You are here: Home / Przedsięwzięcia/Projects / Portal edukacyjny / Zespół projektowy

Zespół projektowy

Zespół projektowy tworzą członkowie GUSTu. Prosimy o nasyłanie wszelkich uwag nt. projektu na adres: e-learning@gust.org.pl

  • Jerzy Ludwichowski (J.Ludwichowski@gust.org.pl) – szef projektu
  • Bogusław Lichoński (b.lichonski@gust.org.pl)
  • Tomasz Przechlewski (tomasz@gnu.univ.gda.pl)
  • Staszek Wawrykiewicz (staw@gust.org.pl)
  • Jakub Zalas (jakub@zalas.net)

W realizacji projektu pomagali nam także:

  • Jolanta Szelatyńska – ciągłe wsparcie
  • Janusz Gumkowski – wsparcie techniczne

Document Actions