Jesteś w: Start / Dokumentacje / Instalacja systemu TeX / Instalacja TeXLive 2003 dla systemu Mac OS X

Instalacja TeXLive 2003 dla systemu Mac OS X

Instalacja dla systemu Mac OS X

Na komputerach Macintosh TeX Live obsługuje jedynie system operacyjny Mac OS X (starsze systemy z działającym systemem TeX mogą korzystać z makr, fontów i dokumentacji o ile zainstalujemy rozszerzenie Joliet dostępne na http://www.tempel.org/joliet). Instalacja w Mac OS X może być wykonana na dwa sposoby:

 1. za pomocą programu i-Installer załączonego w pliku MacOSX/II2.dmg;
 2. za pomocą skryptu install-tl.sh, podobnie jak dla innych wersji Unix.

Każdą z nich opisano poniżej.

i-Installer: instalacja z sieci Internet

Program i-Installer załączono w dystrybucji TeX Live jako alternatywę dla standardowego programu instalacyjnego. W zasadzie nie korzysta on z zawartości dystrybucji, zamiast tego system TeX jest pobierany z sieci (ok. 70 MB). Zaletą jest tu łatwość aktualizacji oprogramowania. Opis działania dostępny jest na stronie domowej: http://www.rna.nl/tex.html.

Aby użyć i-Installer należy zamontować ./MacOSX/II2.dmg, uruchomić program i zainstalować przynajmniej TeX Foundation oraz TeX Programs. Instalacja pierwszego kończy się bez konfiguracji; gdy tylko zainstalujemy „programy TeX-owe”, ukaże się środowisko graficzne (GUI), w którym wykonamy niezbędne kroki konfiguracyjne.

Program i-Installer działa dla położenia drzewa katalogów zgodnego z teTeX. Jeśli wykonamy standardową instalację (patrz poniżej) w innym katalogu, nie będzie można użyć programu do aktualizacji oprogramowania.

Instalacja za pomocą install-tl.sh

Skrypt install-tl.sh jest skryptem powłoki sh (rozpoczyna się instrukcją #!/bin/sh), ale powłoka tcsh pierwszych wersji systemu MacOSX nie potrafiła go wykonać. Najlepiej do tego wykorzystać powłokę bash, która w systemie MacOSX nie była wcześniej instalowana domyślnie. Od wersji 10.2 uległo to zmianie, a więc instalujemy podobnie jak opisano to powyżej w części 3 na str. 16 . Nie ma w tym nic niezwykłego, ponieważ MacOSX jest systemem Unix. Warto zapoznać się jednak z następującymi wskazówkami:

 • zauważmy, że we wszystkich poleceniach z powyższych podrozdziałów sudo bash powinno zastąpić sh. Na przykład polecenie

  >  sh install-tl.sh
  powinno mieć postać

  >  sudo bash install-tl.sh
 • w systemie MacOSX CD-ROM-y są montowane automatycznie, więc nie trzeba stosować polecenia mount. CD-ROM zostanie zamontowany w katalogu /Volumes/. Jeśli chcemy, aby stał się on katalogiem bieżącym, w oknie terminala należy wpisać:

  >  cd /Volumes/TeXLive...
  w miejsce kropek wstawiamy rzeczywistą nazwę CD-ROM-u, wykorzystując tu funkcję automatycznego uzupełniania (klawisz Tab).

Instalacja bash dla starszych wersji Mac OS X

Mac OS X w wersji 10.1 lub wcześniejszej nie udostępniał powłoki bash, wobec tego niemożliwe jest w tych systemach uruchomienie skryptu install-tl.sh. Opiszemy tu jak zainstalować bash.

Najpierw sprawdzimy, czy powłoka bash jest już zainstalowana. W tym celu trzeba uruchomić Terminal (/Applications/utilities/Terminal) i w oknie terminala wpisać:


>  rehash; which bash
odpowiedź może być następująca:
 • lokalizacja powłoki bash (na przykład /bin/bash albo usr/local/bin/bash), jeśli jest ona zainstalowana;
 • bash: command not found, jeżeli nie została jeszcze zainstalowana.

