You are here: Home / Przedsięwzięcia/Projects / e-foundry / Obsolete

Obsolete: Quasi fonts

All fonts from the Quasi collection are now obsolete or, more accurately, were replaced by the superior TeX Gyre fonts.

 QuasiBookman (teraz TeX Gyre Bonum)
Uwaga: rodzina QuasiBookman z zestawu Quasi została zastąpiona rodziną TeX Gyre Bonum i nie będzie już udostępniana przez GUST. TeX Gyre Bonum jest należącą do zestawu TeX Gyre, uwspółcześnioną i mocno rozbudowaną rodziną czcionek zbudowaną na podstawie rodziny URW Bookman L. Na tej samej podstawie zbudowana była rodzina czcionek QuasiBookman.
QuasiCourier (teraz TeX Gyre Cursor)
Uwaga: rodzina QuasiCourier z zestawu Quasi została zastąpiona rodziną TeX Gyre Cursor i nie będzie już udostępniana przez GUST. TeX Gyre Cursor jest należącą do zestawu TeX Gyre, uwspółcześnioną i mocno rozbudowaną, rodziną czcionek zbudowaną na podstawie rodziny URW Nimbus Mono L. Na tej samej podstawie zbudowana była rodzina czcionek QuasiCourier.
QuasiSwiss (teraz TeX Gyre Heros)
Uwaga: rodzina QuasiSwiss z zestawu Quasi została zastąpiona rodziną TeX Gyre Heros i nie będzie już udostępniana przez GUST. TeX Gyre Heros jest należącą do zestawu TeX Gyre, uwspółcześnioną i mocno rozbudowaną rodziną czcionek zbudowaną na podstawie rodziny URW Nimbus Sans L. Na tej samej podstawie zbudowana była rodzina czcionek QuasiSwiss.
QuasiPalatino (teraz TeX Gyre Pagella)
Uwaga: rodzina QuasiPalatino z zestawu Quasi została zastąpiona rodziną TeX Gyre Pagella i nie będzie już udostępniana przez GUST. TeX Gyre Pagella jest należącą do zestawu TeX Gyre, uwspółcześnioną i mocno rozbudowaną rodziną czcionek zbudowaną na podstawie rodziny URW Palladio L. Na tej samej podstawie zbudowana była rodzina czcionek QuasiPalatino. 
QuasiTimes (teraz TeX Gyre Termes)
Uwaga: rodzina QuasiTimes z zestawu Quasi została zastąpiona rodziną TeX Gyre Termes i nie będzie już udostępniana przez GUST. TeX Gyre Termes jest należącą do zestawu TeX Gyre, uwspółcześnioną i mocno rozbudowaną rodziną czcionek zbudowaną na podstawie rodziny Nimbus Roman No9 L. Na tej samej podstawie zbudowana była rodzina czcionek QuasiTimes.
QuasiChancery (teraz TeX Gyre Chorus)
Uwaga: font QuasiChorus z zestawu Quasi został zastąpiony fontem TeX Gyre Chorus i nie będzie już udostępniany przez GUST. TeX Gyre Chorus jest należącym do zestawu TeX Gyre, uwspółcześnionym i mocno rozbudowanym fontem powstałym na podstawie URW Chancery L Medium Italic. Na tej samej podstawie zbudowana była rodzina czcionek QuasiChancery. 

Document Actions