ah.ps.gz.
Bogusław Jackowski: Pakiet TOIL, czyli oswajanie fontów postscriptowych
Streszczenie: TOIL to pakiet plików *.BAT (oraz skryptów shell-owych dla systemów Unix-owych) i skryptów w języku AWK umożliwiających szybkie i wygodne zainstalowanie fontów typu pierwszego w systemie TeX.
Słowa kluczowe: TeX, fonty instalowanie, fonty polonizacja, TOIL
s. 22-23, 03-bj.pdf, 02bj2.ps.gz.
Janusz M. Nowacki: Fonty PL w nowej postscriptowej postaci
Streszczenie: Opis projeku przygotowania elektronicznych wersji fontów PL.
Słowa kluczowe: fonty, fonty polonizacja, fonty PL, fonty obwiedniowe, fonty postscriptowe
s. 24-26, 03jmn.ps.gz.
Janusz M. Nowacki: Antykwa Toruńska -- od początku do końca polska czcionka
Streszczenie: Opis projeku przygotowania elektronicznej wersji kroju Antykwa Toruńska.
Słowa kluczowe: fonty, fonty polonizacja, fonty obwiedniowe, fonty postscriptowe, Antykwa Toruńska
s. 26-27, 03jmn.ps.gz.
Bogusław Jackowski, Tomasz Przechlewski, Stanisław Wawrykiewicz: Układ QX -- kto zacz
Streszczenie: Opis układu kodowania QX.
Słowa kluczowe: fonty komputerowe, fonty Quasi, QX
s. 28-32, 04bj.ps.gz.
David Carlisle: A LaTeX Tour, part 3: mfnfss
Abstract: The article covers three more distributions that are supported via the standard LaTeX bug report mechanism described in Part 1. The mfnfss distribution provides LaTeX support for some popular Metafont produced fonts, that do not otherwise have any LaTeX interface. The psnfss distribution consists of LaTeX packages giving access to PostScript fonts. The third distribution in this part of the tour is babel, which provides LaTeX with multi-lingual capabilities.
Słowa kluczowe: LaTeX
s. 33-39, 05dc.ps.gz.
Piotr Bolek: MetaPost i wzorki
Streszczenie: W artykule są opisane możliwości definiowania wypełnień wzorkowych w programie MetaPost. Opisany jest opracowany przez autora zestaw makr służących do wygodnego definiowania i wykorzystywania takich wypełnień. W makrach tych jest wykorzystywana Wzorkowa Przestrzeń Kolorów (ang. Pattern Color Space) dostępna w języku PostScript Level 2. Na kilku przykładach są pokazane problemy, które można napotkać przy definiowaniu wzorków oraz propozycje ich rozwiązywania.
Słowa kluczowe: MetaPost
s. 40-46, 06-pb.pdf, 06pb.ps.gz.
Piotr Strzelczyk: Z CEP-em na EPS-y
Streszczenie: Artykuł opisuje pakiet CEP umożliwiający efektywne kompresowanie PostScript-towych plików graficznych.
Słowa kluczowe: grafika komputerowa, EPS, kompresja
s. 47-52, 07-ps.pdf, 07ps.ps.gz.
Tomasz Przechlewski: Rendez-vouz z pdfTeX
Streszczenie: W artykule opisano jak zainstalować i rozpocząc pracę w systemie pdfTeX. Porównano program z innymi aplikacjami służącymi do generowania dokumentów w formacie PDF.
Słowa kluczowe: PDF, TeX, pdfTeX, ghostscript
s. 53-56, 08tp.ps.gz.
Hans Hagen: A short introduction to visual debugging in TeX
Słowa kluczowe: TeX programowanie, ConTeXt
s. 57-63, 09hh.ps.gz.
Bogusław Jackowski: Władca akapitów
Streszczenie: W artykule opisano algorytm wykorzystywany przez TeX-a do łamania akapitu na wiersze.
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 64-65, 10bj.ps.gz, akapit.pdf.
Staszek Wawrykiewicz: Instalacja systemu emTeX na komputerach PC
Streszczenie: W artykule, przeznaczonym głównie dla początkujących użytkowników, omówiono instalację i polonizację najbardziej rozpowszechnionej dystrybucji systemu TeX dla komputerów PC -- emTeX autorstwa Eberharda Mattesa. Przedstawiono elementy dystrybucji, strukturę katalogów i podstawową terminologię.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie
s. 66-75, 11-sw.pdf, 11sw.ps.gz.
Kees van der Laan: TeX inside, insight, in sight: get priorities right
Abstract: It is argued that for using TeX--a multi level tool--TeX inside knowledge should not be neccessary for the layman. The `why, what and when,' especially at the gray level will be discussed. Necessary insight issues are enumerated.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie
s. 76-84, 12cgl.ps.gz.

Spis numerów

# 10, październik 1998

Tomasz Przechlewski: EuroTeX 98 w St. Malo
Streszczenie: Sprawozdanie z X Europejskiej Konferencji Użytkowników Systemu TeX w St. Malo (29--31 marca 1998).
Słowa kluczowe: wydarzenia
s. 3-5, 01tpma.ps.gz.
Marcin Adamski: Nareszcie znów w Bachotku
Streszczenie: Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Użytkowników Systemu TeX w Bachotku (30.04--3.05 1998).
Słowa kluczowe: wydarzenia, BachoTeX
s. 5-10, 01tpma.ps.gz.
Ewa Koisar: Wyciąg z protokołu VI Walnego Zebrania GUST
Streszczenie: Wyciągi z protokołów Walnego Zebrania Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX -- GUST (2. 05. 1998 r.).
Słowa kluczowe: wydarzenia, BachoTeX
s. 10-11, 01tpma.ps.gz.
Ewa Kmiecik, Jacek Kmiecik: XIX Konferencja TeX Users Group
Streszczenie: Sprawozdanie z 19 Światowej Konferencji Użytkowników Systemu TeX w Toruniu (17--21 sierpnia 1998 r.).
Słowa kluczowe: wydarzenia
s. 11-13, 01tpma.ps.gz.
Marcin Woliński: LaTeXe a sprawa polska
Streszczenie: Artykuł omawia problemy związane z używaniem LaTeX-a do składu dokumentów w języku polskim.
Słowa kluczowe: LaTeX polonizacja, NFSS
s. 14-23, 02mw.ps.gz.
Piotr Kłosowski: Wykorzystanie polskich fontów postscriptowych w LaTeX-u
Streszczenie: Artykuł opisuje wykorzystanie fontów PostScriptowych w środowisku pakietu LaTeX.
Słowa kluczowe: fonty komputerowe, LaTeX, NFSS
s. 23-28, 02mw.ps.gz.
Paweł Wlaź: Rodzina Computer Modern Bright
Streszczenie: Artykuł omawia instalację i sposób użycia fontów Rodzina Computer Modern Bright oraz wspomagającego je pakietu LaTeX-owego. Opisywana jest wersja z 19 stycznia 1998 r.
Słowa kluczowe: fonty komputerowe, fonty CM Bright, LaTeX
s. 29-31, 03pw.ps.gz.
Piotr Bolek, Adam Dawidziuk: SGML -- nowy etap w rozwoju TeX-a
Streszczenie: Artykuł jest próbą pokazania praktycznych zastosowań standardu SGML. Z naszych doświadczeń wynika, że stosowanie tego standardu w pracy redakcji i wydawnictwa jest dobrym uzupełnieniem systemu TeX. Wprowadzenie dodatkowego etapu w przetwarzaniu tekstu powoduje w tym wypadku znaczne obciążenie komputera, ale współczesne, średniej klasy, komputery PC dają sobie radę. Poza elastycznością formatu źródłowego i możliwością tworzenia wielu form ostatecznych publikacji, umiejętne stosowanie języka SGML pozwala na automatyczne wykonywanie wielu skomplikowanych działań na tekście.
Słowa kluczowe: SGML, dokumenty strukturalne
s. 32-36, 04adpb.ps.gz.
Piotr Bolek: LaTeX2HTML
Streszczenie: Pakiet LaTeX2HTML oferuje dosyć specyficzny, choć nie pozbawiony pewnych zalet sposób tworzenia dokumentów hipertekstowych, umożliwiając konwersję dokumentów LaTeX-owych na format HTML. Omówione zostaną instalacja i konfiguracja pakietu, pokazane będą przykłady konwersji różnych klas dokumentów LaTeX-owych (dokumenty czysto tekstowe, dokumenty z ilustracjami, dokumenty ze wzorami matematycznymi). Omówioną zostaną także możliwości zmiany domyślnych ustawień pakietu pozwalające wpływać na wygląd dokumentów HTML-owych generowanych przy pomocy pakietu.
Słowa kluczowe: LaTeX, HTML, LaTeX2html, Perl
s. 37-48, 05pb.ps.gz, l2html.pdf.
Erik Frambach: Conversion of anyTeX to HTML using TeX4ht
Abstract: Gurari's TeX4ht program makes it possible to convert TeX files (plain TeX, LaTeX or whatever) to HTML. This article is a case-study of the conversion of the 4allTeX manual (written in LaTeX) to HTML.
Słowa kluczowe: LaTeX, TeX, HTML, LaTeX2html
s. 48-52, 05pb.ps.gz.
Piotr Chrząstowski: SYBISLAW -- TeXtowa bibliograficzna baza danych
Streszczenie: System SYBISLAW (SYstem BIbliografii SLAWistycznej) jest systemem informacyjnym opracowywanym na zlecenie Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk przez Piotra Chrząstowskiego i Marcina Engela. Celem jego jest stworzenie środowiska umożliwiającego wpisywanie i redakcję danych potrzebnych do wydania Słownika Slawistycznego. System został zrealizowany w oparciu o system składania tekstów LaTeX.
Słowa kluczowe: TeX zastosowania
s. 52-56, 05pb.ps.gz.
Ryszard Kubiak: Po funkcjach do TeX-a
Streszczenie: Użytkownicy TeX-a często napotykają sytuacje, gdy trzeba wstępnie przetworzyć dane, zanim zostaną one przekazane do TeX-a. Utarła się praktyka, aby do wstępnej obróbki danych, zwłaszcza tekstowych, wykorzystywać języki skryptowe typu AWK lub PERL. Autor nabrał doświadczenia w wykorzystywaniu języka Haskell do generowania danych dla TeX-a/LaTeX-a. W artykule omówiono zasady programowania w językach funkcyjnych oraz na konkretnym przykładzie pokazać sposób wykorzystania Haskella do generowania danych TeX-owych.
Słowa kluczowe: TeX, Haskell, programowanie funkcyjne, ML
s. 57-65, 06rk.ps.gz.
Włodzimierz Macewicz: Korekta poprawności ortograficznej w dokumentach; stan obecny i perspektywy rozwoju
Streszczenie: W artykule opisano aplikacje umożliwiające sprawdzanie poprawności ortograficznej dokumentów przygotowywanych w systemie TeX.
Słowa kluczowe: TeX zastosowania, ispell, texspell
s. 66-67, 07wm.ps.gz.
Petr Olšák: EncTeX --- a little extension of TeX
Abstract: The article describes a simple change of TeX which gives the possibility to manipulate internal TeX vectors xord and xchr. These vectors are used to convert input encoding into TeX internal encoding and vice versa.
Słowa kluczowe: TeX, pliki tcx, kodowanie
s. 68-73, 08po.ps.gz.
Staszek Wawrykiewicz: CD TeXLive3
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie, TeX Live
s. 74-76, 09sw.ps.gz.

