You are here: Home / Przedsięwzięcia/Projects / e-foundry / Antykwa Toruńska

Antykwa Toruńska

Do witryny Antykwy Toruńskiej
Od 1996 r. Janusz M. Nowacki opracowuje elektroniczną wersję Antykwy Toruńskiej. Ta dwuelementowa antykwa została zaprojektowana przez znanego toruńskiego typografa Zygfryda Gardzielewskiego (1914-2001).

Document Actions