You are here: Home / Przedsięwzięcia/Projects / TeX Live / Instalowanie DVIout w TL2007

Instalowanie DVIout w TL2007

Instalator TeX Live 2007 instaluje przeglądarkę DVIout tylko podczas instalacji TeX Live. Niestety, później nie można jej doinstalować za pomocą tlpmgui. Korzystając z poniższej instrukcji doinstalujemy ją ręcznie.
 1. Upewnij się, że masz zainstalowanego Ghostscript-a w normalnej ścieżce (bez spacji, pliterek i umlautów). W razie gdyby go nie było, to na CD w katalogu support znajdziesz plik gs854w32-tl.zip,  który należy rozpakować i zainstalować (w normalnej ścieżce, bez spacji, p-literek i umlautów).
 2. Na płycie z TeXLive 2007 w katalogu support znajduje się plik tex318w.zip. Rozpakuj go do katalogu, byle w ścieżce nie było spacji, pliterek i umlautów, najlepiej do katalogu w drzewie TeX-owym.
 3. W katalogu DVIout-a utwórz plik o zawartości (przy założeniu, że TL jest zainstalowany w C:\TeXLive\2007, a Ghostscript 8.54 w C:\gs):

 4. ------ zawartość pliku install.par --
  dpi=600
  TEXROOT="C:\TeXLive\2007\texmf-var\fonts;C:\TeXLive\2007\texmf-dist\fonts;C:\TeXLive\2007\texmf\fonts"
  TEXPK=^r\tfm\\^s^tfm;^r\pk\\^s.^dpk;^r\vf\\^s.vf;^r\ovf\\^s.ovf;^r\tfm\\^s.tfm
  gsx="C:\gs\gs8.54\bin\gswin32c.exe"
  gen="`C:\TeXLive\2007\bin\win32\mktexpk.exe --mfmode / --dpi ^d --bdpi ^D --mag ^M ^s"
  ----- koniec pliku install.par --

  Jeśli masz inne ścieżki, to zmień na właściwe. Każda wartość parametru zapisana jest w jednym wierszu!
 5. Uruchom dviout.exe, który odczyta konfigurację z pliku install.par. Dopiero teraz można otwierać pliki DVI.
  Parametry w pliku install.par można potem modyfikować w menu konfiguracji, ale jest to rozbite na kilka zakładek i trzeba się przy tym sporo naklikać.
  Gdy zakręcimy się w konfiguracji z DVIout-em i przestanie on działać, to posiada on w menu Option polecenie Uninstall, które usuwa wszystkie swoje wpisy z rejestru (tak, tam DVIout trzyma konfigurację), możemy znów skorzystać z pliku install.par, który po standardowej instalacji TL znajduje się w katalogu DVIout-a.

Document Actions