You are here: Home / Przedsięwzięcia/Projects / e-foundry / Antykwa Toruńska

Antykwa Toruńska

Do witryny Antykwy Toruńskiej
The typeface Antykwa Toruńska was designed in the years 1952 to 1958 by Zygfryd Gardzielewski, a well-know Polish typographer (1914-2001). Janusz M. Nowacki (1951-2020) began working on the font in 1996. Follow this link for more information and the font itself

Document Actions