Spis numerów

# 11, grudzień 1998

Staszek Wawrykiewicz: Przekodowanie dla WEB2C
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie, TeX polonizacja, pliki tcx
s. 3-4.
Bogusław Jackowski: Stronniczo o stronach kodowych
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie, TeX polonizacja
s. 5-7, 02bj.ps.gz.
Włodek Bzyl: Adding Native Language Support to the CWEB package and the TeX program
Abstract: By adding National Language Support (NLS, for short) to literate programs I mean making such changes in their text via change files, which make modified programs aware of and able to support multiple languages. This paper describes how the GNU libc and gettext libraries were used to add NLS to the CWEB package and presents a possible way of bringing NLS to the TeX program.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie, TeX polonizacja, NLS
s. 8-12, 03wb.ps.gz.
L. Peter Deutsch: Warianty licencji na oprogramowanie w wolnej dystrybucji
Streszczenie: Autorzy programów w wolnej dystrybucji, godzą się na rozpowszechnianie wyników swojej pracy w oparciu o wiele różnorakich umów licencyjnych. Różnorodność licencji wywołuje pytanie, co właściwie oznacza swobodna dystrybucja. W tym artykule rozważamy licencje, które jako swoje minimum przyjmują, że ludzie mogą otrzymywać oprogramowanie do osobistego użytku bez ograniczeń i opłat, i które pozwalają na niekomercyjną redystrybucję takiego oprogramowania. Do powstania wielu licencji dystrybucyjnych przyczyniły się różne cele filozoficzne i/lub ekonomiczne. Licencje różnią się od siebie czynnościami jakich wymagają, na jakie pozwalają lub jakich zakazują w używaniu oraz rozpowszechnianiu. Z kolei wielość licencji doprowadziła do powstania różnorodnych wzorców używania i rozpowszechniania oprogramowania, a te wzorce do rozmaitych wzorców czerpania korzyści przez zaangażowane strony (autorów, hurtowników, innych redystrybutorów oraz użytkowników). Nasza analiza istniejących licencji powinna dać autorom jaśniejszy obraz konsekwencji decyzji o wyborze konkretnej licencji. Wdajemy się także w spekulacje, dlaczego licencje skupiające się na kodzie źródłowym są bardziej związane z oprogramowaniem ukierunkowanym na wytwórców, podczas gdy mniej swobodne licencje z programami dla użytkowników.
Słowa kluczowe: licencje, ochrona prawna oprogramowania, GNU
s. 13-25.
Krzysztof Kotynia: Uwagi nt. artykułu L.P. Deutscha z uwzględnieniem specyfiki rozwiązań polskiego systemu prawnego
Słowa kluczowe: licencje, ochrona prawna oprogramowania
s. 26-28, 04lpd.ps.gz.
Marek Ryćko: Co nieco o akapicie
Streszczenie: Celem artykułu jest inne niż w książce The TeXbook uporządkowanie i zgromadzenie w jednym miejscu pewnej części wiedzy na temat akapitu w systemie TeX. Ideą pracy jest umieszczenie wszystkich informacji na temat niektórych aspektów prezentowanej tu tematyki.
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 29-35, 05mr.ps.gz.
Marek Ryćko: Główna lista pionowa w systemie TeX
Streszczenie: Celem artykułu jest inne niż w książce The TeXbook uporządkowanie i zgromadzenie w jednym miejscu pewnej części wiedzy na temat głównej listy pionowej w TeX-u.
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 35-40, 05mr.ps.gz.
Roger Kehr: Xindy -- a flexible indexing system
Abstract: Whilst Makeindex is an index processor which is suitable for the production of indexes in conjunction with many text formatters, its support for non-English languages is weak and a new version called International Makeindex was presented for processing international documents. The improvements concentrated on the internationalization of the sorting process for keywords in an index. Though it substantially improves the possibility of sorting new languages, there are still weaknesses in the processing model largely inherited from Makeindex. Through the experience gained from the International Makeindex we have implemented a new index processor xindy that (a) improves the sorting of index entries at a finer granularity than International Makeindex, (b) offers new mechanisms for processing structured location references besides page numbers and Roman numerals, and (c) allows for complex mark-up schemes.
Słowa kluczowe: skorowidze, makeindex, Xindy
s. 41-45, 06rk98.ps.gz.
Tomasz Przechlewski: Uwagi nt. wykorzystania fontów TrueType
Streszczenie:
Słowa kluczowe: fonty komputerowe, fonty truetype, fonty typu 42, fonty polonizacja, TOIL
s. 46-48, 07tp.ps.gz.
Adam Twardoch: Sparing: Porównanie formatów Type 1 i TrueType
Streszczenie:
Słowa kluczowe: fonty komputerowe, fonty truetype, fonty typu 1
s. 49-56, 08at.ps.gz.
Adam Twardoch: MultiTypo '98. Konferencja ATypI, Lyon, 23--25 października 1998
Słowa kluczowe: wydarzenia
s. 56-57, 08at.ps.gz.
Adam Dawidziuk: Używanie TeX-a w systemie UNIX
Streszczenie: TeX, jak wiadomo, nie jest zaopatrzony w standardowy interfejs użytkownika, co daje dużą swobodę wyboru metod przygotowywania dokumentów źródłowych. O ile format plików wejściowych i sposób ich przetwarzania przez TeX-a pozostaje z założenia niezmienny, to narzędzia wspomagające wprowadzanie treści dokumentów we właściwym formacie są nieustannie rozwijane. W artykule jest opisany jeden z możliwych sposobów używania TeX-a w systemie UNIX, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu AUC TeX.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie, Linux, AucTeX, Emacs
s. 58-64, 09AUCTeX.ps.gz.
Piotr Bolek: MetaPost i (pdf)TeX w Internecie
Streszczenie: W artykule opisane jest pewne dosyć proste, chociaż nie całkiem banalne zastosowanie programów MetaPost i pdfTeX do generowania dokumentów w skrypcie CGI, na podstawie informacji przechowywanych w bazie danych. Opisane zastosowanie jest przykładem wykorzystania niezwykłych możliwości (wynikających z archaicznego(!) -- wsadowego sposobu działania), jakie dają programy takie jak TeX (i jego następcy) oraz MetaPost w nowej sieciowej rzeczywistości.
Słowa kluczowe: MetaPost
s. 65-68, 10pb.ps.gz.
Aleksander Kasicki: Problemy z ATM dla Windows NT
Słowa kluczowe: fonty
s. 69-70, 11akjm.ps.gz.
Jacek Mierczyński: Jak przerobić font na kapitalikowy
Słowa kluczowe: fonty
s. 70-70, 11akjm.ps.gz.
Radosław Tryc: Dlaczego separować na RIPie? Dyskusja i przykłady
Słowa kluczowe: grafika, prepress
s. 71-73, 12rt.ps.gz.
Richard. W. D. Nickalls: TeX na sali operacyjnej: zastosowanie w anestezjologii
Abstract: This article describes the author's experience of using TeX for typesetting the Anaesthesia Record as part of an automated data-collection system developed for use in the operating theatre.
Słowa kluczowe: TeX zastosowania
s. 74-75, 13dnerpc.ps.gz.
Ernest Rybarczyk: LaTeX dla niewidomych
Streszczenie: Przedstawiono doświadczenia autora z zastosowania LaTeX-a do zajęć z informatyki w Liceum Zawodowym dla Niewidomych i Niedowidzących we Wrocławiu.
Słowa kluczowe: TeX zastosowania
s. 75-76, 13dnerpc.ps.gz.

Spis numerów

# 12, maj 1999

Hans Hagen: Typesetting Flow charts
Abstract: This article presents the ConTeXt module that deals with flow (and related) charts. The charts are (run-time) drawn by MetaPost in close cooperation with TeX. This not only gives us rather good graphics, but also provides a seamless integration of flow charts in documents, including hyperlink support and other fancy features.
Słowa kluczowe: TeX zastosowania
s. 5-12, 01hh.ps.gz.
Taco Hoekwater: New Math Fonts in MetaFont
Abstract: In the autumn of last year, work started on a new set of mathematical fonts that are extended to cover the full range of characters included in MathML and the STIX proposals for math extensions in the next version of Unicode. This article presents the intermediate results.
Słowa kluczowe: fonty
s. 13-16, 02th.ps.gz.
Adam Dawidziuk: Pomiędzy skanerem a drukarnią
Streszczenie: Do reprodukcji obrazów wielotonalnych na czarno białych urządzeniach drukujących stosuje się technikę zwaną rastrowaniem (ang. halftoning). Tekst poświęcony jest podstawowym pojęciom związanym z tym zagadnieniem, ze szczególnym uwzględnieniem problemów praktycznych.
Słowa kluczowe: grafika
s. 17-23, 03ad.ps.gz.
Piotr Bolek: Kodowanie, przetwarzanie i formatowanie dokumentów SGML-owych
Streszczenie: Tekst ten jest próbą opisania doświadczeń związanych z praktycznym wykorzystaniem SGML-a do kodowania dokumentów. Nie ma tu gotowego przepisu na formatowanie dowolnych dokumentów SGML-owych w dowolny sposób, ale opis różnego rodzaju doświadczeń zebranych przy praktycznym wykorzystaniu SGML-a w ciagu kilku lat pracy z różnymi dokumentami. Opisane są przydatne w praktyce konstrukcje SGML-owe (przetwarzanie warunkowe, definicje, skróty itp.). Przedstawiony jest także zestaw dostępnych nieodpłatnie narzędzi, które są z powodzeniem wykorzystywane przez autora do formatowania dokumentów kodowanych w SGML-u. W tekście nie ma informacji, które można znaleźć w dokumentacji do opisywanego oprogramowania, np. standardowych przepisów na poprawne zainstalowanie pakietów.
Słowa kluczowe: SGML, DSSSL
s. 24-43, 04pb-sgml.ps.gz.
Bogusław Jackowski: Znaki na niebie, ziemi i gdzie indziej
Streszczenie: Wynalazek komputera spowodował, że rozwój technologii, od wieków odciskający swe piętno na wielu dziedzinach życia codziennego, wywarł istotny wpływ także na przekaz informacji, czyli komunikację. Artykuł poświęcony jest podstawowemu elementowi komunikacji -- znakowi -- jego funkcji i reprezentacji dawniej, obecnie i w dającej się przewidzieć przyszłości.
Słowa kluczowe: typografia, projektowanie graficzne
s. 44-48, 05bj.ps.gz.
Janusz M. Nowacki: Piórkiem i MetaPost-em czyli Antykwa Półtawskiego
Streszczenie: Wieloletnie próby opracowania polskiej czcionki ukoronował w latach 1923--1928 grafik i typograf Adam Półtawski. W artykule omówiono problemy związane z opracowaniem elektronicznej wersji tego kroju pisma.
Słowa kluczowe: fonty komputerowe
s. 49-53, 06ap.ps.gz.
Jaroslav Šnajdr: TeX in Czech environment
Abstract: History of Czech typography, Czech alphabet, typefaces of Czech authors, typesetting traditions. CS-fonts, details of MetaFont implementation, Type 1 version, comparison with EC fonts. Czech in plain and LaTeX: various problems and solutions -- hyphenation, font encodings, special macros, future directions.
Słowa kluczowe: TeX zastosowania
s. 54-57, 07js99.ps.gz.
Piotr Bolek: Nie tylko Power Point
Streszczenie: Tekst jest opisem opracowanego przez autora pakietu pdfslides służącego do przygotowywania prezentacji w formacie PDF. Pakiet może być wykorzystywany zarówno przez użytkowników formatu plain czy MeX, jak i LaTeX. Wyjściowy plik PDF może być generowany programem Adobe Acrobat Distiller, ps2pdf (czyli ghostscipt) albo bezpośrednio z TeX-a przy użyciu programu pdfTeX.
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 58-63, 08pb-pdf.ps.gz.
Gilbert van den Dobbelsteen: Interacting pdfTeX, perl and ConTeXt
Abstract: Perl, pdftex, and ConTeXt are extremely usefull in the production af large documents which need a lot of interaction too. This article resulted from a job I did for a good friend, yielding in over 2000 pages of PDF output. The power here is to use the right tool for the right job. Almost everything created for this job could be done in TeX, but since I am just a `Ben Lee User', I use different tools to get the job done. So it is not a matter of which tool is the best for the job, but more like Which tool is best for the person using the tool.
Słowa kluczowe: ConTeXt, pdfTeX, Perl
s. 64-69, 09gd.ps.gz.
Staszek Wawrykiewicz: WEB2C w praktyce
Streszczenie: WEB2C jest systemem do generowania kompletnego środowiska TeX-owego dla różnorodnych platform, nie tylko Unixowych, ale ostatnio Windows 9x/NT, Amiga, a także MS DOS. Dostępne oprogramowanie to nie tylko TeX i MetaFont, ale także MetaPost, pdfTeX, eTeX, Omega, wiele sterowników (w tym dvips, xdvi lub windvi), łącza TeX-HTML, programy fontowe (szczególnie dotyczące PostScript-u), programy do reorganizacji plików DVI i PS a także wiele innych.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie
s. 70-75, 10sw99.ps.gz.

Spis numerów

# 13, listopad 1999

Siep Kroonenberg: TUG '99, Vancouver
Słowa kluczowe: wydarzenia
s. 4-8, 01tug-et.ps.gz.
Zofia Walczak, Piotr Strzelczyk: EuroTeX '99 w Heidelbergu
Słowa kluczowe: wydarzenia
s. 8-10, 01tug-et.ps.gz.
Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki, Piotr Strzelczyk: Antykwa Półtawskiego: a parameterized outline font
Słowa kluczowe: fonty komputerowe, Antykwa Półtawskiego
s. 11-22, 02ap.ps.gz.
Philip Taylor, Karel Skoupý: The Implementation of NTS
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie, NTS
s. 23-30, 03ptks.ps.gz.
Heiko Oberdiek: PDF information and navigation elements with hyperref, pdfTeX, and thumbpdf
Abstract: The PDF format offers additional possibilities for information and navigation through paperless on-line documents. This paper shows, how the navigation features bookmarks and thumbnails can be created automatically or manually by powerful packages like hyperref and thumbpdf. The problems and solutions are described that arise from converting TeX strings to the PDF ones used in the general document information or in the outlines.
Słowa kluczowe: PDF, LaTeX
s. 31-39, 04howm.ps.gz.
Wojciech Myszka: (La)TeX i PDF: fonty i grafika
Słowa kluczowe: PDF, LaTeX
s. 39-43, 04howm.ps.gz.
Andrzej Borzyszkowski: BibTeX -- narzędzie do przygotowania bibliografii
Słowa kluczowe: bibliografie, LaTeX, bibtex
s. 44-55, 05ab.ps.gz.
Staszek Wawrykiewicz: Uruchamianie TeX Live 4 bezpośrednio z CD-ROM w środowisku Windows 9x/NT
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie, TeX Live
s. 56-57, 06swbj.ps.gz.
BOP s.c. : Zamiana DVI na MetaPost
Słowa kluczowe: MetaPost, MetaPost programowanie
s. 57-57, 06swbj.ps.gz.
Radosław Tryc: ImageMagick -- jak sobie ułatwić życie
Streszczenie:
Słowa kluczowe: Imagemagick, grafika komputerowa
s. 58-60, 07rt.ps.gz.

