You are here: Home / Przedsięwzięcia/Projects / Klinika TeXowa / Materiały promocyjne

Materiały promocyjne

Baner i obrazek -- umieść na swojej stronie internetowej. Zareklamuj Klinikę!

Baner reklamujący Klinikę TeX-ową
(Autorka: Iwona Sapijaszko)

Wklej na swoją stronę:
<a href="http://www.gust.org.pl/projects/klinika">
<img src="http://www.gust.org.pl
/projects/klinika/images/baner.gif"
alt="Baner reklamujący Klinikę TeX-ową"/>
</a>

TeX: raz dziennie
(Autor: Toni Walter)

Wklej na swoją stronę:
<a href="http://www.gust.org.pl/projects/klinika">
<img src="http://www.gust.org.pl
/projects/klinika/images/sloik1.png"
alt="TeX raz dziennie, pół tabletki"/>
</a>

Document Actions