Jesteś w: Start / Dokumentacje / Instalacja systemu TeX / Instalacja MikTeX dla systemów MS Windows

Instalacja MikTeX dla systemów MS Windows

Internetowy instalator MikTeX-a jest dostępny jest na stronie domowej projektu: http://www.miktex.org (sekcja Download / Install)

Instalowanie systemu MikTeX

Poniższy sposób instalowania zakłada, że komputer jest podłączony do Internetu. Instalowana jest minimalna wersja MikTeXa, a brakujące pakiety ściągane z sieci i instalowane w miarę potrzeb.

  1. Na stronie www.miktex.org/ odszukaj pozycję Download/Install w panelu po lewej stronie i kliknij na „MiKTeX 2.5” (lub nowszą wersję, jeżeli taka jest dostępna).

  2. Na wyświetlonej stronie kliknij w łącze Download “Basic MiKTeX” Installer. Zapisz plik na lokalnej maszynie.

  3. Uruchom plik ściągnięty w poprzednim kroku. Na wszystkie pytania instalatora możesz udzielać domyślnych odpowiedzi. Po zainstalowaniu programu, np. w katalogu C:\Program Files\MiKTeX 2.5\miktex możesz usunąć instalator.

  4. Uruchom z menu MS Windows Start -> Programy -> MiKTeX -> MiKTeX Options i otwórz zakładkę Languages. Dodaj język polski (polish). Uwaga: nie usuwaj english, dumlang oraz nohypenation (ale z drugiej strony zaznaczanie zbyt wielu języków, „na zapas”, nie jest dobrym pomysłem).

  5. W zakładce Packages kliknij w przycisk Change w polu Package repository; wybierz opcję Internet. Kliknij następnie Next (lub Dalej). Na koniec – dla pewności – można w zakładce General kliknąć Refresh Now a następnie Update Now.

  6. Zainstaluj teraz program ułatwiający redagowanie dokumentów TeXowych (IDE), taki jak TeXnicCenter, LED lub TeXshell.

  7. Bardziej szczegółowy opis znajduje się stronie satanowski.net. Dokłady opis instalacji (w języku angielskim) znajduje się na stronie domowej projektu MikTeX.

Akcje Dokumentu