Spis numerów

# 14, marzec 2000

Krzysio Leszczyński: LilyPond
Streszczenie: Lilypond to program będący częścią systemu GNU Music. Autorami są Han-Wen Nienhuys i Jan Nieuwenhuizen. Program jest interpreterem języka Mudela (Music Description Language). Wynikiem działania LilyPonda jest plik TeX-owy ze składem nutowym oraz plik MIDI z mechanicznie brzmiącą muzyką. W tekście opisano skład nut z pomocą programów Lilypond i TeX.
Słowa kluczowe: TeX, skład nut
s. 3-9, 01kl.ps.gz.
Adam Twardoch: Gruzińska zielona katapulta
Streszczenie: Verdana, Trebuchet, Georgia to darmowe fonty TrueType firmy Microsoft, przygotowane z myślą o prezentacji tekstu na ekranie monitora. W artykule przedstawiono historię ich powstania, rozważono problemy związane z ich zastosowaniem do druku na papierze a także oceniono poprawność projektu polskich znaków diakrytycznych.
Słowa kluczowe: fonty komputerowe, fonty truetype
s. 10-17, 02at.ps.gz.
Piotr Bolek, Grzegorz Sapijaszko: ConTeXt -- pierwsze kroki
Streszczenie: ConTeXt jest bardzo interesującym nowym formatem TeX-owym. Pozwala łatwo tworzyć skomplikowane dokumenty papierowe i elektroniczne. O sile ConTeXt-a stanowi przemyślany i jednolity interfejs, możliwość łatwego definiowania układu graficznego publikacji niezależnie od jej treści oraz łatwy dostęp z poziomu TeX-a do hipertekstowych funkcji formatu PDF. W tym artykule przedstawione są podstawowe możliwości jakie daje ConTeXt.
Słowa kluczowe: ConTeXt
s. 18-26, 03pbgs.ps.gz.
Włodzimierz Macewicz: Pakiet blkarray
Streszczenie: Tworzenie tabel nie jest najmocniejszą stroną LaTeX-a. Sposób ich tworzenia nie zmienił się od chwili powstania LaTeX209 (ostatnia wersja pochodzi z 1992 r.) i nieco odstaje od możliwości innych, nowych, języków np: HTML. Głównym mankamentem jest konieczność określania szerokości kolumn, w których zawartość rubryk ma być składana tak, jak normalny akapit. Trudności są również z łączeniem sąsiednich rubryk w pionie (w ramach kolumny) oraz z uzyskaniem ładnych obramowań tabeli. W tekście opisano pakiet blkarray, który ułatwia skład skomplikowanych tabel.
Słowa kluczowe: LaTeX, tabele
s. 27-34, 04wm.ps.gz.
Piotr Bolek: Tworzenie dynamicznych dokumentów PDF w TeX-u
Streszczenie: W tekście opisano tworzenie dokumentów PDF z wykorzystaniem języka JavaScript w systemie ConTeXt i LaTeX-owego pakietu hyperref.
Słowa kluczowe: PDF, ConTeXt, LaTeX
s. 25-39, 05pb-pdf.ps.gz.
Jakub Chabik: Rabin, profesor i karabin maszynowy
Streszczenie: Już ponad milion Polaków stale korzysta z Internetu. Patrząc na liczby, trudno jeszcze powiedzieć, by trafił on ,,pod strzechy'', ale można odnieść takie wrażenie, gdy czyta się niektóre wypowiedzi. Wygląda na to, że kulturą wypowiedzi internetowej rządzą zupełnie inne reguły niż wypowiedziami przenoszonymi przez media tradycyjne. Jakie to reguły? Dlaczego tak się dzieje? Jak postępować podczas dyskusji, aby była ona spokojna i konstruktywna? Na te pytania staram się odpowiedzieć z perspektywy 7-letniego doświadczenia administratora jednej listy dyskusyjnej, a uczestnika wielu.
Słowa kluczowe: inne
s. 40-41, 05pb-pdf.ps.gz.
Piotr Bolek: nroff, troff -- formatowanie dokumentacji w systemach uniksowych
Streszczenie:
Słowa kluczowe: nroff, troff, Linux
s. 42-45, 06pb-roff.ps.gz.
Michel Goossens, Sebastian Rahtz: Configuring TeX4ht to produce XML
Streszczenie: Artykuł jest fragmentem nowej książki The LaTeX Web Companion: integrating TeX, HTML, and XML. W książce szczegółowo omawiane są problemy związane z publikowaniem plików LaTeX-owych w sieci WWW, a w szczególności omawiane są: wykorzystanie technologii Acrobat, zamiana dokumentów LaTeX-owych na HTML/XML. W książce można znaleźć wiele informacji nt. standardu XML.
Słowa kluczowe: XML, LaTeX, TeX4ht
s. 46-51, 07mgsr.ps.gz.
Bogusław Jackowski: Obliczanie sumy pitagorejskiej
Streszczenie: Przedstawiono iteracyjny algorytm obliczania sumy pitagorejskiej zaimplementowany w systemie MetaFont.
Słowa kluczowe: MetaFont
s. 52-52, 08bj.ps.gz.
Bogusław Jackowski: Teaching TeX trigonometry and fractions
Abstract: Surprisingly, Donald E. Knuth did not equipped TeX with trigonometric operations. Math-oriented users, however, would gladly compute sin or cos from time to time... Fortunately, Knuth published all clues sufficient to make TeX an expert in trigonometry--they can be found in the source of MetaFont. This sketch was inspired by the captivating lecture of mf.web.
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 53-58, 09bj.ps.gz.

Spis numerów

# 15, kwiecień 2000

Marcin Woliński: Ku polskim klasom dokumentów dla LaTeXa
Streszczenie: Niniejszy artykuł dotyczy moich własnych klas dokumentów dla LaTeXa. Bezpośrednim impulsem do ich przygotowania było pewne przykre zjawisko. Mianowicie za każdym razem, gdy zdarza mi się zabierać do składu polskiej książki w LaTeXu, muszę zaczynać pracę od wprowadzania wciąż tych samych zmian do standardowych klas. Drugi czynnik kształtujący moje klasy, to chęć wprowadzenia rozszerzeń sprawiających, że klasy staną się łatwiej/bardziej konfigurowalne niż standardowe. Tekst jest poświęcony wybranym problemom typograficznym, na które natknąłem się w trakcie implementacji moich klas. Klasy te nie są jeszcze gotowe. W końcowej części tekstu przedstawiono stan prac i możliwe dalsze rozszerzenia.
Słowa kluczowe: LaTeX
s. 3-7, mw-b2000.ps.gz.
Adam Dawidziuk: TeX w pracy grupowej
Streszczenie: Wykorzystując programy TeX i CVS można stworzyć system umożliwiający grupowe tworzenie dokumentów. Podstawowymi zaletami rozwiązania jest bardzo niski koszt oprogramowania i wysoka niezawodność. System umożliwia tworzenie dokumentu przez wiele osób jednocześnie i może być używany do pracy rozproszonej przy wykorzystaniu sieci o małej przepustowości (np. połączenia modemowe).
Słowa kluczowe: TeX zastosowania
s. 8-10, tpg.ps.gz.
Piotr Bolek: ConTeXt--elegancja i efektywność
Streszczenie: W tekście przedstawionie są najciekawsze, zdaniem autora, możliwości jakie daje format ConTeXt: definiowanie parametrów składu i układu graficznego dokumentu. Możliwości graficzne formatu: kolory, ramki, nakładki i współpraca z programem MetaPost. Wsparcie do tworzenia hipertekstowych dokumentów interaktywnych.
Słowa kluczowe: ConTeXt
s. 11-20.
Grzegorz Wójcik: Wyrażenia regularne w elektronicznym przetwarzaniu tekstów
Streszczenie: W artykule opisano podstawy wyrażeń regularnych oraz możliwości ich zastosowania do przetwarzania tekstów. Przedstawione przykłady pokazują jak można ich używać w edytorach vi i sed oraz przy programowaniu w językach AWK i Perl.
Słowa kluczowe: Perl, AWK, wyrażenia regularne
s. 21-26, gw.ps.gz.
Olga A. Grineva, Galina V. Mitina, Alexey V. Filippov, Alexander S. Berdnikov: PMPiC --- Poor Man' Picture package, the extension of the standard LaTeX picture environment
Abstract: While there are many powerful tools to draw graphics in LaTeX, most ordinary users still prefer to use the native LaTeX' environment picture as the main tool to make pictures. To help the users who still use standard LaTeX drawing tools, the package pmpic was created. Its major extension is the possibility to draw the lines with arbitrary slopes without visually distinguishable wire-edges (this requires the 8-bit line fonts instead of 7-bit LaTeX native fonts line10 and linew10), and the range of available circular elements is extended in a similar way. In addition the User can find in pmpic such attractive features as `turtle graphics', arithmetics with variables (numbers, points, vectors, etc.), a variety of line and vector styles, fancy frames with shadows (the latter is under development now).
Słowa kluczowe: grafika
s. 27-33, pmpic.ps.gz.
Marina Yu. Nikulina, Alexander S. Berdnikov: Chess fonts and chess macros for chess games and puzzles
Abstract: The macro package uchess.sty described here generalizes the well known chess macros chess.sty by Piet Tutelaers, bdfchess.sty by Frank Hassel and less known chess.sty by Tomasz Przechlewski. It adapts international (european) chess notation for other languages (primarily for Russian) as it is requied by modern LaTeX. It also allows the User to annotate non-classical chess games---hexagonal chesses, Omega-chess, etc. Special care is taken to allow the User to represent various chess puzzles with non-standard chess rules.
Słowa kluczowe: TeX zastosowania
s. 34-38, uchess.ps.gz.
Andrzej Borzyszkowski: LaTeX okiem praktykującego
Streszczenie: Przedstawione tu zostaną podstawy LaTeX'a wymieszane z osobistymi nieraz uwagami na temat różnych zestawów makr. Część z zestawów jest używana od lat przez autora, inne rozwiązują wieloletnie problemy. Basic info on LaTeX will be presented mixed with personal opinions on some LaTeX packages. Some packages have been used by the author for years, other solve old problems.
Słowa kluczowe: LaTeX
s. 39-50, praktyk.ps.gz.
Stanisław Wawrykiewicz: GUST TeX System (TeX Live 5b)
Streszczenie: GUST TeX System, oparty na TeX Live 5b, ukazuje się, podobnie jak w zeszłym roku wersja 4, na Konferencji w Bachotku. Płytka CD zawiera wiele nowości, uzupełnień i poprawek.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie, TeX Live
s. 51-52, sw-b20.ps.gz.
Alexander S. Berdnikov, Andrew V. Janishevsky, Olga G. Lapko: RTFORMAT--an alternative way to add Cyrillic into LaTeX
Abstract: The package T2enc included novadays in LaTeXe distribution is a standard tool to work with Cyrillics inside LaTeXe. Among other features it fits the requirements of the LaTeX Project Team and is compatible with LaTeXe kernel and LaTeXe multilingual mode. But while it is ideal for multilingual mode, the bi-lingual Users have some serious difficulties when working with it --- for example, it is impossible to use non-latin letters for macro names, and the output of the log-file, aux-file, etc., is awful without postprocessing. This paper describes the alternative way how to teach LaTeX to speak Russian (or some other additional language) without these problems. Although it is a `pure hack' (i.e., it modifies some internal LaTeX macro which is not allowed for an ordinary User) and it is not compatible with LaTeX multilingual mode, it enables the User to work in bi-lingual mode in a comfortable way.
Słowa kluczowe: LaTeX, skład grażdanki
s. 53-56, rtform.ps.gz.
Hans Hagen: TeX as presentation tool---an introduction to the ConTeXt presentation environments
Abstract: In this article I will introduce a few styles I wrote on behalf of presentations. These styles are part of the ConTeXt distribution and can serve as an example of defining layouts in this macro package. More details can be found in the documented styles.
Słowa kluczowe: ConTeXt
s. 57-61, art-pres.ps.gz.
Rafał Księżyk: XLink i jego zastosowania do budowy sieci powiązań niezależnych od dokumentów
Słowa kluczowe: XLink, XML
s. 62-62, Bachotek_abstract.ps.gz.

