Jesteś w: Start / Dokumentacje / Instalacja systemu TeX / Instalacja TeXLive 2005 dla systemów MS Windows

Instalacja TeXLive 2005 dla systemów MS Windows

TeXLive 2005 (obraz płyt CD) można pobrać tutaj: http://www.ctan.org/tex-archive/systems/texlive/Images/

Wydanie TEX Live 2005 ponownie zawiera program instalacyjny dla Windows; jest to obecnie tlpmgui.exe. Program ten posiada podobne opcje jak instalator dla systemów Unix: pozwala wybrać schemat, poszczególne kolekcje, katalogi dla instalacji . Dodatkowo, po instalacji właściwej, możliwe jest dodawanie bądź usuwanie pakietów a także wykonywanie najważniejszych czynności administracyjnych, jak aktualizacja bazy danych instalacji, generowanie formatów czy map fontowych. Możliwe jest także przygotowanie systemu operacyjnego do uruchamiania programów bezpośrednio z DVD.

tlpmgui wykorzystuje jako „silnik” program tlpm.

Oprogramowanie dla Windows w TEX Live jest oparte o zaktualizowane programy, zapożyczone z projektu XEmTEX, sukcesora dystrybucji fpTEX (patrz http://www.metz.supelec.fr/~popineau/xemtex-1.html). Zawiera ponadto niektóre starsze (ale nadal działające) programy, szczególnie przeglądarkę plików dvi, Windvi, która jest podobna w użyciu do znanego z systemów Unix programu xdvi. Dokumentacja Windvi znajduje się w  texmf/doc/html/windvi/windvi.html.

TEX Live może być instalowany w systemach Windows 98, ME, NT, 2K lub XP.

Uwaga: Użytkownicy Win9.x powinni zadbać aby system posiadał wystarczający obszar dla nowych zmiennych środowiskowych. W tym celu przed instalacją należy dopisać do pliku C:\config.sys wiersz SHELL=<path>COMMAND.COM /E:4096 /P i ponownie uruchomić komputer.

Instalacja TEX Live na twardym dysku

Po włożeniu płyty do napędu CD, autostart powinien uruchomić program tlpmgui. Jeśli to nie nastąpi, kliknij menu StartUruchom i wybierz <litera CD-ROM>:\setup-win32\tplmgui.exe (lub <litera DVD>:\texlive\setup-win32\tplmgui.exe jeśli instalujesz z płyty TEX Collection DVD), a następnie kliknij OK.

Ukaże się okno instalatora zatytułowane Program instalacji i konfiguracji TeX Live. Zawiera ono następujące sekcje: Modyfikacja schematów, Instalacja, Wybierz schemat, Wybierz system, KatalogiOpcje.

W sekcji Katalogi, obok przycisku CD/DVD powinien być wyświetlony dysk instalacyjny, np. F:/ (lub F:/texlive/ dla DVD). Jeśli tak nie jest, naciśnij przycisk CD/DVD i wybierz napęd CD z TeX Live CD (lub katalog texlive na TEX Collection DVD).

Za pomocą przycisku TLroot możesz wybrać katalog, w którym chcesz zainstalować TEX Live. Wybrany katalog zostanie wpisany do zmiennej środowiskowej TLroot do późniejszego użycia. Przyciski TEXMFTEMPTEXMFCNF wskazują relatywne do TLRoot katalogi (pod koniec instalacji zostaną przypisane zmiennym środowiskowym TEXMFTEMPTEXMFCNF). Katalogi te są automatycznie aktualizowane przy zmianie TLroot.

W sekcji Wybierz schemat należy wybrać odpowiedni schemat instalacyjny TEX Live przez naciśnięcie jednego z dostępnych przycisków radiowych (np. scheme-gust). Przy nazwie każdego schematu znajduje się przycisk Informacje, po naciśnięciu którego wyświetlana jest lista kolekcji zawarta w wybranym schemacie.

Schematy to obszerne zestawy pakietów przeznaczone do wstępnego wyboru instalowanych komponentów. Mamy do wyboru schematy dla podstawowej, przeciętnej i pełnej instalacji, pozostałe przygotowano z myślą o wybranych grupach użytkowników (np. GUST i GUTenberg przygotowały schematy dla swoich członków) lub zastosowaniach (np. XML lub Omega). Wstępnie wybrane schematy można modyfikować. Dodatkowe kolekcje można wybrać w sekcji Modyfikacja schematów. Na przykład po naciśnięciu przycisku Wybierz obok Kolekcji standardowych można wybrać dodatkowe kolekcje, takie jak Metapost, Omega lub dokumentacje w różnych językach. Wybór zaznaczamy haczykiem.

