You are here: Home / Przedsięwzięcia/Projects / Portal edukacyjny / Informacje dla uczniów

Informacje dla uczniów

W grudniu 2005 GUST po raz pierwszy udostępnił publicznie dostęp do pierwszych kursów oraz oprogramowania wspomagającego ich pisanie pod adresem: http://www.gust.org.pl/projects/e-learning/

Dlaczego e-learning?

Coraz więcej szkół i uniwersytetów na świecie wykorzystuje Internet i znajdujące się w nim platformy edukacyjne jako narzędzia nauczania. E-learning cieszy się powodzeniem, ponieważ:

  • Znosi bariery czasowe. Pozwala studentom i wykładowcom na pracę o dowolnej porze.
  • Znosi bariery geograficzne.Pozwala na pracę w dowolnym miejscu (warunkiem jest jedynie dostęp do Internetu).
  • Zwiększa częstotliwość kontaktu między wykładowcą i studentami.
  • Sprzyja integracji pomiędzy studentami (w szczególności poprzez fora dyskusyjne i zadania wykonywane w grupach).
  • Promuje autonomię studenta, który sam zarządza swoim czasem i wiedzą.
  • Podnosi umiejętność obsługi komputera i oprogramowania. Przyzwyczaja studentów do wyszukiwania i krytycznej analizy wiadomości pozyskanych w internecie.
  • Rozwój e-learningu jako sposobu uczenia się i nauczania jest od 2000 roku jednym z priorytetów Unii Europejskiej w zakresie edukacji. Wyrazem tego jest wiele unijnych przedsięwzięć promujących e-learning, liczne prace badawcze w zakresie oprogramowania, standardów technicznych i metodycznych tego rodzaju edukacji.

E-learning w GUST

Nie wykorzystujemy do prezentacji kursów jakiegokolwiek systemu, czy platformy e-learningowej (typu Moodle, FLE3 i in.). Do prezentacji w tym serwisie wystarczy jedynie język HTML. Kurs wzorcowy znajduje się pod adresem: http://www.gust.org.pl/projects/e-learning/courses/

Obecnie w zasobach GUST-u znajduje się kilka kursów, które podzielone są na kategorie. Są też kursy o różnym poziomie trudności dla osób zainteresowanych systemem (La)TeX i innymi formami tworzenia publikacji elektronicznych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zacząć pisać własne kursy! Wystarczy zajrzeć do Informacji dla piszących kursy

Document Actions