Spis numerów

# 16, kwiecień 2001

Janusz S. Bień: Teksty wielojęzyczne w edytorze GNU Emacs
Streszczenie: Artykuł przedstawia wielojęzyczne możliwości edytora GNU Emacs (w wersji 20 i 21) na przykładzie tekstów polsko-japońskich. W zwięzłej formie podaje on informacje niedostępne lub rozproszone w oryginalnej dokumentacji, np. tabele konwersji romaji-kana. Oprócz wprowadzania tekstów omówione są również operacje wyszukiwania przyrostowego i zastępowania wykorzystujące tzw. metody weściowe do wprowadzenia znaków języków orientalnych.
Słowa kluczowe: Emacs
s. 3-13, JSB-Bach01.pdf.
Michał Piskorski: Języki dalekowschodnie i pakiet CJK
Streszczenie: Artykuł ten jest próbą zaprezentowania problematyki związanej z zapisem i przetwarzaniem tekstów w językach dalekowschodnich oraz przybliżenia pakietu CJK autorstwa Wernera Lemberga, którego zadaniem jest wspomaganie składu tekstów w tych językach w LaTeXe. Opis dotyczy pakietu w wersji 4.3.0. W chwili obecnej została udostępniona wersja 4.4.0, która oprócz języków: chińskiego, japońskiego i koreańskiego umożliwia również skład tekstów w języku tajskim. Pakiet CJK jest rozpowszechniany w ramach Ogólnej Licencji Publicznej GNU.
Słowa kluczowe: LaTeX, języki dalekowschodnie, CJK
s. 14-19, piskor01.ps.gz.
Marcin Woliński: LaTeX 3 nadchodzi
Streszczenie: W artykule opisano eksperymentalne pakiety dla LaTeXa 2, dostępne pod adresem http://www.latex-project.org/code/experimental/. Pakiety te są interesujące z dwóch powodów. Po pierwsze stanowią wstępne wersje podstawowych komponentów LaTeXa 3. Po drugie są użyteczne same w sobie (choć należy pamiętać o ich eksperymentalnym charakterze).
Słowa kluczowe: LaTeX, LaTeX3
s. 20-24, wolin01.ps.gz.
Mariusz Olko: XSL -- czyli jak przeczytać XMLowego ,,Pana Tadeusza''
Streszczenie: XSL jest szeregiem specyfikacji opisujących w jaki sposób przeprowadzić dokument XML z jego ,,czystej'' strukturalnej formy do niekoniecznie prostej postaci graficznej pozwalającej na jego efektywne użytkowanie. W artykule opisane są koncepcje leżące u podstaw trasformacji dokumentu od postaci abstrakcyjnej (znakowanego czysto semantycznie i strukturalnie) do formy dogodnej do prezentacji końcowemu użytkownikowi. Omawiamy również podstawy transformacji XSLT na przykładzie przekształcenia ,,Pana Tadeusza'' z XMLa do HTMLa.
Słowa kluczowe: XML, XSLT, XPath
s. 25-30, olko01.ps.gz.
Piotr Bolek: Grafika a TeX i pdfTeX
Streszczenie: Przygotowanie grafiki włączanej do dokumentów przewarzanych różnymi odmianami TeXa: (pdfTeX i pdfLaTeX, TeX i LaTeX ,,klasyczny''), formaty graficzne i konwersja grafiki. Wykorzystanie programów pstoedit i MetaPost oraz języków skryptowych i programu make jako narzędzi umożliwiających łatwe włączanie praktycznie dowolnych plików plików EPS do dokumentów PDF generowanych z wykorzystaniem pdfTeX/LaTeXa. Niestandardowe wykorzystanie programu MetaPost: automatyczne generowanie grafiki metapostowej w czasie przetwarzania dokumentów TeX/LaTeXowych.
Słowa kluczowe: grafika komputerowa, TeX, LaTeX, pdfTeX
s. 31-37, bolek01.ps.gz.
Janusz M. Nowacki: Poligraf czyli ,,Między TeXem a drukarnią'' -- drugie podejście
Streszczenie: Poligraf is a macro package for TeX that facilitates the preparation of PostScipt files for prepress, color separation, insertion of cropmarks, color or gray scale bars and mirror print. This package was presented for the first time at the Bachotek '96 conference. The new---completely rewritten---version offers, among other improvements full compatibility with LaTeX.
Słowa kluczowe: poligraf (pakiet makr), TeX
s. 38-40, jmn01.ps.gz.
Karel Skoupý: The software quality and NTS
Abstract: NTS is a project which aimed to come up with a successor of TeX. The first step was a modular reimplementation of TeX in order to pave a way for changes, extensions and experiments. This article evaluates the current state of NTS in terms of software quality factors and discusses if the purpose of the project has been achieved and what changes should be made in the future development.
Słowa kluczowe: NTS
s. 41-49, skoupy01.ps.gz.
Hans Hagen: The status quo of the NTS project
Abstract:
Słowa kluczowe: NTS
s. 50-58, hagen01.ps.gz.
Krzysztof Leszczyński: Wejście/wyjście w XEmacsie
Streszczenie: Emacs to duży system, można w nim wiele oprogramować. Jak w każdym dużym systemie, na nieostrożnego programistę czeka wiele pułapek.
Słowa kluczowe: Emacs, XEmacs
s. 59-63, leszcz01.ps.gz.
Bogusław Jackowski, Krzysztof Leszczyński: Specjalne instrukcje specjalne
Streszczenie: W pracy zaproponowane zostało wykorzystanie specjalnego fontu jako rozszerzenia -- w pewnym sensie -- możliwości instrukcji special. Przedstawione przykłady zastosowań pokazują, że zaproponowana technika może się okazać szczególnie przydatna w przypadku MetaPost-a.
Słowa kluczowe: MetaPost, MetaPost programowanie
s. 64-72, bjkl01.ps.gz.
Krzysztof Leszczyński, Marcin Woliński: Kiedy trzeba się wysłowić
Streszczenie: Istnieje kilka pakietów TeX owych służących do generowania słownej postaci wartości liczbowych. Niestety żaden z nich nie rozwiązuje problemu w całej ogólności. Okazuje się, że główną trudnością jest nie tyle sama implementacja, ile umożliwienie używania pakietu bez błądzenia w meandrach polskiej gramatyki.
Słowa kluczowe: TeX programowanie, LaTeX
s. 73-78, klmw01.ps.gz.
Jerzy Swianiewicz: Pakiet MAK jako narzędzie do produkowania danych dla TeX
Streszczenie: Pakiet MAK jest zbiorem programów obsługi baz danych określonego typu. Celem tego artykułu jest przedstawienie zasad przetworzenia danych z bazy na dane dla edytora ze szczególnym uwypukleniem zastosowania TeX-a.
Słowa kluczowe: TeX zastosowania, MAK
s. 79-89, swian01.ps.gz.
Marcin Adamski: KrakoTeX 2001
Streszczenie:
Słowa kluczowe: wydarzenia, TeX programowanie
s. 90-90, adam01.ps.gz.

Spis numerów

# 17, grudzień 2001

Bogusław Jackowski: Co ma Bézier do B-spline'a?
Słowa kluczowe: fonty komputerowe
s. 3-12, jacko01.ps.gz.
Marcin Woliński: Trochę za luźne looseness
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 13-16, wolin01.ps.gz.
Fabrice Popineau: Directions for the TeXLive system
Abstract: This paper is about the current status of the TeXLive software.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie, TeX Live
s. 17-23, popineau01.ps.gz.
Ulrik Vieth: Math typesetting in TeX: The good, the bad, the ugly
Abstract: Taking the conference motto as a theme, this papers examines the good, the bad, and the ugly bits of TeX's math typesetting engine and the related topic of math fonts. Unlike previous discussions of math fonts, which have often focussed on glyph sets and font encodings, this paper concentrates on the technical requirements for math fonts, trying to clarify what makes implementing math fonts so difficult and what could or should be done about it.
Słowa kluczowe: fonty komputerowe, fonty matematyczne
s. 24-30, vieth01.ps.gz.
Włodek Bzyl: Reintroducing type 3 fonts to the world of TeX
Abstract: Nowadays, a great number of documents are produced every day. Many authors would like their documents to stand out from the rest not only by content but also by typographic design. For this purpose one may use decorative letters, ornaments, dingbats and special fonts. If each document would have to look different from all the others a great many fonts and font deviations are needed. This could be achieved by combining the METAPOST language with the type 3 font format. This new font creation technology enables users endless single-use-only variations in weight and width, style and size, and in color. A new level of control over the embellishment level of fonts in documents is thereby achieved.
Słowa kluczowe: fonty komputerowe
s. 31-44, bzyl01.ps.gz.
Kinga Izdebska: Wykorzystanie Gnu Emacs i Reftex podczas tworzenia indeksów dla dokumentów LaTeXe
Streszczenie: Edytor GNU Emacs razem z Reftex pozwala na całkiem wygodne budowanie indeksów dla dokumentów latexowych. Wykorzystałam to rozbudowując Reftex o dodatkowe funkcje pozwalające wykorzystać podczas budowy skorowidza wyniki analizatora morfologicznego SAM Krzysztofa Szafrana. Tekst opisuje podstawowe możliwości Reftexa związane z tworzeniem indeksów.
Słowa kluczowe: Emacs, Reftex, SAM
s. 45-55, izdeb01.ps.gz.

Spis numerów

# 18, grudzień 2002

Andrzej Tomaszewski: Technika projektowania znaku firmowego
Słowa kluczowe: typografia
s. 9-14, tomasz02.ps.gz.
Marcin Woliński: O prostym przypadku globalnej optymalizacji łamania
Streszczenie: Tematem artykułu jest narzędzie do automatycznego łamania. Zostało ono przygotowane z myślą o łamaniu słownika, w którym jedyną możliwością uniknięcia szewców i bękartów było gubienie lub dorabianie wierszy w wybranych akapitach. Omawiane narzędzie wydobywa z TeX owych plików .log informację o wszystkich sposobach podzielenia akapitów na wiersze. Następnie przy pomocy technik programowania dynamicznego znajdowany jest optymalny sposób złamania tekstu na strony (ściślej: zostają wybrane akapity, które należy wydłużyć lub skrócić). Efekt tego etapu jest przekazywany do TeXa, który ostatecznie składa tekst według specyfikacji.
Słowa kluczowe: TeX programowanie, programowanie dynamiczne
s. 15-20, wolin02.ps.gz.
Janusz S. Bień: GNU Emacs 21 i LaTeXe: piszemy artykuł naukowy
Abstract: The tutorial shows how LaTeXe and GNU Emacs 21 with add-ons such as AUCTeX and RefTeX can be used to prepare scholarly publications, both in paper and electronic forms including HTML.
Słowa kluczowe: Emacs, AucTeX, RefTeX
s. 21-27, JSB-Bach02.ps, JSB-Bach02.pdf.
Gyöngyi Bujdosó, Ferenc Wettl: TeXing in Hungarian
Słowa kluczowe: TeX zastosowania
s. 28-31, bujdoso02.ps.gz.
Tomasz Przechlewski: Praktyczne wprowadzenie do standardu XSL
Streszczenie: Artykuł zawiera wprowadzenie do standardu XSL-FO oraz przedstawia rozwijaną w ramach projektu Apache aplikację FOP umożliwiającą zamianę pliku XML na dokument w formacie PDF. Pozostałe części języka XSL nie są opisane.
Słowa kluczowe: XML, XSLT, XSL-FO, Fop, Saxon
s. 32-43, przech02.ps.gz.
Włodek Bzyl: The Tao of fonts
Abstract:
Słowa kluczowe: fonty komputerowe
s. 44-51, bzyl02.ps.gz.
Bogusław Lichoński: Luka z TeXbooka. Pudełka
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 52-55, licho02.ps.gz.
Igor Skalski: Tabele i formularze w plain TeX-u
Streszczenie:
Słowa kluczowe: TeX programowanie, tabele
s. 56-57, skal02.ps.gz.

