You are here: Home / Przedsięwzięcia/Projects / Portal edukacyjny / Informacje dla autorów

Informacje dla autorów

Jeśli jesteś zainteresowany pisaniem własnych kursów, to znalazłeś się w dobrym miejscu! Tutaj dowiesz się jaka jest XML-owa struktura kursu wraz z przykładami, jak wygląda DTD kursu, jak kompilować kurs saxonem, skąd (i jak) ściągnąć najnowszą wersję kursu oraz jak posługiwać się systemem subversion GUST-u.

Struktura kursu

Kurs posiada strukturę drzewiastą, której przykład widoczny jest na rysunku.

Struktura drzewiasta kursu

Na elementy główne powyższej struktury składają się:

Plik główny course.xml

Plik główny kursu o nazwie course.xml, o ogólnej strukturze:

<?xml version='1.0'?>

<course xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" >

<xi:include href='./lo1/lo1.xml' />
<xi:include href='./lo2/lo2.xml' />
...
</course>

Przykład pliku głównego kursu znajdziesz tutaj.

Lekcja lo1.xml

Kurs jest podzielony na obiekty nauczania (learning objects), o nazwach lo1.xml, lo2.xml, ..., które posiadają ogólną strukturę:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE rlo SYSTEM "../schema/rlo.dtd">
<rlo xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" >

<title> ... </title>

<overview>
<objectives/>
<prerequisites/>
<outline/>
</overview>

<locontent>
<xi:include href='rio1.xml' />
<xi:include href='rio2.xml' />
...
</locontent>
<summary>
...
</summary>

<assessment>
...
</assessment>

<xi:include href='test.xml' />

</rlo>

Przykład obiektu nauczania znajdziesz tutaj.

Zagadnienie rio1.xml

Obiekty nauczania podzielone są na zagadnienia o nazwach rio1.xml, rio2.xml, ..., o ogólnej strukturze:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE rio SYSTEM "../schema/rio.dtd">
<rio>
<title> ... </title>
<intro/>
<content>
...
</content>
</rio>

Przykład zagadnienia znajdziesz tutaj.

Test (quiz) test.xml

Dla każdego obiektu nauczania istnieje zagadnienie specjalne, zwane testem (w formie quizu wielokrotnego wyboru), umieszczone po ostatnim zagadnieniu, o nazwie test.xml, o ogólnej strukturze:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE quiz SYSTEM "../schema/qa.dtd">

<quiz>

<qa>
<q><p> ... </p></q>
<ans status='correct'> ... odpowiedz poprawna ... </ans>
<ans> ... odpowiedz niepoprawna ... </ans>
<ans> ... odpowiedz niepoprawna ... </ans>
</qa>

...

</quiz>

Przykład quizu znajdziesz tutaj.


Struktura DTD

Formalny opis struktury DTD znajdziesz tutaj, zaś wersja źródłowa znajduje się w subversion GUST-u.


Kompilacja kursu

Do kompilacji kursu niezbędny jest język java oraz skompilowane biblioteki saxon.jar oraz xerces.jar. W wersji źródłowej znajdują się dwa skrypty (saxon - dla systemów uniksowych oraz saxon.bat dla systemów MS Windows), umożliwiające zamianę postaci źródłowej na HTML.


Subversion GUST-u

Cała postać źródłowa kursów znajduje się na serwerze subversion GUST-u. Opis korzystania z subversion w systemach UNIX-owych oraz MS Windows znajdziesz tutaj (wersja PDF).


Zasady publikowania kursów na portalu GUST

W celu uzyskania dostępu do systemu subversion GUST-u lub masz jakieś pytania, dotyczące tego serwisu lub chcesz udostępnić swoje kursy lub RLO, powinieneś skontaktować się z nami.

Document Actions