You are here: Home / Przedsięwzięcia/Projects / Klinika TeXowa / Zespół lekarzy klinicznych

Zespół lekarzy klinicznych

Lista wciąż uzupełniana
 • * Maciej Jan Głowacki Lekarz Stażysta – MeX [polski]
 • Paweł Jackowski Lekarz Metod Niekonwencjonalnych [polski, angielski]
 • Jacek Kmiecik Pediatra pierwszego ConTeXtu, terapia MetaPostowa, profilaktyka LaTeX-owa [polski]
 • Adam Kolany TeX zakrapiany MetaPostem [polski]
 • Ryszard Kubiak Psychiatra – specjalizacja Emacsofobia [polski]
 • * Bogusław Lichoński zagadnienia graficzne oraz plain TeX [polski]
 • Jerzy Ludwichowski Lekarz Pierwszego Kontaktu [polski, angielski, niemiecki, rosyjski]
 • Grzegorz Murzynowski LaTeX, ew. plain TeX [polski, angielski]
 • * Wojciech Myszka LaTeX i obrazki [polski]
 • Janusz M. Nowacki fontologia stosowana [polski]
 • Joanna Ryćko Ko-Ordynator, Chirurg LaTeXolog [polski, niemiecki, angielski]
 • Marek Ryćko Optyk MeX-anik, TeX-uolog [polski, angielski]
 • Andrzej Tomaszewski pokątny znachor, radiESTETA i typoróżdżkarz [polski]
 • Adam Twardoch fontologia stosowana [polski, niemiecki, angielski]
 • Zofia Walczak Specjalizacja z Chirurgii dokumentu LaTeX-owego (z dodatkiem plastycznym) [polski, angielski]
 • Staszek Wawrykiewicz Chirurg implantacji TeX-owych [polski]

Lekarze z zagranicy

 • Jean-Michel Hufflen BibTeX [francuski, niemiecki, angielski]
 • Jonathan Kew XeTeX [angielski]
 • Mojca Miklavec ConTeXt [słoweński, angielski]

Lekarze z gwiazdką niestety nie pojawią się w tym roku (2008) w Bachotku.

Document Actions