Spis numerów

# 19, maj 2003

Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki: Accents, accents, accents... -- enhancing CM fonts with ``funny'' characters
Abstract: Accented characters play the role of enfants terribles in the world of computers. Anybody who has to communicate with another computer system in a language other than English knows that using so called ``funny characters'' is not fun at all.
Słowa kluczowe: TeX programowanie, fonty
s. 3-12, bjjmn03.ps.gz, bjjmn03.pdf.
Janusz S. Bień: TeXLive w sieci. Koncepcja i wykorzystanie (TeXLive in the net -- the concept and a usage)
Streszczenie: Obraz płyty TeXLive udostępniony na serwerze sieci lokalnej może być wykorzystywany na różne sposoby zarówno przez użytkowników Linuksa jak i MS Windows. Kwestia jest przedstawiona z punktu widzenia użytkownika końcowego, który może, ale nie musi być administratorem używanego przez siebie komputera. Szczególna uwaga jest poświęcona wykorzystaniu obrazu płyty ,,na żywo'', tj. bez instalacji na lokalnym dysku. Pozwala to użytkownikom na bezpieczną eksplorację jej możliwości bez ingerencji w działanie lokalnej wersji systemu TeX. Udostępnienie obrazu płyty TeXLive w sieci może dotyczyć również wersji beta i w przypadku m.in. sieci uczelnianych stanowi bardzo wygodną formę ich testowania.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie, TeX Live
s. 13-21, jsb03.ps.gz, jsb03.pdf.
Maciej Jan Głowacki: TeX i Linux -- integracja a integralność dwu światów (TeX and Linux ---an integration and the integrity of both worlds)
Abstract: Linux, since its early days, contains TeX software (more precisely: Thomas Esser's tetex compilation). Nevertheless, the embedding of TeX in Linux environment is far from perfect. The article describes the advantages and drawbacks of the present state of the art and proposes remedies to some of problems. Several methods and aspects of software installation and configuration are considered. Among others, the following issues are discussed: the possibility of a selective installation, the consistency with standards and customs, the problems of splitting the software into packages, and the sharing of font resources.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie
s. 22-27, mjg03.ps.gz, mjg03.pdf.
Tomasz E. Serafiński: Zarządzanie konfiguracją oprogramowania w odniesieniu do TeX-a (Software configuration management for TeX)
Streszczenie: Praca porusza problematykę zarządzania konfiguracją w odniesieniu do systemu składu tekstów TeX. Począwszy od kontroli zmian i przepływu dokumentów oraz kodu źródłowego, aż do bardziej złożonych zagadnień związanych z cyklem życiowym TeXa, a potraktowanego jako ewoluujący projekt informatyczny.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie
s. 28-32, seraf03.ps.gz, seraf03.pdf.
Paweł Jackowski: Narzędzia TeX-owe w XP... (TeX tools in Windows XP)
Streszczenie: W błędzie jest ten kto sądzi, że przejście z systemów Windows 95/98/Me na systemy Windows NT/2000/XP musi oznaczać katastrofę dla środowiska TeXowego. Zawiedzie się też ten, kto liczy na to, że zmiana systemu operacyjnego odbędzie się całkiem bezboleśnie. Sporo niespodzianek czeka szczególnie tych, którzy chcą używać świeżych wersji systemów Windows, nie rezygnując z tradycji korzystania w środowisku TeXowym z wiersza poleceń.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie
s. 33-36, pjacko03.ps.gz, pjacko03.pdf.
Włodzimierz Macewicz: LaTeX na kolorowo (LaTeX in colour)
Streszczenie: Artykuł przedstawia możliwości zastosowania kolorów w dokumencie przetwarzanym LaTeXem. Za pomocą licznych przykładów autor starał się zilustrować kolorowanie różnych elementów.
Słowa kluczowe: LaTeX
s. 37-46, macew03.ps.gz, macew03.pdf.
Grzegorz Sapijaszko: O lepszą jakość PDF-ów (Towards better quality of pdf files)
Streszczenie: Jakość wynikowego pliku PDF (szczególnie na ekranie monitora) w dużej mierze zależy od użytych w nim fontów. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamiast fontów bitmapowych używać ich wektorowe odpowiedniki. I do tego ma zachęcić ten artykuł.
Abstract: Paper discuss configuration details of pdfTeX/dvipdfm/dvips and ghostscript programs for the use of vector fonts.
Słowa kluczowe: LaTeX
s. 47-50, sapij03a.ps.gz, sapij03a.pdf.
Grzegorz Sapijaszko: LaTeX i tabelki (Typesetting tables in LaTeX)
Streszczenie: W artykule zaprezentowano podstawowe środowiska służące składaniu tabel, wraz z metodami wyrównywania tekstu w ich wnętrzu.
Słowa kluczowe: LaTeX, tabele
s. 51-54, sapij03b.ps.gz, sapij03b.pdf.
Piotr Bolek: TeX a telefoniczne połączenia międzystrefowe (TeX and long-distance phone connections)
Streszczenie: Komercyjne wykorzystanie TeXa nie jest rzadkością. Najczęściej jednak TeXa używa się w zastosowaniach wydawniczych. w artykule opisano komercyjne wykorzystanie TeXa w projektach jednego z operatorów telekomunikacyjnych.
Abstract: The details of the project developed for a telecommunication operator in which TeX is used for document workflow is presented in the paper.
Słowa kluczowe: TeX zastosowania
s. 55-58, bolek03b.ps.gz, bolek03b.pdf.
Piotr Bolek: Składanie tabel MetaPostem (Typesetting tables using MetaPost)
Streszczenie: W tekście przedstawiono zestaw makr, który służy do stosunkowo niekłopotliwego składania tabel. Opisane są problemy związane z implementacją, wynikające m.in. ze specyficznego sposobu integracji MetaPosta z TeXem. Na kilku przykładach pokazane są także możliwości, jakie daje taki sposób składania tabel.
Słowa kluczowe: TeX programowanie, MetaPost programowanie, tabele
s. 59-63, bolek03a.ps.gz, bolek03a.pdf.
Romuald Słupski: Zastosowanie pakietu Xy-pic do konstrukcji diagramów macierzowych (Using the XY-pic package for contructing commuting diagrams)
Streszczenie: Język diagramatyczny jest wygodnym narzędziem stosowanym w wielu dziedzinach nauki. Do narysowania diagramu można posłużyć się systemem TeX wspomaganym przez zbiory makrodefinicji, ułatwiających tworzenie obiektu graficznego. W artykule opisano generowanie diagramów macierzowych za pomocą pakietu XY-pic i podano przykłady zastosowań.
Słowa kluczowe: LaTeX, diagramy
s. 64-78, slup03.ps.gz, slup03.pdf.
Wojciech Myszka: Historia pewnej strony WWW... (The history of a webpage or if LaTeX can be used in a WWW service)
Streszczenie: Serwery WWW to coraz popularniejsza forma prezentowania różnego rodzaju informacji. Czy człowiek przyzwyczajony do pisania różnego rodzju tekstów, używający LaTeX-a, może łatwo wykorzystać swoje przyzwyczajenia do zarządzania zawartością serwisu WWW? A jakie narzędzia ma do wyboru? Krótka historia pewnego serwisu WWW zarządzanego jak książka.
Słowa kluczowe: TeX zastosowania
s. 79-83, myszka03b.ps.gz, myszka03b.pdf.
Wojciech Myszka: Tego nie znajdziesz w FAQ: (La)TeX a grafika (What you don't find in FAQ: (La)TeX and graphics)
Streszczenie: Problem włączania grafik do tekstów (nie tylko technicznych) przygotowywanych w LaTeXu ciągle budzi ogromne wątpliwosci. Tekst ten jest kolejna próbą uporządkowania, przybliżenia oraz wyjaśnienia różnych spraw - zwłaszcza osobom, które do tej pory korzystały z jakichś narzędzi WYSIWIG. Przy czym, raczej chodzi mi o to, by dostarczyc ,,wędki'' niż ,,ryby''.
Słowa kluczowe: TeX zastosowania
s. 84-88, myszka03a.ps.gz, myszka03a.pdf.
Paweł Grams: XML jako wejście Omegi (XML as Omega's input)
Streszczenie: Obecne publikacje opracowane za pomocą TeXa lub LaTeXa rzadko są przekształcane na postać hipertekstową. Ponadto kompilacja języka TeX, a w szczególności skomplikowana i zależna od kontekstu składnia, sprawiają iż trudno jest stworzyć oprogramowanie do automatycznej obróbki danych w tym formacie. Co prawda mozliwa jest zmiana formatu LaTeX na HTML i odwrotnie lecz wymaga to odpowiedniego sformatowania pliku LaTeX, co jednocześnie wiąże się z ograniczeniem swobody autora podczas tworzenia struktury dokumentu.
Słowa kluczowe: XML, Omega, LaTeX
s. 89-92, grams03.ps.gz, grams03.pdf.
Tomasz Przechlewski: DocBook, praktyczne wykorzystanie standardu XML (DocBook: a practical application of XML)
Streszczenie: DocBook to deklaracja typu dokumentu (DTD) opracowana z myślą o tworzeniu dokumentacji technicznej. Dostępność gotowych szablonów DSSSL/XSL pozwala na publikowanie dokumentów XML zgodnych z DocDookiem w wielu formatach prezentacyjnych, bez konieczności tworzenia do tego celu własnych narzędzi czy też nauki kolejnego języka programowania. Zamierzeniem tego tekstu jest zapoznanie czytelnika z wybranymi narzędziami przetwarzania dokumentów typu DocBook, przy założeniu iż zaznajomiony jest On już z podstawami standardów XML/XSL.
Słowa kluczowe: XML, XSLT, Projekt DocBook, Saxon
s. 93-96, przech03.ps.gz, przech03.pdf.
Bogusław Lichoński: Impozycje dla użytkowników TeXa ( Imposition---electronic composition of printers sheets for TeX users)
Streszczenie: Artykuł ten opisuje coraz lepiej widoczne zmiany procesów technologicznych w poligrafii, związane z pojawieniem się technologii CtP. Zmiany te wymuszają na użytkownikach systemów prepress i DTP tworzenie elektronicznych montaży całych arkuszy drukarskich. Oznacza to zanik wykorzystywania dotychczasowych technik montażu ręcznego oraz konieczność opanowania nowych elektronicznych metod. Czy i w jaki sposób zmiany te wpłyną na użytkowników systemu TeX? Artykuł z jednej strony jest próbą odpowiedzi na to pytanie, a z drugiej strony jest wskazówką dla wszystkich TeX-ników, w jaki sposób należy przygotowywać swoje publikacje do montażu elektronicznego. Zebrano tu także listę kilku dostępnych w archiwum GUST-u narzędzi wspomagających proces samodzielnego wykonywania takich montaży.
Słowa kluczowe: impozycje, montaż elektroniczny, technologia CtP
s. 97-100.

Spis numerów

# 20, kwiecień 2004

John Plaice, Paul Swoboda: Moving Omega to a C++-based Platform
Abstract: The code for the Omega Typesetting System has been substantially reorganised. All fixed-size arrays implemented in Pascal Web have been replaced with interfaces to extensible C++ classes. The code for interaction with fonts and Omega Translation Processes (OTPs) has been completely rewritten and placed in C++ libraries, whose methods are called by the typesetting engine. The Pascal Web part of Omega no longer uses change files. The overall Omega architecture is now much cleaner than that of previous versions.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie, Omega
s. 3-5, jpps04.ps.gz, jpps04.pdf.
Marcin Woliński: I my tak składamy? Rzecz o parametrze topskip (So we do typeset like this? The case of topskip)
Streszczenie: Domyślna dla Plain TeX a i LaTeX a wartość parametru topskip sprawia, że góry pewnych kolumn mogą wyglądać nierówno. W niniejszym tekście staram się unaocznić ten fakt i proponuję sposób dobierania wartości tego parametru.
Abstract: When using the default for Plain TeX value of topskip parameter upper edges of some columns can look unaligned. In this paper the problem is illustrated and proposals for selecting other values for topskip are given.
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 6-8, mw04.ps.gz, mw04.pdf.
Janusz S. Bień: Standard Unicode 4.0. Wybrane pojęcia i terminy (Unicode 4.0---basic notions and terminology)
Streszczenie: Ukazanie się w sierpniu 2003 r. czwartej wersji standardu Unicode (1504 strony plus CD-ROM), dostępnego także pod adresem http://www.unicode.org, stanowi okazję do zaprezentowania wybranych aspektów tego standardu. Unicode jest ukazany na tle wcześniej stosowanych metod kodowania tekstów. Artykuł zawiera również w sposób mniej lub bardziej jawny propozycje tłumaczenie używanych w standardzie angielskich terminów na język polski.
Abstract: Selected features of Unicode are presented and the standard is compared with earlier text encoding approaches. The paper contains proposals of translation to Polish of the original English language terms used in the Unicode standard.
Słowa kluczowe: Unicode
s. 9-14, jsb04.ps.gz, jsb04.pdf.
David Kastrup: The bigfoot bundle for critical editions
Abstract: The LaTeX package bigfoot and supporting packages solve many of today's problems occurring in the contexts of single and multiple blocks of footnotes, and more. The main application is with philological works and publications, but simpler problems can be solved painlessly as well without exercising all of the package's complexities. For other problems not yet tackled in this area, a solid framework is provided.
Słowa kluczowe: LaTeX, LaTeX programowanie, przypisy
s. 15-20, bigfoot04.ps.gz, bigfoot04.pdf.
Jean-Michel Hufflen: A Tour around MlBibTeX and Its Implementations(s)
Abstract: This article describes the components of mlBibTeX, a new implementation of BibTeX including multilingual features. We justify our choices and show why our use of XML eases most operations performed by mlBibTeX. Besides, there are two implementations of mlBibTeX, a prototype developed in Scheme, and a more robust program written in C. We also explain how we take advantage of this approach.
Słowa kluczowe: bibliografie, style bibliograficzne, BibTeX, mlBibTeX, XML
s. 21-28, hufflen04.ps.gz, hufflen04.pdf.
Janusz M. Nowacki: Antykwa Toruńska wersja 2.0 (The new embodiment of Antykwa Toruńska)
Streszczenie: W artykule opisano rozszerzonš wersję fontów Antykwy Toruńskiej.
Abstract: The paper features extended version of the Antykwa Torunska family of fonts.
Słowa kluczowe: fonty komputerowe
s. 29-33, jmn04.ps.gz, jmn04.pdf.
Szymon Zioło: Cocoon -- środowisko publikacyjne oparte na XMLu (Cocoon---an XML based publishig environment)
Streszczenie: Cocoon jest darmowym, rozwijanym przez środowisko open source, narzędziem do tworzenia witryn internetowych i aplikacji webowych. Dzięki wykorzystaniu XML-a i sprytnego mechanizmu przekształceń, pozwala twórcom witryny na oddzielenie kompetencji autorów tekstów od autorów układu graficznego i od zarządzania strukturą witryny.
Abstract: Cocoon is an XML-based, open source application for developing WWW sites and other web applications. It uses a clever transformation mechanism, which enables separation of graphical layout design tasks from site structure and information management.
Słowa kluczowe: XML, Cocoon
s. 34-38, ziolo04.ps.gz, ziolo04.pdf.
Radosław Tryc: SVG z TeX-em (SVG for TeX)
Streszczenie: Format SVG jest publicznie dostępny, dobrze udokumentowany, łatwy do rozbudowy, wykorzystywany w Internecie i multimediach. Do tego jeszcze -- przydatny dla użytkowników TeX-a. Zaprezentowane zostaną narzędzia do tworzenia grafik SVG w Linuxie (Sodipodi, Scribus), programy do przetwarzania SVG (Batik Apache XML Toolkit) oraz nowe możliwości ilustrowania prac TeX-owych.
Abstract: SVG is a publicly available, well documented and easily extensible format used in the Internet and multimedia. It is argued SVG is useful for TeX users as well. In the paper selected tools for producing and processing SVG graphics are presented (Sodipodi, Scribus, Apache Batik).
Słowa kluczowe: XML, SVG
s. 39-43, tryc04.ps.gz, tryc04.pdf.
Włodzimierz Bzyl, Tomasz Przechlewski: Wykorzystanie TeX4ht i XSLT do konwersji plików LaTeXa (LaTeX-to-XML conversion with tex4ht and XSLT)
Abstract: The TeX4ht system is generally considered to be the best application for converting TeX files to HTML/XML format. TeXht system consists of three parts: style files which enhance existing macros with HTML, or DocBook, or TEI like features; tex4ht processor which extracts HTML (or DocBook/TEI) files from DVI files produced by TeX t4ht processor which is responsible for translating DVI code fragments which needs to be converted to pictures; for this task the processor uses tools available on the current platform. Out of the box, TeX4ht system is configured to translate roughly from plain, LaTeX, ltugboat, ltugproc, Lecture Notes in Computer Science (llncs) formats to HTML/XML. Hovewer, the conversion from a visual format to information oriented one cannot be done automatically and usually prior configuration of tex4ht is needed. Instead of configuring TeX4ht---which is not easy---we could use XSLT style-sheet to remap elements to reference XML format. The paper introduces the TeX4ht system. Selected problems of configuring the system and converting TeX/LaTeX files to XML with TeX4ht are discussed.
Słowa kluczowe: XML, XSLT, TeX4ht, HTML, XHTML, konwersja
s. 44-47, wbtp04.ps.gz, wbtp04.pdf.
Halina Wątróbska, Ryszard Kubiak: Wykorzystanie Emacsa, Haskella i TeXa w pracach nad słownikiem języka staro-cerkiewno-słowiańskiego (Emacs, Haskell and TeX cooperating on the old church-slavonic dictionary)
Streszczenie: W Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego powstaje dwujęzyczny słownik staro-cerkiewno-słowiańsko-polski. Jego podstawą jest rękopis XIII-wiecznego egzegetycznego frolilegium, czyli wyboru tekstów autorów chrześcijańskich, z komentarzem. Wszystkie formy wyrazowe z tego rękopisu mają zostać objaśnione w hasłach słownika. Autorka słownika wprowadziła rękopis do komputera w postaci pliku tekstowego, w którym średniowieczne znaki cyrylickie tak zwanego ustawu zakodowała za pomocą znaków dostępnych na typowej klawiaturze komputera. Oryginalny tekst oznakowała dodatkową informacją o podziale na wiersze, strony i jednostki logiczne, tak zwane incipity. Do przetwarzania danych w takiej reprezentacji znakomicie nadają się tytułowe narzędzia programistyczne: edytor Emacs, język programowania Haskell oraz system składu TeX. TeX oczywiście służy do eleganckiego prezentowania informacji słownikowej. Konieczne do tego jest przekodowanie znaków cyrylickich z ich reprezentacji klawiaturowej na kody w foncie cyrylickim. Takie przekodowanie może być przeprowadzane w foncie wirtualnym, który w tym celu specjalnie opracowano.
Abstract: The paper describes how TeX, the Haskell programming language and the Emacs editor are used for authoring of the Old-Church Slavonic to Polish dictionary in the Slavic Department at the Gdańsk University.
Słowa kluczowe: TeX zastosowania, Haskell, Emacs, język staro-cerkiewno-słowiański
s. 48-53, hwrk04.ps.gz, hwrk04.pdf.
Tomáš Hála: The Implementation of Nested Quotation Marks
Abstract: In a lot of languages, quotation marks are set using characters. In some styles, e.g. czech.sty, slovak.sty, a special macro command is used. However, none of these methods allows for correct typesetting of nested quotation marks. This contribution describes a solution to this problem in LaTeX. A set of macros in a special TeX-style has been composed and settings for various languages have been created. The presented solution is user-friendly and general. In addition, the standard settings can be configured by user.
Słowa kluczowe: LaTeX, LaTeX programowanie
s. 54-56, hala04.ps.gz, hala04.pdf.

