Jesteś w: Start / Dokumentacje / Pierwszy dokument w TeXu. / Pierwszy dokument w LaTeXu

Pierwszy dokument w LaTeXu

Przykład zaczerpnięto z książki ,,Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e''.

LaTeX oczekuje, że plik źródłowy posiada określoną strukturę. W szczególności, każdy plik źródłowy składa się z dwóch części: preambuły oraz części głównej. Preambuła powinna się rozpoczynać od instrukcji:

\documentclass{...}

Polecenie to okresla typ tworzonego dokumentu. Po nim można umieścić instrukcje dotyczące stylu całego dokumentu oraz dołączyć pakiety poszerzające możliwości LaTeXa. Pakiety dołącza się za pomocą polecenia:

\usepackage{...}

Część główna dokumentu zaczyna się od instrukcji

\begin{document},

a kończy poleceniem \end{document}. Tekst znajdujący się za tym poleceniem jest przez LaTeX-a ignorowany.

Poniższy listing pokazuje zawartość minimalnego dokumentu LaTeXowego (użyte tu instrukcje \usepackage{...}, niezbędne do składania w języku polskim, omówione są w punkcie 2.4 książki Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e).

\documentclass{article}
\usepackage{polski}
\begin{document}
Małe jest piękne.
\end{document}

Przejście do bardziej skomplikowanych przypadków to już tylko kwestia czasu!

Jeżeli zainteresowałeś się LaTeXem, to na początek polecamy łatwą książkę: Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e - T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl (tłum. J. Gołdasz, R. Kubiak, T. Przechlewski) do ściągnięcia tutaj.

Jeżeli nie spodobał Ci się LaTeX, to serdecznie zapraszamy do zapoznania się z plain TeXem :-) Pierwszy dokument plain TeXowy znajdziesz tutaj.

Więcej informacji o TeXu (i nie tylko) znajdziesz w dziale Dokumentacje.

Akcje Dokumentu