Uwaga: Kolekcje Ghostscript, PerlWintools są zaznaczone domyślnie i powinny zostać zainstalowane, ponieważ są wymagane przez wiele programów. Można z nich zrezygnować, gdy masz je już zainstalowane i wiesz, co robisz.

Ustawiane są także zmienne środowiskowe PERL5LIBGS_LIB.

W sekcji Modyfikacja schematów, po przyciśnięciu przycisku Wybierz przy Kolekcjach języków, otwiera się okno, w którym można wybrać do zainstalowania dodatkowe kolekcje z pakietami dla obsługi konkretnych języków. Wybór zaznaczamy haczykiem.

Właściwa instalacja rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku Instaluj. Zaczekaj cierpliwie aż do pojawienia się komunikatu o pomyślnym zakończeniu instalacji.

Do menu StartProgramyTeXLive2005 dodawany jest skrót do tlpmgui.

Jeśli to będzie konieczne (Win9x/WinME), będziesz poproszony o ponowne uruchomienie komputera.

Uruchomienie z DVD

Przy uruchomieniu z DVD mamy dodatkową zakładkę Uruchom z DVD. Pozwala ona przygotować TEX Live do pracy wprost z dysku DVD bez instalacji. Po naciśnięciu przycisku Ustaw dodawane są zmienne środowiskowe i generowane są formaty na dysku lokalnym. Od tej chwili można korzystać z TEX Live, pamiętając tylko o włożeniu płyty do napędu DVD.

Programy pomocnicze dla Windows

Aby instalacja była kompletna, TEX Live wymaga kilku pomocniczych programów, które nie są dostarczane wraz z systemem Windows. Wiele skryptów napisano w języku Perl, ponadto wiele narzędzi wymaga programu Ghostscript (interpretera języka PostScript) do rasteryzacji bądź konwersji plików. Przydatne są także w wielu wypadkach różne programy do obróbki grafiki. Wreszcie – posiadanie edytora zorientowanego na środowisko TEX znacznie ułatwi pracę.

Wszystkie takie programy dla Windows dosyć łatwo znaleźć w sieci, ale ponieważ jest ich spory wybór, postanowiliśmy te najbardziej godne polecenia umieścić w dystrybucji TEX Live:

  • Ghostscript 7.07;
  • minimalną dystrybucję Perl 5.8, wystarczającą do uruchomienia wszystkich, zawartych na TEX Live skryptów perlowych;
  • win-tools – zestaw kilku przydatnych programów (bzip2, gzip, jpeg2pstiff2png)

Powyżej wymienione programy zapożyczono z dystrybucji XEmTEX, sukcesora fpTEX.

Programy PerlGhostscript są instalowane domyślnie, ponieważ są wymagane do uruchamiania wielu ważnych narzędzi. Istnieje jednakże możliwość rezygnacji z instalowania obu tyvh programów, jeśli mamy je już dostępne w systemie.

Poniżej zamieszczono listę miejsc, skąd można pobrać programy pomocnicze:

Ghostscript
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/
Perl
http://www.activestate.com/ (uzupełniające, przydatne pakiety należy pobrać z zasobów CPAN http://cpan.org)
ImageMagick
bogaty zestaw narzędzi do wsadowego przetwarzania plików graficznych (http://www.imagemagick.com)
NetPBM
zamiast ImageMagick do przetwarzania i konwersji plików graficznych możemy użyć NetPBM (http://netpbm.sourceforge.net/)
Edytory dla systemu TEX
mamy tutaj spory wybór, zależny od indywidualnych preferencji użytkownika:

Możemy zainstalować z sieci także inne narzędzia, których zabrakło na TEX Live z powodów licencyjnych. Przykładem jest tu GSView, wygodny program wykorzystujący Ghostscript do wyświetlania i drukowania plików PS/PDF. Dostępny jest on m.in. na http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/, a także na każdym serwerze CTAN.

Akcje Dokumentu