Spis numerów

# 21, grudzień 2004

Jerzy Ludwichowski: Cicer cum caule -- aktualności stare i nowe (Cicer cum caule---old and fresh news)
Streszczenie: Kronika najważniejszych wydarzeń i osiągnięć związanych z systemem TeX w Polsce i na świecie.
Abstract: A chronicle of the most important, recent, TeX-related events and achievements.
Słowa kluczowe: wydarzenia
s. 3-4, wstep04.ps.gz, wstep04.pdf.
Antonina Liedtke: By kod giętki wyraził, co wymyśli głowa (So that the code express all the head invents)
Streszczenie: Używanie LaTeXa w wydawnictwie, jako programu do składu, różni się znacznie od używania go jako programu do pisania tekstów. Niektóre funkcje i pakiety wspomagające pisanie nie znajdują zastosowania w wydawnictwie -- np. BibTeX nie jest potrzebny przy składzie tekstów, zawierających bibliografię wpisaną jawnie jako zwykły tekst. Z kolei inne pakiety, niezbędne w procesie przygotowania do druku (takie jak np. Crop, tworzący pasery), są zupełnie nieprzydatne w trakcie pisania tekstu. Dla wydawnictwa wielkie -- daleko większe niż dla autorów -- znaczenie mają sprawy poprawności typograficznej, rozumianej jako zgodność z polskimi normami składu. Niniejszy artykuł będzie dotyczył kolejnej ważnej dla wydawnictwa kwestii: nadawaniu dokumentowi atrakcyjnego wyglądu. Tworzenie atrakcyjnych wizualnie dokumentów jest w LaTeX-u nie tylko możliwe, ale i dosyć proste; czasem wystarczają do tego zaledwie dwa czy trzy pakiety. Dla zilustrowania tej tezy -- oraz w nadziei zachęcenia autorów, samodzielnie projektujących wygląd tworzonych w LaTeX-u dokumentów, do odrobiny graficznego szaleństwa -- zaprezentowany zostanie kod generujący wybrane elementy układów graficznych trzech książek.
Abstract: Using LaTeX in a publishing house differs from personal usage. Some packages are used infrequently, e.g., BibTeX is not required if bibliographies are included in the text of the manuscripts. On the other hand some packages are vital for pre-press (for example the Crop package) but rather unnecessary for authoring. For publishers the typographical correctness, ie. conformity to publishing standards is of great importance. The paper deals with the graphical layout design, an issue important for publishers. It is argued that designing graphically appealing documents in LaTeX is not only possible but also easy--very often it is sufficient to include some two or three additional packages. This is demonstrated with code examples for designing chosen graphical layouts originating from real books.
Słowa kluczowe: LaTeX, LaTeX programowanie
s. 5-13, lied04.ps.gz, lied04.pdf.
Jean-Michel Hufflen: Making mlBibTeX Fit for a Particular Language. Example of the Polish Language
Streszczenie: Projekt mlBibTeX ma na celu stworzenie wielojęzykowego programu bibliograficznego. W tym artykule, pokazujemy jak dostosować mlBibTeX (wersja 1.3) dla dowolnego języka. Przede wszystkim, przedstawiamy jak należy definiować bibliograficzne słowa kluczowe takie jak ,,i'', ,,rozdział'', ... Pokazujemy także jak udoskonalać style bibliograficzne. Na potrzeby konferencji BachoTeX, wybraliśmy język polski, jakkolwiek zapoznanie się z tą pracą jest wskazane dla każdego, kto chciałby zaadaptować mlBibTeX dla dowolnego języka europejskiego.
Abstract: The mlBibTeX project aims to provide a multilingual bibliography program. In this article, we show how to make mlBibTeX's Version 1.3 fit for a particular language. In particular, we explain how bibliographical keywords such that `and', `chapter', ... should be defined in this particular language. We also show how to refine bibliography styles. For the BachoTeX conference, we chose the Polish language, nevertheless reading this paper should be suitable for any people who would like to adapt mlBibTeX.
Słowa kluczowe: bibliografie, BibTeX, mlBibTeX, style bibliograficzne
s. 14-26, hufflen04.ps.gz, hufflen04.pdf.
Jacek Kmiecik, Marek A. Walenta: O przetwarzaniu dużych dokumentów -- duże też może być piękne... (Processing large documents -- big can be beautiful...)
Abstract: The main task of the BPP AGH (Bibliographic List of Staff Publications) application is accumulating, processing and giving on-line accessibility to all kinds of data relating to the publications authored by the staff of the AGH University of Science and Technology. The project is based on open software: Linux, Apache, PHP, MySQL and TeX. Processing of the database content into the a PDF file is done with ConTeXt.
Streszczenie: Zadaniem aplikacji Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej (BPP AGH) jest oczywiście oprócz gromadzenia, przede wszystkim przetwarzanie i udostępnianie w systemie on-line danych o wszelkiego rodzaju publikacjach, których autorami, bądź współautorami, są pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Projekt BPP AGH jest oparty na wykorzystaniu oprogramowania otwartego, tj. takich programów jak: Linux, Apache, PHP, MySQL i TeX. Do drukowania zawartości bazy w formacie PDF wykrzystywany jest ConTeXt.
Słowa kluczowe: TeX zastosowania, ConTeXt
s. 27-30, kmiecik04.ps.gz, kmiecik04.pdf.
Robin Fairbairns, Jim Hefferon, Rainer Schöpf, Joachim Schrod, Graham Williams, Reinhard Zierke: CTAN -- plany (CTAN plans)
Abstract: The readers of TUGboat likely know the Comprehensive TeX Archive Network as a great pile of TeX stuff. That is, it is full of TeX materials and it is great, but it is also perhaps a pile--a bit of a mess. We will sketch some plans for improving CTAN. As part of that, we will outline its architecture, history, and some issues.
Streszczenie: Czytelnicy TUGboat-a zapewne znają CTAN, Comprehensive TeX Archive Network, jako wielką stertę zasobów TeXowych. Znaczy to, że CTAN jest wypełniony zasobami TeXowymi i jest wielki, ale jest też pewnie stertą -- bałaganem. Naszkicujemy plany ulepszenia CTANu. Jako jedną z części tego planu opiszemy jego architekturę, historię i niektóre problemy.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie, CTAN
s. 31-34, ctan04-pl.ps.gz, ctan04-pl.pdf.
Tomasz Łuczak: Małe marzenie (A small dream)
Streszczenie: Artykuł przedstawia opis realizacji marzenia jednego z GUSTowiczów: dystrybucji Linuksa uruchamianiej z płyty CD dedykowanej dla piszących w (La)TeXu.
Abstract: A short description of SlaX-TL, a CD bootable, TeX dedicated Linux distribution based on SlaX.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie
s. 35-36, luczak04.ps.gz, luczak04.pdf.
Stanisław Wawrykiewicz: TeX Live 2004
Streszczenie: Opis przgotowywanej dystrybucji TeX Live 2004.
Abstract: A short introduction to the forthcoming TeX Live 2004 distribution.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie, TeX Live
s. 37-39, staw04.ps.gz, staw04.pdf.
Andrzej Borzyszkowski: 14th European TeX Conference, 24--27 czerwca 2003, Brest (14th European TeX conference, 24--27 June 2003, Brest)
Streszczenie: Sprawozdanie z 14. Europejskiej Konferencji TeX-owej (24--27 czerwca 2003 r. Brest, Francja)
Abstract: A report from the 14th European TeX conference in Brest, France.
Słowa kluczowe: wydarzenia
s. 40, konf04.ps.gz, konf04.pdf.
Tomasz Przechlewski: XII Ogólnopolska Konferencja TeX-owa, 30.04.--2.05. 2004, Bachotek (XII annual GUST TeX conference, 30.04.--2.05. 2004, Bachotek)
Streszczenie: Sprawozdanie z XII ogólnopolskiej konferencji TeX-owej;, która miała miejsce w Bachotku w dniach 30.04.--2.05. 2004 i protokół z walnego zebrania członków GUST.
Abstract: A report from BachoTeX 2004, the 12th annual GUST TeX conference.
Słowa kluczowe: sprawy organizacyjne, wydarzenia
s. 40-42, konf04.ps.gz, konf04.pdf.
Włodzimierz Bzyl, Tomasz Przechlewski: Konferencja TUG 2004, Xanthi, Grecja (TUG 2004 conference, Xanthi, Greece)
Streszczenie: Sprawozdanie z konferencji TUG 2004, która odbyła się w dniach od 29 sierpnia do 3 września 2004 w Xanthi w Grecji.
Abstract: A report from the TUG 2004 TeX conference in Xanthi, Greece.
Słowa kluczowe: wydarzenia
s. 42-44, konf04.ps.gz, konf04.pdf.
Bogusław Jackowski, Jerzy Ludwichowski: Konferencja TUG 2003, Waikoloa Beach Resort, Big Island, Hawaje, USA (TUG 2003 conference, Waikoloa Beach Resort, Big Island, Hawaii, USA)
Streszczenie: Sprawozdanie z konferencji TUG 2003, która odbyła się w dniach od 20 do 24 lipca 2003 r. na Big Island of Hawaii, w Waikoloa Beach Resort na wybrzeżu Kohala.
Abstract: A report from the TUG 2003 conference, Waikoloa Beach Resort, Big Island, Hawaii, USA.
Słowa kluczowe: wydarzenia
s. 45-52, bjjl04.ps.gz, bjjl04.pdf.