Jeżeli powłoka bash jest już zainstalowana, postępujemy jak to opisano powyżej. W przeciwnym wypadku instalujemy powłokę bash:

Przyjazna procedura macintoshowa
Na płytce w katalogu MacOSX należy odszukać obraz dysku o nazwie bash.dmg. Po dwukrotnym kliknięciu na nazwie tego pliku obraz dysku (wolumen) zostanie zamontowany. W tym wolumenie uruchamiamy aplikację i-Installer. Użytkownik zostanie poproszony o przedstawienie się. Jeśli pierwszy raz widzimy taki komunikat, może się okazać, że nie mamy wystarczających uprawnień do przeprowadzenia instalacji. Należy teraz wpisać nazwę użytkownika i hasło, po czym kliknąć przycisk Install. Powłoka bash zostanie zainstalowana w systemie.
Procedura z wykorzystaniem linii poleceń

 1. Zalogować się jako użytkownik-administrator, a przynajmniej jako użytkownik o uprawnieniach administratora, użytkownik sudo albo Administrator Systemu.
 2. Przejść do katalogu MacOSX znajdującego się na płytce i skopiować plik bash.tar.gz do katalogu domowego (~/).
 3. Uruchomić Terminal, a następnie wpisać w oknie terminala następujące polecenie:

  >  (cd /usr/local/; sudo tar xvzf ~/bash.tar.gz)
  Nacisnąć klawisz Enter. Użytkownik zostanie poproszony o hasło, a następnie bash zostanie zainstalowany.
 4. Zamknąć Terminal.

Po przeprowadzeniu którejkolwiek z powyższych procedur należy sprawdzić, czy bash został zainstalowany (opisano to powyżej). Być może konieczne będzie wylogowanie i ponownie zalogowanie.

Środowiska pracy w Mac OS X

Na komputerach Macintosh używamy zwykle TeX-a w środowisku pracy obejmującym wiersz poleceń, edytor, program do podglądu itp. Mamy do wyboru kilka takich środowisk:

TeXShop
dostępny na TeX Live w pliku ./MacOSX/texshop.dmg. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.uoregon.edu/~koch/texshop/texshop.html.
ITeXMac
dostępny na TeX Live w pliku ./MacOSX/iTeXMac-*.dmg. Patrz też http://itexmac.sourceforge.net.
Mac-emacs
implementacja Emacs dla Mac OS X zintegrowana z AucTeX. Patrz też http://www.cs.man.ac.uk/~franconi/mac-emacs.

Powyższe środowiska stosują /usr/local/teTeX jako domyślną lokalizację oprogramowania TeX-owego, wobec tego instalację należy wykonać w tym katalogu (bądź zmienić konfigurację środowiska).

Strona kodowa Macintosh CE

Piszący po polsku użytkownicy MacOSX mają do wyboru stosowanie dwóch 8-bitowych stron kodowych:

iso8859-2
– co się wiąże z wykorzystywaniem standardowego oprogramowania uniksowego (Cocoa używa wyłącznie unikodu), jak na przykład Emacsa.
Mac CE
– co pozwala na stosowanie tradycyjnego (Carbon) oprogramowania jak np.: BBEdit. Weźmy pod uwagę ten przypadek.

Na TeX Live (tymczasowo w pakiecie platex, docelowo będzie dostępny w standardowych pakietach LaTeX-a) znajduje się plik macce.def, który pozwala LaTeX-owi wczytywać polski tekst z wykorzystaniem pakietu inputenc:

\usepackage[macce]{inputenc}

Ponadto mamy tablice przekodowań dla Mac CE, niewymagające stosowania pakietu \inputenc. Zamiast niego wystarczy wpisać deklarację w pierwszym wierszu pliku:

%& --translate-file=macce-pl

Akcje Dokumentu