Spis numerów

# 22, maj 2005

Paweł Jackowski: Ciekawe pętle i iteracje na drugą nóżkę (Interesting loops and iterations)
Streszczenie: Do czego to podobne, żeby programista musiał sam sobie zaimplementować pętle? Do TeX-a! TeX jako język programowania podobny jest tylko do siebie. Ciekawą własnością TeX-a, rzadko spotykaną wśród języków programistycznych, jest brak wbudowanej pętli. Jednak dzięki temu, iż TeX doskonale znosi definicje rekursywne i potrafi sprawdzać warunki, nie ma przeszkód, by pętle definiować samodzielnie. Zrobił to Donald Knuth w plain-ie, poprawiał Alois Kabelschacht, Kees van der Laan, Marcin Woliński i wielu innych, a używa każdy praktykujący TeX-owiec. Artykuł podsumowuje to, co każdy TeX-owiec o pętlach wiedzieć powinien, nie stroniąc od kruczków i sztuczków, o których wiedzieć nie musi.
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 3-6, pjacko05.ps.gz, pjacko05.pdf.
Tomasz Łuczak: SlaX-TL -- budowa, rozwój i wykorzystanie w praktyce (SlaX-TL -- structure, development and usage)
Streszczenie: Dystrybucja SlaX-TL powstała na życzenie GUSTowiczów. Sądząc po liczbie odwiedzin strony i pobrań myślę, że się przyjęła. Niniejszym chciałbym przedstawić szczegóły budowy dystrybucji, nakreślić jej rozwój i wyjaśnić możliwości jej wykorzystania w praktyce.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie, SlaX-TL
s. 7-11, luczak05.ps.gz, luczak05.pdf.
Wojciech Myszka: LaTeX a logotyp Politechniki Wrocławskiej (LaTeX and the Wroclaw's University of Technology logotype)
Streszczenie: Politechnika Wrocławska przez długi czas używała zwyczajowo jako godła znaku powiązanego z herbem Wrocławia (orzeł piastowski obramowany rozwartym cyrklem oraz napisem Wrocław Politechnika). Znak powstał jako projekt medalu upamiętniającego XX-lecie Politechniki Wrocławskiej. Po zmianie herbu Wrocławia (który teraz nawiązuje do tradycji historycznych) godło Politechniki straciło swoje ,,umocowanie''. Równocześnie, wraz z rozwojem Internetu i radosnym przygotowywaniem stron WWW przez każdego, kto tylko liznął HTMLa zaowocowało powstaniem ogromnej liczby wariantów (również kolorystycznych) godła. Wyszukiwarka Google grafika pozwala na dotarcie do wielu przykładów takiej działalności. Zaowocowało to szeregiem dyskusji i wielu inicjatyw zmierzających do rozwiązana problemu i stworzenia spójnej tożsamości wizualnej Politechniki Wrocławskiej i zakończyło się opracowaniem ,,Księgi logotypu''. Z drugiej strony - po ukazaniu się zaleceń dotyczących wykorzystania godła Politechniki Wrocławskiej i wzorów oraz przykładów dokumentów - powstało pytanie: Czy można wykorzystać LaTeXa do tworzenia dokumentów zgodnych z Księgą? Praca stanowi podsumowanie doświadczeń i przemyśleń związanych z tym tematem.
Abstract: The authorities of the Wrocław University of Technology (WUT) has published Guidelines for Use of the University Logotype. The guide contains not only the history and very formal description of the WUT's logo but also examples of acceptable and unacceptable use and templates. The question for LaTeX users are: `how to use TeX tools for preparing templates of documents following the guide?' `how to use Pantone (spot) colors and prepare material for printers?' `how to choose and prepare optimal LaTeX slide environment followin PowerPoint template?' and `how to mimic all this Office tools?' Author has prepared web environment using (pdf)LaTeX for generating stationery (business cards, letterhead, envelope). Some questions still remain open---for example elegant way for changing page layout between the first and next pages.
Słowa kluczowe: Grafika, LaTeX
s. 12-16, myszka05.ps.gz, myszka05.pdf.
Jean-Michel Hufflen: MlBibTeX in Scheme (MlBibTeX w Scheme)
Streszczenie: Pokazujemy główne funkcje implementacji MlBibTeX-a używającej Scheme. Przede wszystkim umożliwia nam to podgląd jak są zorganizowane moduły i jak uruchamiać różne części MlBibTeX-a krok po kroku. Przypomnijmy, że MlBibTeX obsługuje kilka formatów danych (składnie w odniesieniu do: TeX-a, plików bibliograficznych, xml-a) i pokazujemy jak to osiągnąć.
Abstract: We present the main functions of MlBibTeX's implementation using Scheme. In particular, that allows us to see how the modules are organised and how to run the different parts of MlBibTeX step by step. Let us recall that MlBibTeX deals with several data formats (syntaxes w.r.t. TeX, bibliography files, xml) and we show how such coexistence is managed.
Słowa kluczowe: bibliografie, BibTeX, mlBibTeX
s. 17-22, hufflen05a.ps.gz, hufflen05a.pdf.
Jean-Michel Hufflen: TeX's language within the history of programming languages
Streszczenie: Łączymy kilka typowych elementów języka TeX z analogicznymi elementami właściwymi dla języków programowania z historycznego punktu widzenia. Niektóre z nich wyglądają dziwnie, ale łatwo je wyjaśnić, biorąc pod uwagę czas ukazania się TeX-a. Porównując programowanie w TeX-u z innymi paradygmatami pokazujemy z czym TeX radzi sobie z łatwością, a co sprawia mu kłopot.
Abstract: We connect some representative statements of TeX's language to some analogous features belonging to programming languages, from a point of view related to history. Some features that look strange now are explained easily if we consider the time when TeX came out. By comparing programming in TeX with other paradigms, we also show what TeX can do easily and what is tedious for it.
Słowa kluczowe: paradygmaty programowania, TeX programowanie
s. 23-32, hufflen05b.ps.gz, hufflen05b.pdf.
Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki: Latin Modern fonts: how less means more (Mniej czyli więcej czyli co w LM-ach piszczy)
Abstract: Rzecz będzie o najświeższej wersji rodziny fontów Latin Modern. Aktualnie w skład rodziny wchodzi 57 fontów zawierających średnio ok. 665 znaków, głównie diakrytyków. Nowością jest udostępnienie źródeł (fonty LM zostały przygotowane za pomocą pakietu MetaType, bazującego na systemie MetaPost. Dlaczego mniej to więcej postaramy się wyjaśnić w trakcie referatu.
Słowa kluczowe: fonty, Latin Modern
s. 33-39, bjjmn05.ps.gz, bjjmn05.pdf.
Tomasz Barbaszewski: Oprogramowanie otwarte. Dlaczego czasem nam nie idzie? (Why it is sometimes hard to succeed with Open Source Software)
Słowa kluczowe: oprogramowanie otwarte
s. 40-45, barbasz05.ps.gz, barbasz05.pdf.
Krzysztof Leszczyński: Świat parserów (The world of parsers)
Streszczenie: Pisząc oprogramowanie, stykamy się bardzo często z potrzebą analizy języków programowania. Niniejsza praca ma pomóc czytelnikowi zorientować się w gęstwinie różnych mniej lub bardziej rozbudowanych generatorów parserów.
Słowa kluczowe: generatory parserów
s. 46-52, leszcz05.ps.gz, leszcz05.pdf.
Andrzej Tomaszewski: Sto pociech i dwieście utrapień z realizacją pomysłów redaktora (Implementing editor's ideas -- lots of fun, sometimes even more trouble)
Streszczenie: Niemal wszyscy pracujemy nad tekstem i przygotowywaniem publikacji do druku. Materiały do obróbki dostajemy z różnych źródeł. Jesteśmy skazani na współpracę z różnymi autorami, redaktorami i decydentami. Czasem są to wspaniali fachowcy, ale częściej osoby nie mające nawet podstawowej wiedzy o technice wydawniczej. W swoim wystąpieniu chciałbym przedstawić typowe trudności i próby ich przezwyciężania.
Abstract:
Słowa kluczowe: typografia
s. 53-54, tomasz05.ps.gz, tomasz05.pdf.
Piotr Bolek: IPC w TeXu (IPC in TeX)
Streszczenie: Tradycyjny sposób komunikacji TeXa ze światem zewnętrznym sprowadza się do możliwości prostego wczytywania informacji z plików tekstowych \input i \read, zapisywania danych do plików \write, operacji zapisywania efektów przetwarzania wˇpliku .dvi oraz rejestru przebiegu przetwarzania w pliku .log. Dostępne są rozszerzenia (-shell-escape) oraz możliwość zapisywania logów, danych dvi iˇ\write do plików FIFO. Tekst jest próbą prezentacji pomysłów na wykorzystanie komunikacji międzyprocesowej wˇTeXuˇoraz związanych zˇtym ograniczeń iˇniebezpieczeństw.
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 55-58, bolek05.ps.gz, bolek05.pdf.
Taco Hoekwater: MetaPost Developments
Abstract: The MetaPost system (by John Hobby) implements a picture-drawing language very much like that of MetaFont except that it outputs Encapsulated PostScript files instead of run-length-encoded bitmaps. MetaPost is a powerful language for producing figures for documents to be printed on PostScript printers, either directly or embedded in TeX documents. It includes facilities for directly integrating TeX text and mathematics with the graphics.
Słowa kluczowe: MetaPost
s. 59-63, hoekwater05.ps.gz, hoekwater05.pdf.
Jean-Michel Hufflen: Introduction to XSLT
Abstract: We propose a didactic demonstration of XSLT, the language of transformations used for XML texts. We use the xsltproc program, built out of the libxml2 library. Both are written using the C programming language and are parts of the gnome project. Both are running on Windows and Linux, but our demonstration is performed on the latter.
Słowa kluczowe: XML, XSLT
s. 64, hufflen05c.ps.gz, hufflen05c.pdf.
David Kastrup: The bigfoot bundle for critical editions
Abstract: The LaTeX package bigfoot and supporting packages solve many of today's problems occurring in the contexts of single and multiple blocks of footnotes, and more. The main application is with philological works and publications, but simpler problems can be solved painlessly as well without exercising all of the package's complexities. For other problems not yet tackled in this area, a solid framework is provided.
Słowa kluczowe: LaTeX, LaTeX programowanie, przypisy
s. 65-70, kastrup05a.ps.gz, kastrup05a.pdf.
David Kastrup: Designing an implementation language for a TeX successor
Abstract: Managing the complexity of TeX's codebase is an arduous task, so arduous that few mortals can hope to manage the underlying complexity. Its original author's computational roots date back to a time where the maturity and expressive power of existing programming languages was such that he chose to employ the assembly language of a fictional processor for the examples in his seminal work ``The Art of Computer Programming''. In a similar vein, TeX is written in a stripped-down subset of a now-extinct Pascal dialect. Current adaptations of the code base include more or less literal translations into Java (NTS and exTeX), C++ (the Omega-2.0 codebase), mechanically generated C (web2c) and a few others. In practically all currently available cases, the data structures and control flow and overall program structure mimick the original program to a degree that again requires the resourcefulness of a highly skilled programmer to manage its complexity. As a result, almost all of those projects have turned out to be basically single-person projects, and few projects have shown significant progress beyond providing an imitation of TeX. It is the persuasion of the author that progressing significantly beyond the state of the art as represented by TeX will require the expressiveness and ease of use of a tailor-made implementation and extension language. Even a language as thwarted as Emacs Lisp has, due to its conciseness, rapid prototyping nature, extensibility and custom data types and its coevolution with the Emacs editor itself, enabled progress and add-ons reaching far beyond the original state as conceived by its original authors. This talk tries to answer the question what basic features an implementation platform and language for future typesetting needs should possess.
Słowa kluczowe: TeX oprogramowanie
s. 71, kastrup05b.ps.gz, kastrup05b.pdf.
Barbara Beeton, Karl Berry, David Carlisle, Taco Hoekwater, David Kastrup, Bogusław Jackowski, Krzysztof Leszczyński, Frank Mittelbach, Petr Olšák, Bernd Raichle, Martin Schroeder, Philip Taylor: Pearls of TeX programming
Abstract:
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 72-79, pearls05.ps.gz, pearls05.pdf.

Spis numerów

# 23, maj 2006

Jonathan Kew: The XeTeX project: typesetting for the rest of the world
Abstract: This paper will introduce the XeTeX project, an extension of TeX that integrates its typesetting capabilities with the Unicode text encoding standard, supporting all the world's scripts, and with modern font technologies provided by today's operating systems and text layout services. XeTeX offers the potential to be ``TeX for the rest of the world'' in several senses, as will be discussed and demonstrated: -- Much of the intimidating complexity of managing a TeX installation -- in particular, the process of installing and using new fonts -- is eliminated by XeTeX's integration with the host operating system's font management. This greatly reduces the ``barrier to entry'' into the TeX world for many non-technical users, and provides a richer and more flexible typographic environment. -- Because XeTeX is based on Unicode, the universal character encoding standard, and uses OpenType and AAT layout features in modern fonts to support complex non-Latin writing systems, it can work with Asian, Middle Eastern, and other traditionally ``difficult'' languages just as readily as with European languages. -- XeTeX was initially designed and implemented for MacOSX, leveraging several key technologies available on that platform. However, this meant it was available only to a fairly small minority of potential users. However, with the introduction of XeTeX for Linux, the benefits of XeTeX become available to a new and wider community of users.
Słowa kluczowe: Unicode, XeTeX
s. 3-8.
Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki: Rodzina fontów Latin Modern
Streszczenie: Rodzina fontów Latin Modern to rozszerzenie rodziny Computer Modern autorstwa Donalda E. Knutha. Fonty LM są rozpowszechniane w formatach Type 1 (PostScript) i OpenType wraz ze źródłami MetaPost-owymi (przeznaczonymi do przetwarzania za pomocą pakietu MetaType); fonty udostępniane są na licencji opartej o LPPL -- por. artykuł Jerzego Ludwichowskiego pt. ,,Licencje fontowe GUST-u'' w niniejszym biuletynie. Podstawową cechą fontów LM jest bogaty zestaw znaków diakrytycznych, obejmujący zarówno europejskie alfabety łacińskie, jak i niektóre pozaeuropejskie (np. wietnamski). Celem przedsięwzięcia było przygotowanie rodziny fontów, która mogłaby być użyta jako rodzina domyślna w pakietach TeX-owych zamiast fontów CM, PL, VN, CS itp. Mamy nadzieję przekonać polskich użytkowników TeX-a, że taka zamiana, przynajmniej w odniesieniu do rodzimych pakietów TeX-owych ma sens.
Słowa kluczowe: LM, fonty
s. 9-12.
Hans Hagen, Jerzy B. Ludwichowski, Volker RW Schaa: The New Font Project
Abstract: In this short presentation, we will introduce a new project: the LM-ization of the free fonts that come with TeX distributions. We will discuss the project objectives, timeline and cross-LUG funding aspects.
Słowa kluczowe: fonts, LM
s. 13-14.
Jerzy B. Ludwichowski: GUST font licenses
Abstract: For some time the problem of font licenses was discussed at the BachoTeX conferences and in various mail exchanges. The approach presented here tries to address the following issues: first, making sure that fonts developed for the TeX world, where backwards compatibility is very important, will not be broken by ``uncontrolled'' modifications and second, addressing the issue of the notion of font source code files. As a result, two GUST font licenses were formulated.
Słowa kluczowe: licencje, fonty
s. 15-18.
Petr Olšák: OFS -- Macro Package To Manage Your Fonts
Abstract: OFS (Olsak's Font System) gives you a possibility to keep track of your fonts; especially if you have many fonts. It provides tools for making font catalogues, a comfortable user environment for font selection etc. The OFS was presented in EuroTeX 2003 (Brest, France) but many new features were implemented in 2004. This article presents the latest version of this package.
Słowa kluczowe: TeX, TeX programowanie, fonty
s. 19-30.
Taco Hoekwater: METAPOST: terminally ill or just playing dead?
Abstract: In recent years, there is evidence of a renewed interest in the use of METAPOST for various drawing tasks. Simultaneously, it seems that just about every METAPOST user runs into some kind of limitation that makes the use of METAPOST far from ideal for the proposed task. The diagnosis we have to make is whether these symptoms indicate a fatal disease in the program, or if they are only idiosyncracies and scratches that can be cured with some therapy and a few band-aids.
Słowa kluczowe: MetaPost
s. 31-34.
Halina Wątróbska, Ryszard Kubiak: Od XML-a do TeX-a, używając Emacsa i Haskella
Streszczenie: Na Uniwersytecie Gdańskim powstaje dwujęzyczny słownik staro-cerkiewno-rusko-polski. Cały słownik został zapisany w notacji XML. W artykule omawiana jest specyfika zastosowanego znakowania XML oraz zestaw programów w języku Haskell do komputerowego przetwarzania materiału słownikowego. Programy te wspomagają opracowywanie słownika w edytorze Emacs, służą do jego analizowania pod różnymi względami i do konwersji na język TeX-a
Słowa kluczowe: TeX zastosowania, Haskell, Emacs, język staro-cerkiewno-słowiański
s. 35-39.
Bogusław Jackowski, Marcin Woliński: Prolegomena do fenomenologii parametrycznego behawioru TeX-a
Streszczenie: Użytkownicy TeX-a z pewnością wielokrotnie natrafiali na sytuację, w których TeX zaskakiwał ich swoim działaniem. Oczywiście szamanów TeX-owych nic nie zaskoczy, ale też nie do nich kierujemy naszą prezentację. Naszym celem jest przedstawienie paru takich zaskakujących, przynajmniej na pierwszy rzut oka, przypadków, bez ich szczegółowej analizy. Warto wiedzieć, że takie rzeczy się zdarzają w świecie TeX-owym. Wszystkie zaprezentowane w artykule przykłady są dostępne w postaci elektronicznej w materiałach konferencji BachoTeX 2006.
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 40-42.
Michał Wronka: Wersjonowanie dokumentów TeX-owych w pracy samodzielnej i grupowej
Streszczenie: Zastosowanie kontroli wersji do redagowania dokumentów TeX-owych roztacza przed użytkownikiem nowe możliwości. Począwszy od śledzenia zmian w dokumentach, synchronizacji między kilkoma komputerami poprzez koordynację pracy grupowej i zarządzanie równoległymi wersjami dokumentu. Artykuł skupia się na adaptacji systemu Subversion na potrzeby dokumentów TeX.
Abstract: Using version control in TeX typesetting grants user with new range of possibilities. Tracking changes in documents to begin with, followed by multiple machines synchronization, coordination of groupwork and managing simultaneous versions. In the article, I show how to adapt Subversion for use in typesetting with TeX.
Słowa kluczowe: system SVN, praca grupowa
s. 43-46.
Joanna Ryćko: Typografia dla początkujących
Streszczenie: Jak wiemy, o typografii można by opowiadać i słuchać godzinami. Tym razem jednak przedstawione zostaną w telegraficznym skrócie zupełne podstawy. Celem referatu jest pokazanie, jak tworzyć proste a zarazem poprawne typograficznie dokumenty w LaTeX-u.
Abstract: As we all know, hours and hours can be spent talking and listening about typography. But on this occasion I will only write about absolute basics of the subject and this also in a telegraphic manner. The aim of the article is to show how to construct simple and typographically correct documents with LaTeX.
Słowa kluczowe: Typografia, LaTeX
s. 47-52.
Joanna Ryćko: Minimalny przykład
Streszczenie: Poniższy tekst jest tłumaczeniem z języka niemieckiego tekstu autorstwa Christiana Faulhammera. Celem jest pokazanie, jak tworzyć minimalny przykład, który można wysłać na grupę dyskusyjną zadając pytanie na temat LaTeX-a. Oryginalny tekst można znaleźć na stronie http://www.minimalbeispiel.de/. Został on przeze mnie częściowo skrócony i przerobiony, zyskując większą przejrzystość.
Abstract: This is a Polish translation of the German text written by Christian Faulhammer. It shows how to prepare a minimal example, which can be send to a newsgroup while asking a question about LaTeX. The original text in German and its English translation can be found at http://www.minimalbeispiel.de/.
Słowa kluczowe: LaTeX
s. 53-57.
Wojciech Myszka: Jak przeżyć w nieprzyjaznym środowisku WYSIWYG
Streszczenie: Gdy już się trochę nauczymy LaTeX-a przychodzi taki dzień, że dostajemy pięknie przygotowaną -- w Wordzie -- i wydrukowaną -- na kartce papieru -- instrukcję mówiącą jak artykuł (dzieło) ma wyglądać. Pojawia się problem skonfrontowania wszystkich wymagań z naszą znajomością systemu: Jaką klasę wybrać? Jak się font Computer Modern ma do zalecanego Times New Roman? I ogólniej -- z jakich fontów korzystać? Jak zmodyfikować ,,standardowe klasy'' aby otrzymany rezultat, w możliwie największym stopniu, spełniał wymagania PT Redakcji. I o tym (na przykładzie klas mwcls) będzie mowa. Z (dokładnie) rozpisanymi przykładami i znaczeniem modyfikowanych parametrów. A na koniec parę słów do czego cała praca, którą wykonaliśmy, się nada...
Słowa kluczowe: LaTeX, konwersja
s. 58-62.
Hans Hagen: LuaTeX: Howling to the moon
Abstract: Occasionally we reach the boundaries of TeX and programming then becomes rather cumbersome. This is partly due to the limitations of the typesetting engine, but more important is that a macro language is not always best suited for the task at hand.
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 63-68.
Jean-Michel Hufflen: Advanced Techniques in XSLT
Abstract: This talk focus on some advanced techniques used within XSLT, such as sort procedures, keys, interface with identifier management, and priority rules among templates matching an XML node. We recall how these features work and propose some examples, some being related to bibliography styles. A short comparison between XSLT and nbst, the language used within BibTeX for bibliography styles, is given, too.
Słowa kluczowe: XSLT, BibTeX
s. 69-75.
Jean-Michel Hufflen: BibTeX, mlBibTeX and Bibliography Styles
Abstract: The first part of this talk about BibTeX will focus on some difficult points related to syntax of bibliography files, e.g., the specification of person and organisation names. In addition, we show how some successors of BibTeX BibTeX8, Bibulus, mlBibTeX programs improve them. In a second part, we explain how bibliography styles are built. Some demonstrations of the BibTeX program are given as part of this talk, and some technical points could be made clearer by using some functions belonging to mlBibTeX.
Słowa kluczowe: mlBibTeX, BibTeX, bibliographies
s. 76-80.
Gabriela Grusza: BibTeX jako narzędzie automatyzujące pracę z bibliografią
Streszczenie: Artykuł jest przeznaczony dla początkujących TeXników. Prezentuje główne zasady użycia BibTeXa, łącznie z zaletami programu. Przedstawiono style z omówieniem pakietu jurabib i programu makebst do tworzenia własnych styli. Ponadto pokazano klika narzędzi ułatwiających tworzenie baz bibliograficznych (Emacs, JabRef, Tkbibtex).
Abstract: This article is designed for TeX beginners. It presents bases of BibTeX usage including its advantages. Some of attention is given to bib styles with extended discussion about jurabib package and program makebst. Besides, some tools that simplify the creation of the file containing the bibliographic data (Emacs, JabRef, Tkbibtex) are introduced.
Słowa kluczowe: BibTeX
s. 81-87.
Tomasz Łuczak: TeX w biurze i jego wykorzystanie również przez nie-TeXników
Streszczenie: Możliwe jest zastosowanie TeX-a w biurze do przygotowywania typowych dokumentów przez osoby, które o TeX-u nawet nie słyszały. Prosty i funkcjonalny interfejs użytkownika do dokumentów LaTeX-owych pozwala na szersze ich wykorzystanie w bieżącej korespondencji, przygotowaniu ofert czy umów. Wsadowy tryb pracy umożliwia łączenie z innymi programami (jako obsługa wydruku via pdf) i opakowywanie różnymi interfejsami (GUI jako samodzielna aplikacja lub interfejs przeglądarkowy, oba wykorzystujące TeX-a w tle). Nie do pominięcia jest edytor LyX, który pozwala na realizację praktycznie wszystkich zadań edycji tekstu.
Słowa kluczowe: TeX zastosowania, LyX
s. 88-90.
Robert Bialik: LaTeX w środowisku naukowym. Spostrzeżenia, uwagi i propozycje
Streszczenie: Jak nakłonić ludzi do używania TeX-a?! Starcie argumentów z przyzwyczajeniami, czyli słów kilka o propagowaniu TeX-a w środowiskach akademickich. W pracy tej przedstawię swoje doświadczenie z nauczania LaTeX-a w grupie doktorantów oraz pracowników naukowych. Zaprezentuję wnioski i sugestie studentów, które mogą służyć poprawie nauczania TeX-a w przyszłości, a powinny być przydatne prowadzącym zajęcia w podobnych instytucjach.
Słowa kluczowe: LaTeX, popularyzacja LaTeXa
s. 91-92.
Jacek Kmiecik, Marek Wójtowicz: Z TeX-em w tle
Streszczenie: Aplikacja internetowa ,,Zakres czynności (obowiązków) pracownika'' (zwana dalej skrótowo: ,,ZCOP'') (http://www.zcop.agh.edu.pl) pomaga tworzyć, przechowywać oraz drukować dokumenty zakresu czynności w formie przyjętej i obowiązującej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Użytkownik nic nie wie o tym, że całą pracę edycyjną wykonuje za niego TeX -- musi tylko wypełnić odpowiednie punkty formularza, po wcześniejszym, właściwym zredagowaniu (uporządkowaniu) treści dokumentu, tzn. sporządzeniu struktury listy numerowanej, dwupoziomowej.
Słowa kluczowe: TeX zastosowania, ZCOP, AGH
s. 93-95.
Wojciech Birula: Czy TeX polubi CATy?
Abstract: The article briefly describes some problems encountered while trying to use CAT programs in the process of translating TeX files. The author's experience concerns mainly LaTeX, however presented problems are similar for other TeX formats.
Słowa kluczowe: oprogramowanie CAT, CAT software, TeX
s. 96-97.
Maciej Jan Głowacki: LiTeX -- łatwość pierwszego kroku
Streszczenie: LiTeX to nowy projekt, którego celem jest lekkość i zapewnienie prostoty użycia TeX-a w środowisku systemu operacyjnego Linux na maszynach typu PC (i586). Zestaw pakietów zaprojektowany został głównie z myślą o początkujących adeptach składu w języku polskim: zawiera m.in. najnowsze wersje wszystkich polskich i spolszczonych fontów, dostępnych na licencji umożliwiającej bezpłatne wykorzystanie i kopiowanie. Integralną część zestawu stanowi kompletna i przejrzysta dokumentacja w języku polskim. LiTeX pracuje w pełni niezależnie od innych instalacji TeX-a, nie korzysta też ze struktury TDS, jest za to dobrze osadzony w Linux Standard Base.
Abstract: LiTeX is a new project aimed at light-weighting and ensuring ease of use of the TeX system in the Linux system environment for machines of the PC class (i586). The set of packages was designed primarily with TeX beginners typesetting in the Polish language in mind: it contains amongst others the newest versions of all the Polish and polonized fonts which are available with a licence allowing free usage and copying. A complete and clear Polish language documentation constitutes an integral part of the distribution. LiTeX works completely independent of other TeX installations, e.g., it does not use the TDS. Instead, it is firmly set within the Linux Standard Base.
Słowa kluczowe: LiTeX, TeX system
s. 98-98.
Piotr Bolek, Jakub Kulesza: Gentoo -- powrót do źródeł
Streszczenie: Gentoo Linux to sprawnie działająca, użyteczna dystrybucja systemu operacyjnego, oparta wyłącznie o kody źródłowe. W prezentacji omówione zostaną następujące zagadnienia: historia dystrybucji Gentoo Linux a historia wolnego oprogramowania i systemu Linux, popularność i zakres zastosowań systemu Gentoo Linux, mocne i słabe strony systemu Gentoo Linux, oraz ,,co ma piernik do wiatraka'' czyli ,,Gentoo a TeX''.
Słowa kluczowe: Linux, Gentoo Linux, TeX
s. 99-103.
Jean-Michel Hufflen: Writing Structured and Semantics-Oriented Documents: TeX vs XML
Abstract: Using XML-like syntax for documents gives them a tree structure, inducing a notion of structured document. Defining domain-dependent tags introduces a notion of semantics-oriented writing. These two points result in a new view about document production. In fact, they have already existed within TeX, but in another shape. This article aims to point out these notions and the differences between them. It ends with some proposals about the evolution of the tools belonging to TeX's world.
Słowa kluczowe: XML, XSLT, XSL-FO, Structured documents, semantics-oriented writing, PassiveTeX
s. 104-108.
Przemysław Scherwentke: Te nieszczęsne wiszące litery
Streszczenie: Przedstawiony jest zbiór makrodefinicji do automatycznego stosowania niektórych zasad typografii polskiej. W szczególności rozwiązany został problem pojedynczych znaków na końcu linii.
Abstract: The set of macros to automatic usage some Polish typesettig rules is presented. In particular, the problem of single characters at the end of a line is solved.
Słowa kluczowe: TeX programowanie
s. 109-110.
Jerzy B. Ludwichowski, Bogusław Lichoński, Tomasz Przechlewski, Stanisław Wawrykiewicz: Edukacyjny portal GUSTu
Streszczenie: E-learning to wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (ICT) w edukacji. Jest to coraz bardziej atrakcyjna forma kształcenia, zarówno jeżeli chodzi o szkolenia korporacyjne, jak i różne szczeble szkolnictwa (podstawowe, średnie i wyższe). Świadczy o tym chociażby 95 mln stron zawierających słowo e-learning zawartych w bazie google.com, ogromna liczba systemów wspierających e-learning, rozliczne inicjatywy edukacyjne podejmowane zarówno przez pojedyncze organizacji, jak i te o charakterze międzyorganizacyjnym, czy wreszcie ogromna liczba firm oferujących usługi i/lub kursy on-line. Wiele uczelni wyższych oferuje wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne dla wszystkich, por. np. ocw.mit.edu/. Na tle prawdziwego boomu w tym obszarze oferta środowiska TeX-owego, a zwłaszcza GUSTu jest, mówiąc delikatnie, więcej niż skromna. W opinii autorów brak dobrej jakości oferty e-learningowej będzie skutkował coraz niższą znajomością TeX-a. Skoro nauczenie się innych systemów będzie łatwiejsze i tańsze, to po co się umartwiać? Projekt Otwartego Portalu Edukacyjnego jest inicjatywą GUSTu w obszarze e-learningu. Głównym celem projektu było wykonanie elektronicznego systemu nauczania dla użytkowników TeX-a. Zadania szczegółowe związane z realizacją to: określenie formatu kursów, wybór oprogramowania zarządzającego kursami oraz przygotowanie przykładowych kursów. Został stworzony system do tworzenia elektronicznych kursów szkoleniowych oparty o standard XML. W ramach istniejącego portalu internetowego Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX, pod adresem http://www.gust.org.pl/e-learning/ znajdują się instrukcje dla autorów/użytkowników oraz przykładowe kursy.
Słowa kluczowe: e-learning, TeX, XML
s. 111-112.
Hans Hagen, Taco Hoekwater, Bogusław Jackowski, Paweł Jackowski, Frank Mittelbach, Bernd Raichle, Piotr Strzelczyk: Enjoy TeX Pearls diving!
Abstract:
Słowa kluczowe: TeX programowanie;
s. 113-121.

Spis numerów


Valid XHTML 1.1!(c) T. Przechlewski;$Date: Sun Jun 04 21:34:23 CEST 2006 $

Document Actions